Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

| | | I > : Van d'’ Eylanden Oelandt en Godtlandt, 
] | | | | het Eplandt/ alloo Dat de vooal; Kale graeuwe noordwelthoeck noorden,/ endezl! 
| 
| 
 
 
't oock letten op leven/acht vadem vooz welteljjcke winden. 
 
 
 
en vijk vadem/oock heel onekken/daermen hem boo; wachten moet. 
 
| MI | wetten twee mplen, 
HEEE 
 
Hoe haer deſe Landen uyter Zee verthooncn. 
Houborgh, 
  
 
Ee ANW V ] V MES din ITT 
Dus vertoont de weſthoeck oft noordweſthoeck van Godtlandt alſmen uyten z 
  
NN 
 
mples[verchoout bet aldus, 
 
I UU? 
van u is!daer iſt diep 24 en 25 vadem ſieeckgronde. 
  
Z - 
oſtergaerde een mijl weſt van 
 
Ban diepten cn gronden ontrent Godtlandt en Oelande. 
grondc/»lomtÿdts teenen (oo groot als erwitten lwarteerdigh. 
landt niet dieper als derdehalf vadem/lteenighenCeer onefken-is te vermoeden da 
naerder aen landt noch ondieper en vuplder is. Dan de zupdooltzpdp loopt octl 
IMI een plackte af cen goet Gurk €’ zeewaert/tot Commige plaet(en niet dieper als dzle/ 
EI U Ds 
uyden co 
  
mmcss R 
Aldus iſt landt recht beweſten Doſtergaerde gedaen/als die hoeck een groote mijf weſt 
u is aldus ghedaen/daer iſt diep 25 vader, 
| | Ee Vſcchende zupdepnden van Oelandt en Godtlande in't vaerwater 1l onekke!! 
I \U-om looden/ ſomtÿdts heektmen tweeentwintigh / dzieentwintigh, en lomcidt! 
MI weder achtentwincigh/neghenentwintigh/dertigh Vadein, al »ſwarte grupligh! 
I | ; Als Youborgh noozdnoordoolt vk mplen ban uis/ daec ilt Diep 15 badem Geen 
ny [he grondc/van daer noordoolt aen twee mplen/Daer ilt twintigh vadem diep gru!” 
J! î Hgelteenighegrondt. Seer ontrent dieplaetlen loo verre Van, lande datmen Get! 
Ha 
 
Delijckſke oolt vanu ltaet op neghen ofte thien vadem. Okte wilc ghp letten voort! 
zupden/zupdwelten ofte welken windt / ſoa loopt bet innewaert bp dien voozlz k 
nm grauwen hoeck om/bzengt die zupdzupdwelt van u/en lectet daer op leven/ acht/ u 
INM gen ofcthien vadem/daeris »lchoone grondt van clepn wit en wart landt. Y 
| PI echt benoozden 't Eplandt 18 en groote inwijck aen Godlandt/ daer macht 
| I | | Hoo ghp benoorden Ooltergaerde wilc in ofte upr(eplen; Co comt het Eplant nit 
(El | ſeerna/van de oolthoeck ltreckt eenrikf ak verre inzee/ datis een goet halk mijl buptll 
Dziemplen noorden ten oolten van Ooltergaerdelepdt een haven geheeten Hl! 
ofte Sliethaben / Greckt noozden en noozden ten welten machter (ommighe Epl! 
Dekeng/ Daer it goet egghen boo; ooftelijcke weltelÿcke en noozde winden. Op! 
van de noordelÿcklte Eplandekens laet een bevallen Kerck. Men comt daer v! 
bezupden bp de wal langhs in. Van daertot Farolondt ltreckt de kult noozdentl 
Faro»ondt machmen inloopen op tee en dzie vadem waters/ daer ltget een Ber! 
met cen plompe toozen opt landt, Van ’t noordeunde van FFarelondt Areckt 
bupl boog rif een groete mijl ofte anderhalf mijlin zee / gheheeten Salf onrepn/D 
moetmen hem wel van wachten allmen benoorden Godtlandt wil omloopen. 
Dan Faroſondt tot Godſchelandt is decours noordnoordoolt ontrent vk mplel | 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.