Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

|| 
mn ! 
U 
qu 
mi 
u 
Kort onderwijs inde | 
XT IHoofifuck. Vande lenghde en breette der valle Sterren: - 
& Sterren deg achten hemels werden ahenoemt vale ferren/ om Dat{e (on- 
ghelpck de Planeten/ ſonder beweginghen) altpdt valten kix ineengheltalte en 
Diſtantie van malcander blpven, en ghelpckelpck door het primum mobile met 
 malkanderte »lamen omghevoert werden: werden bereeckent nae lengde en bzeette. 
Parelenghde is een deel vanden Ecliptica/ begrepen tuklchen twee halve circulen / 
te beginlel Arietis/ d’ander deur de lterren kelve. Hpaer breete is een booghe van »oo- 
Ddanighen halvencirckel/ tuſſchen de Linie Ecliptica / ende [terre : Die is tweedern 
lene/ noordelpcke en zupdelpcke : noordelncke die 
noozdwaert vande Ecliptica / en zupdelpehe Die 
zupdwaert daer af Haen. 
Verklaringhe. 
M de zupder Polen deſſelfs : F een (ekeve Sterre. Laet upt 
de vooz;ſz Polengheirocken werden twee halve circkels / 
d’eene N D M door 't Equinoctium der Lente aen D. 
D'ander deur de Sterre F, ſnpdende d'EclipticainK : het 
drel der Ecliptica D K is delenghde van ſulckenſter/ en 
  
: tu 't noozden / om dat hp ſtaet benoozden de Eclip- 
ca. 
  
XIII Hoofifluck. Vande rechte Afcenfie en Declinatie 
der vate fterren. 
E rechte Alcenlie Der Sterren is een deel des Equinoctiaels/ begrepen tulkchen 
twee halve Circkels‘gaende bepde upt de Polen der werelt/ d'een dooz 't Equi- 
noctiumder Lente / d'ander deur de Sterren. Hare declinatie / een boghe van 
_ loodanighenhalven circkel/ tullchen den Equinoctiaelen De lelve Sterre/ die is oock 
fWtzdeziep / noozdelpcke / die benoorden de linie / enzupdelpcke die daer bezupden 
Verklaringhe. 
Inde boorgaende figuer zy C D E de Linie Equinoctiael/ A de Noopder-/ en 8 de Zupder Pool 
der wereldt / F ren ſekere Sterre : treckt upt de voo;ſz Polen twee halve circkels / d'eene A D B 
deur hetquinoctiumofte beginsſel Arietis / d’ander Deur F de Sterre; Die (npt den Equinocs 
tiaclinL- Wet deel Des Equinoctiaelg k. D is de rechte Aſcenſie ban sulclien ſter / en de Booghe 
efr Z; deſſelven circkelgs LF, zpne declinatienae t noo;den/ ofte h 1 van de Ster aen I nat ’t 
XIV Hoofijluck. Van't veranderen der declinatie vande vafte lterren. 
Yelyck denghelterden hemel/ opons ghelicht, alle 24 uren wert omghedzeven / 
door het primum mobile , op de Alpunten okte Polen der wereldt/ ban oolten 
nae welten : alſoo werdt diein 25 400jaren eens omghedzeven op de Polen van 
d’Ecliptica / ter contrarie van welten nae oolten/ ghelpck de Son jaerlpcx eens. 
Daer door verandert de lenghde der Sterren alle 100jaren 1 graed 25 minuten/ oftre_ 
alle zojaren 17 minuten: maer haer bzeette/dat is de dilſtantie van de Ecliptica/blykt 
onveranderlyck altpdt de ſelfde. Dooz ’t voozlz veranderen der lenghde/ veranderc 
bp Ianckhept van tydt oock de declinatie van d’ een meer en oock raller als vand’an- j 
der. Sommigher vermindert; fommigher bermeerdert. enige hebbende noorde- 
de boghe ofte deel deſſelven halven circkels K F zpne bzee- 
  
B 
_ nilec 
min 
zijn 
î gaendebepdeupr de Polender Ecliptica/ d'eene deur hec Equinoctium der Lente of. 
Laetzijn G D H de Line Ecliptica. N de Noozder et | 
rv 
inlet 
' bin- 
T 
! No 
ban 
| Dee 
‚ half 
alfo 
Hoe 
bas 
] _ 
  
. L 
lle 
lou 
] Es 
JU 
wer 
| Di 
Den 
Dat 
dige 
IUZ 
Dilts 
me 
nae 
ban 
  
Ipche declinatie / bekomen zupdelpcke : Eenighe andere hebbende zupdelpcke Decis 
natie/ bekomen ter contrarie noordelpcke. 
'. Lrer- 
: s E zj x* ; ; 
 
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.