Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

  
 
 
 
 
 
 
nNOHHÊſcccOoOO E 
 
 
De kuften van Enghelândt ende Schotlandr, 
Hoe deſe Landen van malcanderen en van ander Landen ſegghett. 
P An Flamburgherhoöft tot Filep nvor!d-, Van Withp tot de Teeſe is de cours til 
wort. lep tot Scharenborg n.w. em v uu A Orr t. é of i 
Van Scharenborgh tot Witbp noo/dweſt]) Van Wichp tot Tmbupis de cours sr. 
ten weſten _ _ 4 mplen. | weſt en zuppooſte. 
Brecten deſer Landen. 
F Lamborgerhooft lepdt op EN 54 graten 5 mt 
Acbarenbozgh op — f s ee 54 graden 3 2 MI 
Tinbup oft de Bivier van Niekaſteel op +s; s © . 55 grade! 
 
. FP Haoofiſtuck. Van de kulten van Enghelandt en Schotlandt 
tuflchen Tinbuy en de Rivier van Donday. 
h IT>§J Pk okles mplenbenoorden Tinbup lepdt het Kogghen Eplatd 
§\ \ [2/2 byde Engellſchengenoemt tzoker. Daer tullchen benden ont m. | 
V/" tenhalvenlepdt eenRivier gheheeten Blpy / daer de Franco! in 
VKS veel baren om Koolen te halen. Van de noordhoeck vandie U in 
£\ Wh ve loopt een kteenrik af een groote gotelingſcheut ontrent zupdo0 ei 
uud r: 
in ſeplen/Co bzengt die overeen/en lenlt daer op aen' ſooenineughdp aen t vootlz tl 
ban de noordhoeck niet miſdoen. Als ghp dancomt by okce nekkens het upterlte dal 
De twee voorſz baeckens/ lult daer by noch een clennder baecken gewaer werdet opt 
[täet op eenclepn [teenrik dai van de zupdpunt afſchiet/laet dat aen bagboozt en o 
Daer dicht benoô;Den om inwaert aen. Vet voorlz tif aen De noozDkandt bl jk ter 
Hhoogh water een tuck vanlandt/oock bp ſpuinghſtroom/ boven water/daer ach ' 
is een bocht daer1ſt goet leggen voor een noorden ofte noo:doolten wint/ en datt sir 
inet laegh water twee vadem diepte. In de mondt van de Nivierilt opeen pagi 
getp en hoogh water ontrent twee vadem Diep ofte wat meer/en’t bloepter WH 
  
dem openneer-=Coo dattet met laegh water leer nae gheheel d)oogh valt. 
' ' | Kogahen Het liogghen Eplandt is eenheelclepn Eplandeken en niet hoogh,lepdt ont 
Eplandt. een clepne Half mijl van lande; men mach Daer achter te reede loopen boog eeN 00 att 
3upden/en zunDoolte windt/maer de windt benoozden Het ooft comende maeck 1 ant 
een lobere reede/want men moet daer leggen tullſchen het Eplandt en het vale ndt 
Daermen Van ten noozden windt geen beſchut heeft. Aen dezupdzpde van t Ev Han 
is De grondt unpl/ en een wennigh bezupden het Eplandt logpt een vupl lteenr!! Ty; 
De wal af tot neffens ofte vooz6n het Eplandt. Die unt en zunden comt/ mot c 
kalter! h Bauthtegt heuven bupten het Eplant/okie loude niet millen op df | 
an Dat voozlz rik te zeplen. 
ullchen U. rif f;: Eplandt ilt oock heelnau/lCoo dat een man lkaende yr 
laegh water op de klippen vandat rik/ by nae met een lkeenſoude mogen werp ken: 
aen't Gplandt. Omdaer in te leplen loo neemt acht op de na-belchzeven mer meer 
Daer Hact cen huns op de zeekant/ dat is ceenzoudtkeec/ en noch cen kalteel wal lenlt 
telandewaert in/dat doet hem hoogh ghenoegh op-bzenght die over een(loo (u [e los 
Dan wat noordelijcker als welt van u ltaen) en loopt daer recht op aen / ghy hy! het 
recht midſwaters tullchen bepden in loopen/ daer binnencomende wijckt achter 
_ Eplandt/en ettet Daer op bijf oft (es baden. ; s? matr 
Ontrent dat Eplandt loopen noch veel verſchepden Kivierkens in't landt / M 
ballen meelt met laegh water d)oogh. 
| | Ve Schal Dan et liogghen Eplandt tor de Schalken is de cours noodnoordwelk es e | 
fen. leven mplen. De Schalen dat zijn Hooghe Elanden en klippen vecht Ve y 
Bambozgh/ltreckende wel twee mplen van landt noozdoolt inzee/daerrecht bes een 
ig 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.