... tffchen Kalmerföndt en Landfooft: | zs
a landt beweiten Zandfoort Grecht welt ofte welt tenzuwden Met berkchepden
je enen havens daermen in zeplen mach. Ontrent een mpl daer bewelten lepdt
je saven binnen eenlaegen holm/tulCchen twee andere lage holmen in/menmaeckt
t daer met touwen aen bende wallen vaſt/ en met een anckerin die Voerd. Vooz
tgatlepdt een hooghe ronde holm die 't gat Qupt. .
ij bewelten Hart»oe gaet een gat ofte Diep in / Dat machmen met Jachten
[: El»cnap deurloopen naer Stockholmtoe. z
ma echt bewelten dat diep lepdt de Voerd van Telghen./ ltreckt noordwelt in/ bp
" for aen het groote Lack de Meller/ opt epnde vandie Voerd lepdt Telghen/
r vooz op die Voerd lepdt het ſtedeken Troſa. z
tue trent bet bierenDeel van een mijl zupdwelt van den hoeck P andſoor legghen
.. eeclippen ghelpcke water / en binnen Die clippen dicht by Landſ»doztlepdr noch
nblinde clip. Die (upt den zupden comende) nae Stockholm wil/ enbewelten den
| horckvanLandſòoo:t vervalt/ moet hem daer voor wachten / men mach binnen Dit


Weg tippen (leggende gelijke water) te weten tuſlchen die en de voorlz blinde deur-
Ve EVO (foo De Loordupoen legghen)marhmen binnen DE bluide/ dat is tuſſchen
linde en’t batte landt deurſeplen.
Landloozt en de noozdhoeck van Oelandtlegghen ver»ſchepden zupzupdwelten
dopdnoozdoalt leventhien ofkte achthien mylen. Hoomen van t noordepnde van
î landt noordnoordoolt aenleplt / men (al op Zandfoort ofte een wepnich daer be-
uainvervallen. Ee hrt! wat daer bewelten te vervallen alg Daer Dean bes
Hoep De van Orland er alg e dippen Da Doo ar hn vancher weder
let war noordelpcker als noozdnoazdoolt / akte naa:den ten oolten aen/Coo lult ghp
voorcz kennelpcke clip Hertſ»oe in't ghelichcloopen.
Hoe deſe plaetſcen van malkander (eggen
Ban Calmer tot Scheggenes n.n.o. z m. Ban Nogarderoozden tot de Barſondt nooz-
E
Van de Hweedeſche Jonfer tot Idéſonc her 't gat van Pykoppingh n. — 16mplen.
[. banWeſterwijck ofte Hilbup noorden ten e. Moozderodzden tot Hartſoe peo
€ EE .
Pruwelſoo weſtelicks. 6 mplen, TT t
btn e Hweetſehe Jonfer tot Noozrderoordé | Van Noazdcroozden tot Landſoozt noord-


ordende van Delant o.tenn. 2 ofte 3m. | nooDoolt —. 1 7 of 18 mplen.
Oe tot fet gat vanWeſter- Van de Hevering tot Zandfoort ooſtnoosd-
_ zmplen |oo - — % 5 of 6 mplen.
*

M;
XI Hoofifluck. Hoemen het Stockholm{che Liedt ſalopſeylen.
Et Htackholmſthe Lied gaet by de hock van Lanckort nqara-
75% ooltin.Ontrent een mploolt van de hoeck leggen fommige lwar-
(%|89] W te clippen/ ſommighe onder en ſommig!e boven water/gheheeten
A.) de karwasen. Tullchen die en den hoeck (ontrent eens Coo nae de
4 xarwalen als den hoeck) lept noch een cwarte clip niet groot/ ge-
H heeten de janghe liarwalen / tuſſchen die clip en den hoeck van
S? Landſooztſepltmen 't gat van Stockholm in.Dieht aende hoeck
lept noch een Eplandeken dat [aetmé aen bagboort/en loopt Daer

| beoolteu bplanghs. Een mijl noozdoolt vande Hoeck irpt de Wuglteen / geltreckt wigſteen«. | |
Ooo oft ooltzupdoolt dwers vande wal af / dat is ren langhachtrighe klip met
z. >
Wigltea,en (anghs/en laet die klip aen bagtoort. Wen mach oock wel ne
tn'tlan en! »eplen/is rondom Tehoon/ mater aen De en it ::); t ry! Ü 51
pt ooceen clip met noch eenlkeentjen daer van sf ] J; ch moet,
2 deel, 3 Boeck. Een

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.