Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

   
14 De kuſten van Enghelandt, 
 Hertevele Cen groote Mijl bendozden De Teele lepdt Pertepole op een uptlteeckende hotll 
bp nac alg cen Eplandt. Om daer tt (étten looptmen bezuiden het ltedekenacht 
een Hooft ineen inwijck tot tegen het ltedeken/Daer ſitmen mec bet get Dz006gh. 
Ontrent cen halveneullſchen Yartepol en de Teele loopt oock een (teenrik dwal! 
bande wal vrp cen Guck inzee/comt dat niet nader als vijk of ſes vadem. Daer 
ren meulen benoozden de Radt Hartepol / ſoo §hp die houdc bewelten Harcepoel at! 
het ltedeken-loo en kondp dat voo;ſz rik niec beſeplen/maer lo ghp die voozlz meult! 
brengt eenwennigh daer heineken van De (tadt/(00 Dat gijp kullchen de meulenen di 
Gadt rupm meugt Doo? lien/ghp lult Coo met millen op Dat rif te zeplen. 
On in de Omin de Teele ce leplen comendevan benoorden/ loo neemt acht op dele nat h 
Teeſe te ſchzeven mercken. Een goet ltuck weeghs benoozden Hartepol recht bezupden h 
seven. Honderlandt eenwepnigh te landewae t eq leggen op 't hooge landt twee (eer kel 
nelijcke en uptmuntende heuvelen bp malcander / van fatſoen als brouwen bojrlte 
Ora Ban B ee He argh 
  
fult (oo vo02 De Teele vervallen / en De umbeeckende (gnBen Die vooz ‘t gat vand! 
Teelelegghen(en ontrent een halk mijl in Zee êrecken)rier befeplen, eil 
Aen beydezyden/ loo benoozdenals bezupdendr Teele ltaen twee witte huplk f 
kot Vierboeden/ſo ghy uptennoordenromt endie in t ghekiche crÿghrc/»o bzengt ett 
De twee zupdelijcklte over een/ die ſullendanvanu ltaen zupden ten oolten/ leplt da 
op aen/tot Dat De twee andere Die benoorden De Teele tagen oock over een comen/viV 
laec dan die bezupden de Teele/ en Ceplt op die daer benoorden (taen aen/lo lulc gh! 
  
  
midl»waters 't gat in loopen / daer en is op de dzumpel okte het d,/ooghlte met laeg! 
water niet meer als vijk voec/ maer her vloepter met een dagelijcx getp (tik cwee v§ | 
dem op en neder/een zupdwelte Maen maeckt Daer bol zee. Ho ghp upt den zupa! 
comende in de Teele wilt leplen:Coo brengt de binnenlte van De twee Bierbocden d! 
benoorden 't gat lkaen ten minlten een handtſpaeck lengde / ofte De lengde van et! 
Wwindboom benoozden de ander ; en loopt loo weltwaerc daer nae toe, tot dat de y 
Vierboeden bezupden 't gat over een zijn/ſeplt dan daer op aen/ als gheſepdt is! 
Dat de twee benoorden 'tgat over een comen/als ghp die over een hebc/ſoo ioopc d! 
op aen tot teghen de noo2Dwal en daer voozt dicht bp langhs. Als ghp dan loo b 
in comt voorby de eerlte vierboed/ te weten dat ghp Hartepoel meughze lien tullcht! 
Die twee vierboeden/daer meughdp 't ſetten op dzie/vier ok viÿk vadem/okc als Hat! 
poel comt tullchen de voo;»z bierboeden/ gaet dan zupdsupdwel tot teghendezu! 
wal/daer ilt oock goet (etten. Vogzt ilt Lootlmans wacer nae Stockton toe, wl j 
Daer binnen verloopen de diepten menmchmael enwel in cozten tijDe/ Dzie: bier ok u 
mael op een (omer. Die met noozdelijcke winden en een vloec dic wil infeplen/ 100 
zijn kn wel kabelen/want De bloedt balt tarck 3updwaert over de gronden/ en lou! 
Daer doo! lichtelÿck achter de banck bezupden de ton (die op de pundt van De ban 
om't od. . loopter noch een gat deur de gronden die van de nootd, 
nieuwe hoeck van de Teele ak (trecken. Om daer in te zeplen / (oo neemt acht op DE w. 
gar hooghe landen te landewaerc in bezupden de Teele/bzenght die opeen (paechlend 
aen een / ofte bzenght de Paps aen de weltkandc van Hartepoel / dan lullenoock [. 
_  100{5 twee hooge landen op een bandt(patrk lengde nae aen malcander comen EP 
Daer op aen/»loo kult ghp dat nieuwegat recht in loopen/ dooz dat voozlz landt been! | 
en comen tegen De ton (op De (anden aen De zupdzyde van t Diep) weder in't rech | 
baerwater. Als ghp dan weder dieper water crijght / oft de twee vierboeden acn 
noordzpde over een hebt/gaet dan daer nae toe/en voort als vooz!lz is. 
Sonder. HOntrene vik mplen benoozden de Teele lepdt de Niviere van Honderlandt/ wt! | 
lande nigh benoozden de Paps; ‘t welck kennelticke merckenzijn om ’t landt daer autres 
te bekennen. Als de Paps z.z. w. vanuzijn / endat ghp outrent een vierendt, 
mijl van landt zyt / dan zÿt ghp recht voor de Kibier van Sonderlandt/De gro! 
_ Daer ontvent redelijk ſchoon/maer wat lkeenachtigh/men mach ’t Daer (etten OP vier! 
bijf en (es baden. Aen bepde znden/lo aen de zupdhoeck ais noozdhoeck van de ü- 
. vbieriltlteenachtigh. Aen de noordhoeck act een baecken int water/ daer moetmt ' 
oprenclepn kchiplengde bp in loapen / daer voozbpzÿnde crÿghemen dieper wat, 
 
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.