_ tuüchen Die vallende! (oomen het berich Der Declinatien propoztioneert nae het ver-
20 Kort onderwijsinde
Anno 1635. Anno 1645,


Noorde- | Af-fandr | Roorde- AGs ]‘
Iycke De- | van den : ete De van den
| clinatie. N. Pool. clinatie. | N. Pool. f
grad. mi. | grad. mi. gra. min. gra. min.
't Naelte peert aendewaghen. ee OE x 57 56/32 4| ]
't Middellte peerc. * r f r 56.5233. 8 56 49 33 11) 0
Det upterde peert. — i—i 4%] sr 838 2 |
—— Ü
De nooder bleugel ban Dirgo/ Vindemiatrix. 12 57 | 77 3 12 54/77 6)


De gordel Dirgmis. =| 6 | 84 34 5 22/84 38] |
De linke fchouder van Bootes — — 3953 |50 7] |39 50/50 0)
De klare tullchen de dgien van Bootes Arctu- | |
rus. _ _ — ar 91632 21 1/6 sij
De claerte inde noo2Der Kroon — | 27 59 | 62 1 27 57|62 z3z| |
Deuklaerlte in de hals des Herpents Ophiuchi. _7 39 | 82_21 7 37/82 23| |
't Vookt van Hercules. _— — 2114 52/75 8 14 51/75 9 |
't Hookt des Serpentdragers. — 1153/97 7 1252/77 81
De klaerlte in't Dzakenhookt. — 19137 38 23 51 37|38 23
Lyra, _ V —_— —1.8 29 | 51 31 38 30/51 30
De Keert deg Arents. _— “©. ~| 13 23 | 76 37 13 24/76 36
De middellte ende klaerlte in den Arent/Vultur. _7 38 82 2 8 0/82 o| |
De bolt Des Swaans. == ee 3 39 9|50 51
De lteert des Hwaens. * 144 1/45 59 44 31/45 57 ©
De gozdel Cephei. _ ) —_— 68 58 212 69 1/20 $9
Dieinde mont Des PeertsPegali — 1813/8147 8 16/81 441
De klare op t been Pegali Scheat | 26 71/63 53 26 10 | 73 50
OelchoftPegaliMarcab. — — ~— | 13 16 | 76 44 13 19/76 41
D'uprerke inde vleugel Pegal. — 113 9 176 51 13 13/76 47 |
WOL Dele Tafelen vmtmen de Declinatien Der (elber Sterren op alle andere Jaren

fchüDestpts. ;
ZT A 41.
| 1 Exempel. | ee
Ck begeerte weten de declinatie ban t zupderſte voorwiel deg wagheng boot
jaer 1649/inde inde tafel voor 'tjaer 16 z5. 5 5 gr. 45 min. en vooz 'tzaer 1645. 5; gr.
a De preien ghemiddel ghelpck dejaren/ ick vinde 5 5 gr. 43 min. verminde-
eens
II Exempel, ‚
Ickbegheer te weten de Derlinatie van Aldebaran het oogh des Stiers in't Jaer
1640. vindeinde Tafel voor 't Jaer ‘635. rc graden 46 minuten / voor 't Jaer 1645.
. xc gqraden4s8 minuten. de ghectalen ghemiddelc als de Jaren / ick vinde 15 graden47
minuten, wallende declinatie.
XV Hoofijtuk. Van den Horizonen Zenith.
En Horon ofte Sichtepnder (alloa genaemt om Dat ong gelicht Daer aen epn-
Dacht) 18 cen groote Circkel/ deelende de Sphera in twee ghelpcke deelen ) daer
. Ta H

ghet s Het eene daer boven hen! bet ander 15 Daer onder ghelonckenupt ons
Zenthis Get puntdeg hemels vecht boven ons hooft allenthalben effen berte
banden Hozizont ver»ſchepden/ wert oock ghenoemt de Polus des Hozizons. 1
Vers

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.