Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

Rivierè van Londen, 
tegen aen, Almen met het voorſchip daer teghen aen kit/ilt achter vüÿk okſes baden; 
dp te fangs de binnekant ilt oock om al ſoo De 't hiet DE Ia 
bimen NE ENie zyde machmen op vf vadem op t loot Daer bp lang pen to IMI 
wal Ee nOozDen comende /twillende binnen de Nn ve h! De | M | | 
nn open, en Op Den Here We ee ooren van Gekorbnes nootd- (KIN 
Witten Vole ee vn a s ÿ recht neffens De noozdpunt van De Wp: MMI 
gy ber Ge ee att ô EY " delijcker/ te weten zupdwelt tenzupden M“) 
Bala! ; gi zijnde gaet wederom zupdelij MI 
Yygocccoeo r’ | 
noordwelt ten wekten / maer vooz al niet noordelijcker als noordwelt vanu / en MI 
& S 
ane EE . , 
gat op aentot teghen de Hingelltrandt/ loopt Dan Daer boost bi als voozlz MMI 
ult ghp verre ghenoegh benoo,den de Wptingh heenloopen. IMI 
van ge dun beoolten ofte bezupden de Wprtingh inzeplen / loo bzenght de tootens Om ib | ' | 
kozdnes noozdnoordweſt ofte noo.dwelt ten noozrden/ofkt noordwelt van u/ en pon. I ' | 
| 
dat boog Ee ed het klif en ſeplt zu b2p op aen/ (oo lult ghp | | J) 
echt int baerwater loopen/tullchen de Wptingh en de kteert van Uioer»ſandt in/maer I MMS 
gien Die v09}65 boomen meer als cen Pandtfpaeck lengde bupten Dat Klif bzengt/ II | | 
i "lult niet miflen teghen de punt van de lioertgen te loopen. Dat voozlz balch ' | | 
damen is ceer kennelijck/want daer antrent en aen geen ander boomen. UI! 
te Bengt de toozen ban Balelwelzupdwek ban u/ en »eplt daer op aen/ tot te- 
  
ei Wueinglande aen op vijk ofte ſes vadem/ en lendet Daer loo op t loot by in/ tot . mii 
Al. Balel/ok dat ghp dieper water crüÿght. .': NAM 
„Us ghp teghen Balel comt / 'tzu dat ghy benoorden ofte bezupden Wptinglandt ININMI 
COMt/ Moer gh wat van de wal af Gouden / om een rikken ofte (mal Geertken Dat II 
fp 8 Baſelsklik van de wal afſchier / Dat moetmen met diepgaende ſchepen wat MINI 
duwen,daer blikt met laegh water niet meer op als twee vadem/ men can t ghe- MI | 
| Weenlijeg wel fien Do07 ’t vabelen ban De room. | ; .: MII | 
in Len mach oock bezupden 't Nib/dat is de lkeert van de Koert ofte lioerſlant aus. (NI 
i zeplen: Brengt den toozen ban Balel noozDnoorD wel oft wepnigh noordelijker Sin li é. | M 
fi U/ enzeplt daer op aen / ghp lult ſoo benoorden ofte deur de ioert tat een gat in ee | 
== °oO E . B ER 
ache van acht vademdiepte/ de ooltwal aldaer is [chor / comr die niet naerder als je zeplen. JII | 
tat hi [feiner hz de weltwal menghdp op c loot bp de Koert langhs omloopen/ | 
toe Ofte Bandzy »ſoo de Engellſchen dat noemen/heefkt een hooge ltompe enen Ball | MI 
Bop telandewaert achter het klik / Ur! hs! Mop Meent k "M 
ofte bewelten het KliË / maer men plc hec h h IMMI 
! t laetîten daer bezupden weder upt comc. 
; 
| ov | | 
Ecco: gein | 
| ty D de wal langs, tot dat ghp over de punckt van de Singel zÿt/de Uu! daer IMI 
| ijn twee hooge boomen te landewaert in’ als die ontrent noordnoordweélt van u 
| 
| 
  
  
an camen die over een met den toozn van Harwits/dan zpdp recht over De punt 
te ide lingel/dan crÿght ghp dieper water / te weten/vier/vÿk vadem ofte wat meer 
hen het hoochlte water. Loopt dan bp den hoeck om innewaert aen/het gat ltreckr 
. ht noordenin / maer vooz aen midden in't gat lepdt een blinde lteenighe rudſighe 
ly, dt/die moetmen »ſchouwen/ men macher aen beyde zpden bp d’een ofte d'ander 
alby om, maer bp de ooltwallanghs 1lt belt / daer binnen zijnde/machmen geen 
kt ſenlenalcmen niec boctelijck op de wal zeplt/men mach daer over al ſettenwaern. 
inde q voor bet ltedeken op vif/ſes/Ceven vadem. Men mach oack wel veer achter 
H, vyck v 't is daer over al ſchoon. L o 
Yet baerwarer Ee Nae Wittinghſandt en de Naes ſtreckit meelk 
Doet fen zupoen/s Diep (es: (even en acht OD laveren machmen wepe 
2 deel, 4 Boeck, 2 t 
  
 
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.