Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
wg "s f f 
tullchen Kalmer eh Landtfsort. 
anderplaetren meer / 't is dâeralſchoone grondt/en diep twaelk/vikchien/achthien 
ntwintigh vadem. 
Kadt; 
badem diep. 
dei "t Hilbuy tot Schelcupr ilt noordnoordwelt vijk mplen/ al binnen de klippen Schelſuyt 
. Öchellupzis een gocde haven/daer lept cen klip in't gat/ Daer machmenatn 
€ Eplandt / daer ilt oock Hontſliap 
kde zuden amloopen- en ketten 't voor de adt. 
go aen Schel»upr lepdt de Handtſbap/ en dat groen 
ieren. Men mach van Hilbup daer bp langhs loopen to 
upderkoppen en Noordkoppen. 
laugh 't gat van Welterwijck tot de Barlandt (treckt de kult by de Schaeren 
5 nosrden ten oolten les mplen. Maer van 't noozDepnde van Oelandt tot de 
ondt is de cours noorden ten welten twaelk mplen;gaer niet weltelÿcker omnier 
Var 
indebli 
; eneen deellaege uutklippen/het ſchÿnt van verr ; 
das Omen bp een al valt lanc te zÿn/maer daer bp comendeilt al gebroken. Ghp lule 
o krooc lien een Eplant Daer een gat nekkens »ſchint te weſen'maer g! 
ey 
mae 
ſeondt op thien vadem. Binnen in de Voert ilt rup 
op achchien en twintigh vadem. 
t ntrent een vierendeel mjis binnen de Voerde la 
er op / ende wat meer noo;dwaert vertoont een ro | 
“s ien dat gat »ſeer goct te kennen is. Als ghy recht voor 't noordergat ziit/en daer 
te liet / keple dan noozdnoordwelt in / binnen come 
qe ut/Cult ghp aen bagboozt fien twee clepne laghe Ep 
q. ancker op ſeventhien ofte achthicn vadem/daer moe 
. te bzengen/ 't zp nae Zupderkoppen okce Noorderkop 
ſen/ t is U godtlinans water. Het is van daer tot Zupderkoppen ontrent acht/ 
erde is oock goede ancker- 
r tot Noordkoppen veerthien mplen. Vooz in de Voerd 
m en wit enaver al goedt anc- 
Wilt ghp tot Hilbup welken / loo lepit noozdwaert okt ooltwaert op tot voor de Silbuip. 
en kettet daer middenin de klippen op »ſeven/acht en neghen vadem. 
iltghp nae Fluerbup okce Vzouwenbergh/ »oo (eplt welt en wedt ten noozDen 
j de / ghp meucht het Daer 
inde gronden van de Jdebancken te gheraecken 
ktnoozdepnde van Oelandc loopt wat verre vlack af'loo ghp dicht bu Gelandt 
 
etmen int opſeplen de Talder- Calder- 
Wie aen bagboozt/ daer en is niet meer als »ſes aft ſeven voeten waters / van da 
e,cätmennoo-dwaerts ap en üigordoalt nach eenhalk mil/dan weder welt ten zup- 
G res anderhalk mÿl/daernae weltnoozdwelt een nujl tot Uiarholm/ dat 18 een zit.; 
s huns met een meulen. Van Karholmtot Stickbozgh ilt voort welt on- tt a 
trene 
Mdooz een bzugh. 
Uu bagboozt,behalven een ofce twee effen boven S 
m daeris de plaetſe daermen ladet/een half mijl 
Sm van bupcen nae Noozderkoppingh te »ſeplen 
2 deel, 3 Boeck. 9 
Anderhalf mijl/ Dat is een Kalteel op een Eplandeken daermoetmen bezupden borg. 
| + ent anderhalf mijl verbp Stickborgh levydt uu ruenw Uengemt 
van de Zupderkoppingye 
/ looprmen bp de Zwartbde 
2 
t op de Voert van Eplandr. 
jn moet meer 
nde bergh / bp alle welcke 
nde ontrent een gotelingh- 
landekens-’ſettet daer binnen 
t ghp eenLoodtlmanhueren 
pen/Daer gp begeert 
  
   
 
 
 
 
 
dene 
 
 
 
 
er ſoydc. 
 
 
 
on 
in 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.