Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

  
Gatn- 
berg|kteen. 
. nuamſ 
Kloof. 
Bantſic- henden gaet cen gat in/ghenaemt bet Dantzicker gat. 
ker gat. 
Roo ktoe. nighz binnen de oolthoeck ontmoetmen een klip in't vaerwater/genaemt De roo Hot: 
Elſnab. 
Voot- 
holm. 
Baed- 
 haolm. 
Groote 
Daler. 
Clepne 
Daler. 
| pe Eenmijl noozdoolt van de Wiglteen lept De Muddellteen/dat is een groote hoo 
  
38 | Om tStockholmſlche 
klíp/ met cen groote Kloof of (adel/ met noch cen holmken een wepnigh Daer bewe: 
fen: men mach Daer niet tullchen deur feplen/zijn aen malcander met rudlen en KIP: f 
yr. Wen laet int opleplen dele Widdellteen aen lkuerboozt/ en loopt Daer be: | 
Vanbeoolten de Wiglteen nae de Middellteen te weten daer bewelten heen/is dt 
cours noor-dnoo;doolt. Ontrent het derdendeel van een mil oolt van de Wiglteecn 
en noorden van de Karwaſen lepdt noch eenklip/ ghenaemt de Gomberghtiteen/ en 
Daer beoolten noch een geheecen Schaeropen. Van de Wiglteennae de Middellteen 
ſeplende/laetmen die bepde aen lkuerboozrrt. 
Nekkens de Middellteen aen 't weſtlande lepdt de Haven van Nam(ſklook / dart | 
machmen 't binnen de klippen letten, ; | 
De Middellteenlent ontrent ven half mijl zuvdwelt van de oolthoeck van 't Liet! 
te weten van de oolthoeck van 't valte landt efte HSweedrcſche »ſcharen, daer tullchen 
_ Omdat in te Ceplen moecmen die voorlz oolthoeck (Daer lkaet een meulen op) v! 
wat verre ſchouwen/enloopen bp de Middellteen in/want van dien hoeck loopt een 
groote rve rudſen ak t zee een groot Guck nae de Middellteen toe. 
Vanbewelten de Middellteen tot Ellnabis de cours noordoolt twee mplen. All 
men wepnigh voor/by de Middellteenis/comtmen tullchen bepde landen in/ en wep- 
  
Wen mach daer aen beyde zuden omleplen/maer men laec die gemeenlijck aen ltuer- 
boort/binnen die klip/dat is aen de noordzyde/machmen anckeren. 
Ellnab is een haven achter twee Eplandekeng/ Daer deg Conings oozlogs-lcht- 
pen gemeenlÿck leggen op de Windt wachten als Die in zee willen, 't ig Daer leer gott 
leggen alfmen bp contrarie winden niet op ofte afencancomen, Men can Daer val! 
benoorden en oock van bezupden in enupt comen tot leer groot geriek. Van bezup- 
den comende canmenover het zupdelijcklte Eplandeken de malten lien van de (cies 
pen Die daer achter legghen. Öm Daer achter te (elen; loopt bn De zupdhoeck van t 
Eplandt Elnab om Daer achter / gin laet Dan een (wart kl:pken aen de zupdzpdt 
ban 't gat aen bagboozt leggen. Tullchen de twee Eplandekens van Ellnab loop! 
Lock een ax Deur / daermen met boeperg en clepne / maer met geen groote; (cept 
Dan neffens Elnab isde cours voozt inwaert aen noozdnoordoolt ontrent andi! 
balf mijl tot de Koorholm/Dat ig een groote roode ronde klip vol met boomen bew 
fen/ Daer beoolten lepde nochz eenclepnder kale klip / het vaerwater ig Daer Tcl 
Ten DIEN ontrent een mulket (choot wijt. In Dat nauwe ís ober al goede ank 
ergrondt. 
Van het noordepnde vande Rootholm ltreckt een groote rpe klippen en Holmen 
af tot aen De ooftwal van ‘t Liedt / Daer moetmen deurleplen. Alg gn tutichen De 
fioot olm en De boor; kale klip Daer beoolten deur»eplt/ gaet dannoch ontrent een 
  
welt ofte twel (oo noozrdelick/het is een kozt verlaet/loopt dat deur. # 
Deut S. Jans gat zÿnde/gaet weder noozdnoordoolt ontrent een bierendeel mils 
tot de Haedholm/datis een langheklip/daer op ltaen drie tonnen op ltengen/dte laet 
ghp aen bagboozrc en loopt daer beoolten heen. Van de noordhoeck ban die NaeD- 
Holm loopr een rifkken ofte bupltgen ak dat moetmen »ſchouwen. 
Van de Haedholm naede groote Daler is de cours noordwelt ten noorden/ dat is 
een haven aen de weltznde van ‘t Liedt/ daer lepdt een Herck hof binnen aen ‘t landt! 
Daer het verſlaghen Poolſ»chevolck van t laetſte Poolſ»ſche oorlogh begravenlepdt. 
. Nefkkens dat lierckhokis een zandbap daer is goede anckergrondt / ghelyck in Dit 
voorlz haven overal is. Aen de noordhoeck van de haven de groote Daler lepdceen | 
Sontfar. Dine an chr bplandrt/gheheeten de Souclack/daer open is niet meer als neghen | 
Van de groote Daler is de cours voozt noordoolc een halk mijl tot de clenne Dale | 
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.