Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

M . 
tuſlchen Krammer en Flamburgerhookt. 14 
dan Laegerney weltnoozdwelt van uís/ gact Dan zupdool den tullchen Elleknock 
rende blackte (die van de wal bewelten Laeghernes afſchier) deur/tot dat ghp weder 
diepte crüÿght van (eg ofte (even badem/ in dat overllach blikc met laegh water niet 
meerals twee vadem/ban t vloept daer ontrent die vademop en neder. Daer over 
| Zÿnde/gaer dan zupdwelt aen tulCchen Zangerlandr en De vlackte van de wal heen/ ve MI 
| isdaertuſſchenbepdendiep neghenen thienvadem/men mach beyde de wallen/»o M. 
| devlackte die van ‘t iandc akltreckt (als Langhelandt) looden op vk vadem/ dan de (II 
  
  
'1 On tts: zu:; te ſezilen/cammendeals voorlz is tegen hit Gh 
zi Wilandr aen/Cog heem act op de twee toozens van Engelmeels bp De Engelfehen Engi! t 
knaemt Ingoldmeales-ltaende een ktuck benoorden Lagemeg/ brengt Die over zen 
va ullente ontrenc noozdnoor;dwelt vanu ltaen/ hour die over een / engaet 3upD: II 
Zupdoalt Aen tat Dat De boomen op Den hotch between Laeghernes comen bupten . M 
hoeck van Uaegernes/Coloopt ghp tullchen Elleknock en Dogs-<hid(dat 18 een Dogstivs ||| 
 hyechtebumen Elleknock) deur. Als die voozlz boomen een [paecklengde verbp M 
4 Oft beooften Den Hoeck ban Zagernes romen gaet dan zundwelt acn/ (oo loopt ghp 
 tuſſchenElleknock en Langer»andt recht het Diepin/en lult ſotullchen Elleknock 
IDE punt ban Langher»ſandt vyk vadem diepte vinden, verbp Elleknock wozt het 
t'neghen en chien vadem diep. Ied 
it ghp upter zee(en nier bp c lande langs/als voorlz)in Bolkonsdiep zeplen : lo 
|) *ngt die voorſz boomeneen hantſpaeck lengde bupten öen hoerk van Uaegernes 
die ſullen dan vanu ltaen ontrendt weltzupdwelt / Ceplt daer ſoo op aen/toc dat het 
' oog lant(achter Uaegernes ofkre Wijnfliet)begint te comen efken bupten denhoeck 
an Laeghernes/ die lullen dan van u zijn wel loo noordelijck als welt! Dan zijt abu 
bimen De putt van Zangherlandt. Ofc daer (taen drie hupſkens aen de zeekande 
eatrent ten halven tulſchen Laeghernes en d' Engelmeels / als die noopdweltvan M 
omen / en die voorſz boomen bupten Den hoeck / dan zzuyit ghp oock binnendepunt I! 
oe Vangen gaet danzupdwelt tuſſchen Elleknocken Ranger»andt innewaerr II 
Een ee ooo Räeghernes leydt een drooghte okt plaet ontrent te midden 
di vaerwater/doch Langerlandt naelt/ als de boomen op de hoeck bezupden Win- 
zU comen in het tweede dal ofte valepe van ‘thooghe landt achter Wijnfliet / dan 
SCO EE E UE S 
pelt heen / tot dat den toozen van Bolton comt over den tooxen van Butterwick/ Ltr 
pa dock een plompe tooren (maer clepnder als die van Bolton) ſtaende in een bos | 
U men/ daer nefkeng loopt de vlackte met een punt wat af/ daer verbp zijnde gaet | 
( tzundwelt aen/al by de voorſz vlackte langs/ tot dat de grootentoozen van Bo- 
m komt over de tweede meulen / daer ilt goet letten aen de weltwal op vk vadem 
4 laegh water. Die met laegh water daer comt/moet Het (etten en bertwachten zijn 
Hg. tot halk vloet/ eer en machmen niet van daer voozt zeplen/ghp en lult dan oock 
Wiet meer alg twee badem op ’t droochlte vinden, pdentot hetderde 
SGG USE EE Et 
ODE al hp ! s langhs/die latende aen ſtuerboozr/ tenlaeiſtennoorden se 
Con? De oook van DE Rwierſltaet een huvs' daf is eenſchaepſtal / eermen daer by 
l WE eine bet offer geen openinge en is/Do02 Dien ’t al echt en effen groen landt ig! 
Up daer verhpal bp ‘clandc langhs/ daer verby zÿnde opent hem de Rivier »elve. 
a Men De hoecken comende looptmen tulſchen twee dicken een mj! op tot voor de 
idr In de Liivier it met half vloet over al diep ghenoegh. Allmen dancomt eenwep- 
En varrgectunun tsch vir g?cnocdh 
EE ER EES 
e el. 
tej too en wette Maen maeckt in Boltons Diep 
IMI 
MM 
III 
get Hooghite wáter mas baoz 
een oolt ten zupden en ooltzupdoglte maen. Die van Bolton comt/en 't diep 
2 deel, 4 Boeck. B > tuil 
  
 
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.