M N A DJ d I IR


| Sandthamer en Kalmefs 49
pt zupdwelt van uleggen/laet daer u ancker vallenop vik oktekes vadenm/daer is
Genee reede. Ssoghp wat noordelijck op de reede comt teleggen/ moer ghy toe- t
en HH
y pdt. De mercken van die zij p de M
ine

lm ober een zijn met de meulendie aen de noozdzyde bupten De adt Raet , dan
men nefkens die voo;lz blinde : aen wederzyden daer van / loo daer benoorden als
lezupden-it diep ghenoegh. Met meelt alle winden ilt daer goedt legghen/ maer een
zoorden ten oolten windt is de quaetlte/die waept daer open in. Met »chepen die niec
ieper gaenals les ofie leven voet-/machmen vooz de ltadt aende bzugge comenleggen.
d Men mach oock bewelten de Grimſchaer/dat is tullchen de Giruimlchaer en t lant
kurzeplen mec ſchepen Die niet diep en gaen maer die 't doen (al moet Daer wel bez
ent en bedzeven zijn/want ’t ig daer al vol met klippen en blinden.
EN. 'tzupdepide van Oelandc/geheeten Zupderoozden; lkreckt eengroot quaet € Kif ban JM
af/ wel een groote mijlin zee/daer iſt diep ſeven en acht vadem / als de Capel op Tu. | |
B a HE EEM 3
énaltnen 'thebben can en verbv mache. : : |
den E ztvan Oelandt 18 een ſchoone kult/ ltreckt noozden ten dolten/ enzup-
SC CNE ANN
' Het zuydeynde vat Selandt vertoont aldus!
alſt dweers van u 16.


Van diepten en gronden ontrent deſe voorſ; plactſen.
J f 'tbaertwater / benoezden ozdholm | Die met een noozdelijcke wint O0 Deſe boo;ſz
lange na Upge tft viep cuſſchen Geland Oe es U gc weſtzupvweſk sen om
Galhrendertigh vadem/maer comende tegens | Bordholm mis te zeplen/ ſ0 DP gg maerhs ;
Too mos oefe en oe or Fee zude rr quert EOD loot aenloopen
on ter ofce bijf mplen/ daer vindtimen ſeer | op seventien en achthien vadem. De boeck van
a machmen by amlogpen
tien, tto q.! t tt ' uro! op denegen | o uz! k adem. h r yer
zn chien vadem rechen ond. N harter niet aen t " Tuſſch | !! ki en en Oelandt in't vaer-
looten blijft/ maer op De veertien oft bijfthien | water nae Godtlandt iſt diep achtendertigh/
ba Íft grof voot en (wart fieenfandt-gront/ | ne enendertigh baden llijckige ſteeckigront.
drk als grutten. Nader aen Belandt ft we- ls Tupderoozden vues lik wel ſoo
Der De water. verder van landt ft oock Die: | noozdelijck een mijl ban U is / daer iſt derthien
Se Ot appeleken op Zupbersoiben weſt-
ſes mplen/ ee twintig” | noozDtweft van u ig twee mplen/ Daer ifk Dertig
kerthien en oo j enendertigh vadem diep.
Drooge eee wehte en ner Vanerniet ls Dupbergozden weſt ban u lepdt twee
Hmm : H


Hoedeſe plaetſen van malcander en in ftreckingen verſcheyden leggen.
V. zn den hoeck van Sandthamer tot So-, Van Ahups tot Hanneu o n.o0. j 4 men j
E Et ttt:
V. an Somerhaventot Ahups n. 4 mplen, | gen mplen. i t
zz deel, z Boeck, § D z3 VanNutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.