7
| re weten anderhalk en twee vadem met laegh water/
| zer op de dzumpel en blÿfc niet meer als drie voec.
| tai ten gemeen (pzingh en boogh water 18 daer on-
| cg, rrdehalk vadem/ofkte wepnigh meer. Nae deſe
dit z eerſte diepte van anderhalfk ofte twee vadem
Moeten weder een lteenen vloer ontrendrt dzie
irt lengden breer/daer opilt mec hoogh wacer on-
elk oftwaelfk voeten diep/ nae dat de getpen loo-
. Ierover zinde wert het wederdieper. Cen wep-
cih DA voorbp is een engde Daer quatijck eeu lang
H ee connen swaepen/ daer binnen is witte ge-
D. len over al goede anckergrondt.
| nz! de Teeſe tot Cuvouth ofte Tinbuy is de cours
| nul noordwelt (eg oft ſCeven mplen. Twee clepne
| ett vezupden Tinbuplcpdt den hoeck van Hon-
| van lr Maer dicht bezupden Tmbp gaet de Rivter
tg Ukalteeln. Van den hoeck van Tinbp lchiet
| IHE
; nag DEE Viertoozcns ofte Dierboeden die op de
Ö dp alltaen / let die over cen ofte de innerde (Dat
laghgeblte)een wepnigh benoordende uprerlte okce
aetde k! en ſeplt daer ſoo op aen bp 't voorlz lteenrif
hehhe,"do1dzpde langs / gi;p kult loo op 't drooghlte
Hip Wee vademumnet half vloet / een zupdwelte
then acc t ERE B EBDE voz (he:
Die niet diep en gaen op vijf ellen met Half vloet.
ng) binnen comc:/ looloopt al bp de noo,dwal
ae y L boozbp het ltedeken Tinbup liaet dan over
Rihje, der wal/ tot door de kromte / daer Greckt De
der zu, weder wepnigh noordwaert op/ Daer nae Wes
îadt Huvaert Dap / en daer bp om nae de


Opwat diepten men deſe voorſz Landen
ſien mach.

Ci neg machmen ſien van beneden op vijfenbeer-
Van t ghety en loopender ſiroomen
D neffens deſe kuſten.
T U Flamburgh en Filep in de Pier maeclit vol zee een
| ei Seer en Uobbenhosftstap een zupdweſte
| | of Eee on ot Yarteporl oor een 3upbtwefte en no07D:
! Eene Eey ban Nikaſteel maeckt ooch ren zupdweſts
; Tegea te Saen het hooghſte water.
] vins Fiamburgechoofe charenborgh de Tetfe/oork
| . Rr nootdwe van Nieukaſteel valt de vloec zupdooſt en
| bn oade be Teefe balt de bloet langs Het lant 3.3. o/en
Teelt tot Hcharenbozgh zupdooſt ten ooſten,
M
F jmburgerhooft machmen fien op vijf en dertigh va- ;
tuſlchen Flamburgerhooft en Tinbuy.
Sonderlandt.
Schel,
Hoe haer deſe Landen uyter zee verthoonen.


Abus if landt Gido tuſſchen Tinbuy ende de bergen van

Hompelvoet en Rootklif bezuyden de Teeſelalſmen daer by langs zeylé.
Rootklif.
[J

EN EW
Sp
Ns Sr
WV
NN
SZ
eN
Hompelvoet,
NS
UI
oft/ alſmen daer voorby langs ſeylt.
Wirbuy.
§ D KREV 41
[WC IDC erg
Teeſe ende Flamburgerho
Robbenhooft.
Aldus is de ghedaente pan het landt tuſſchen de
He
Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.