Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

  
  
    
3 '. :DMe ghelegentheydt der 
die laetmen aen ktuerboozt / en de ton op de Spangiaert aen bagboozt / urtti J 
(daer verbp z:jnde) teghen Blacktepl bezupden het Schoubaeckenin’t recht? ' 
De oolthoeck van Schapop »al dan ontrent zupden vanu legghen. j 
Van t Schoubaecken is de cours zupdwelt tot den hoeck van Blacktepl? 
loopt een haeck ak diemen ( uyten noorden comende) mach onderleplen op bijf [] 
badem/ Maer (oo gijn u van De tal bout op (even vadem/ en konDp Daer niet all 
zeplen. Van Blacktepl tot hec baecken op de Nooz is de conrs weltzupdwelt/| 
Dat aen bagboozt als voozen ghelepdt is/en loopt voozt tullchen bepde landen Ml 
waters de Rivier in nae Gravelendc. 
  
Om an DID inde Hibier van Londente zeplen van benoorden/nioetmén de kulte an 
ef de bi. up Weiher che dat is betisozden ale de EES PEI 
yu. uu Ordformelle en Lepdtltaf. Caffiis een (cherpe ei Ger cü Lepotl! 
ferien. . maer Honuwls/Walderwijc/Aelburg en Ofkordnes zin al ltompe toozens. Haul 
* en Dupnwits leggen bepden op de hooghte/daer tuikchen bepden is een valep! jl 
wis. banale dle Vaer plaa ace Dus Oene en ont 
Aelburgh bogner.. DN beztupen lep Yelburghvar t oock leer kennélÿck heckt te! by 
burg alluien daer ESE 
Dzie daer bezupden. ‘t Landt bupten Aelburgh en daer bezupden is heellaegh 
üngelachcigh landr. Tullchen Aelburgh en Dupnwits/ontrent ten halven uli! 
benden lendt een boſch/dat is aen bepde ennden boog; en in't midden laegh mt! 
fael/Dat lietmen ghemeenlÿck rerlt allmendaeroncrent te lande comt / ents wi! 
kennelijckſlte om die kult te verkennen / ‘clande daer bupten en om de zupd ii 
: laegh black lingelachtigh landt. Oncrene anderhalf mijl bezupden Aelborgl qui 
pifade Ordkozdnes / daer tullchen bepden ltaen oock twee bollchen boomen, die verto p 
. haer ban verre als kalteclen ofte toorens. Ordkordnes is een lkompe toozen/mt! 
Daer ontrent/op les en ſeven vadem. ' '. 
Aelbur. Welt van Aelburgh ontrendc anderhalf mij lepdt Abzeknock okte elo 
gerknock. Äinork/Dat ig een [anDt dat met laegh water niet Dieper en is als leven of acht"; 
men mac{ Dat rondom looden op vijf badem/ maer ten is niet gheraden dat t, 
leer op/gelijck op meelt alle de bancken ban Engelandt/ niet epgentlijck op de us 
tt t:: daer eN Af op 't Diooghle ofte midden ban De bancken ig alek 
ban Aa Zie telburgh wet ba ts rnde twee coszens van Orfkozdnes ober een zij 
NEH gg 
Witetng. Orkordnes en her linghelachtighe landt bezupven Aclburgh De lang!! 
kandt. racx/maer het zupdepnd lepdt verder van laridt als het noordepnd : Daer ig met ut 
Water niet boben (eg of (eben boeten water op. Men zeplt ghemeenlÿck(upten 
den comende) daer bewelten (Dat 18 tulrhen ’t landt en Wittinghſant) deur / n9 
Naes/ maer men mach oock daer beoolten langhs heen leplen/ tullchen Wittin] 
De Koert. Lust z de olteljckile punt van de Koert ofte Iioerlandt (dac fonunighe 
Yet nootdeynde bande Wpeingh reckt tot dicht aende wal / lende be Ee) 
 
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.