Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

w tuffchen Krammer, Flamburgerhooft en Tinbuy: 13 
banth / daer met half bloet nietmeer water op weſten van Winterdupnier ſant lepdt de bänch 
ch bijf badem. Op achtien vadem mach-| voor Urammier/vier mplen bupten de kuſt. 
deh r " Lt: a im Dan Dann Benoozden de Homnier van Hul machmen 
ntrent noozgnoozdweſt en noorden ten 
Van't ghety en loopen der ſtroomen ontrent deſe voorſz plaetſen. 
L., Krammer maeckt hoogh water een’ Vooz de Yommer van Hul een ooſtnogzd» ) | | | | 
Eu z a. q: Boznomen Lint een W än vt "lte LL §.rgerhooſt valt MM. 
en weſte Maen. de viget 3.0. en de ebbe n.w. 
Hoe deſe Landen van malkanderen en van ander Landen legghen. 
Mi Yan Uirammer tot Blakenep weſtnoo,)d-| Dan Daer tot de noozdhjoeck van Krammer 
ot s Es 2 of z mplen. | noorden en noorden ten weſten s mplen, 
du an Blakenep tot Bommum binnen 't ſandt Wan de noozdheeck van De Dommer tot AN 
t weſt tt? Flamburgerhooftn.n..v. - c mplen. un 
D An den Hoeck ban Uirammer ofte Schilt KI 
tothet Teffelooft — zo of 32 mplen. 
Dan de noozdhorck ban De Pommer tot het 
 
"tlandt ſien op 25 vadem. 
 
 
 
 
 
 
Tan Boum tot Uapelle w. z.w. 2 U: 
huet vans ts Elleknock ofte pe user 
tm s diep is de cours noo; 
 
 
 
 
ff "nnoorden 4 mplen. | Teſſel ooſt tenzupden en o.3,0. 4,5 mplen. 
Jm : Hooghten deſer voorſz plaetſcn. | 
IP g.8taö,. gebn ui ERE nun 
 
 
 
 
 
‚ IV Hoofiſtuck. De Kult van Enghelandt tullchen Flamburgher- 
hooft en Tinbuy ofte de Rivier van Nikalteel. 
> Wee mplen bewelten Flamburgerhookt lepdt Filep in een ronde Filep. 
z)) Bap/bezupdenceen uptſlteeckende boeck beeft een Pier ofte hooft 
PST Aa Bg Danen achter leggen mach / maer ’t balt Daer mer lach water . . JAN 
| [S droogh. Buptenhethooft van Filep lepdt een lteen onder water filepkree M 
u #§ gheheeten Filepkrake! tullchen die en de Piermachmen met een k III 
 
 
 
 
 
 
  
  
ee 
 
a large vetuen vos, ttgtbsgüticnsgliu tu. 
| ten boeck van Fiep tot arenboh it TE RH Schacen- F 
| mach LG twee Pieren h: EV / DaT met hoogh water van De upd gh. 
van DSD Ine met lacch water valt het Daer mede hzsorh'men cont Daer 
oe ÖScharenborgh streckt de Kulte voorbp Hobbenhoofcsbap en Withp een 
utter te est eier. -M 
iobben j | een zu een en welken Wi n MM 
men leuts hertcsbzp is een goede reede voor een zupdzupdwelten en welten wint; Kogo \M 
DOL Daer op (even oft acht vadem. . n. | 
SCC E UE 
emu Ce EN 
Ban ep or de Teele ſkreckt de kit meelt weltnootdwekt en welt ten noorden 
Doet ig Dijf mplen/Darr tulſchen bepden leggen Hompelvoet eil Uootklik. Hompel- dompen. 
Teeſe. Y hooghe bergh/legghende aen de Zee-kant antrent dzie mplen beooltende vn. | 
klifvan flectiiik lepdt ontrent ten halven tulſchen Vompelboet en de Teefe/ig cen woorklif. || 
tootlak., heelroode aerde/ dat als de Hon daer teghen lchiint is het aen te fien alg | 
Dich the: bepdezün kennelicke tepckens om dele kulte daer aen te verkennen. 
mij ggzcezunden her gat van de Teele leggendziereven/ die ltrecken antrent eenhalk 
 
 
 
 
q , Aalinoordoolt in zee/zin heel vupl en kteenig'en vallen metlaegh water dr00gh/ 
pie noordzpde zijn>se Heel vlack/ (oo Datmen op ijf 7 [eg / even baden DD 
bent mach/maer van bezupDen (oo Kenl/ Darmen daer tegen âen comende en wor- 
Bong ae ! veerthien vadem/ daer op koude weleneermen de tweedemael ſoude 
3 deel, 4 Boeck, B z : Cen 
 
 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.