‘nde ghelegenthepdt van daer ooliwaerc/is hier vooz bekchzeven,
zus Aid Sift landt ghedaen beooſt
tufTchen EMenvos ef Wyborgli. 25 N
v 9henaemt de Helter / laet Dat aen bagboozt / en Cet tullchen de twre Eplanden De wetter |
P:: en de Helter/daer is goede anckergrondt.
oft an t gat van Ellenvos tot Peltingſont is de cours oolt en oolt ten zupden atht Pelttng.
galen mplen. Peltinglonde ltreckt noordoolt in. Men lepdt Daer Binnen een (99°
en hoop uptſcharen voor alle winden beſchut. Men mach ban Daer binnen DE
En Deur zeplen over al daermen begeert te welen / allmen een goedt bedzeven
s:; Peltingſcharen tot Putſfagre ilt vier mplen. Putſkagre is een groote Klip Putffägre |
bijf Eulqnn, leggende van Vooghelandt verſchepden noordenten welten vier fte
klip plen, Ontrent een mÿl zupden van dit Eplandt Purcſfkagre lepdt een blinde ]
reh diemen ſchouwen moet. De ghene die binnen de Scharendeur wil eplen/'dDie |
Geert ban Putlfagze een Loodtfinan/ Die brenght hem Deur De klippen daer hp be-
hct. te welen : Ben mach Daer over al in loopen / en binnen de Stharen ofte klip:
16 meelt over al goede anckergrondt. ;
ten ée! Putſfkagzetot de Elpellcharenis de cours ooft bijf mplen/Dat zijn een groo: Eſpel-
oop uptſcharen- recht daer beoolten lepdt een groote klip geheeten Quade (Cha (paren.
grermachmen rondom lenlen. | je! €
n Elpelſcharen tot de Goelchaer is de cours ooftnoordoolt acht mplen. Die/ ſchaer; |
Vertooninghendeſer Landen uyter Zee.
uc U EKG
Het Cylandt Wrangher vertoont aldus alſt zuydooſt ten ooſten van u is twee mylen..


i Noordwelthoec Midlands.

1 ‚ ZO.
nE Uh DENN Wia |
Aldus vertoont Ceckholm alſmen uyten weſten komt] en dattet ooſtwaert van u leydt. |
| z.0.hoeck, ; : | tz; n. w. hoe |
Aldus is Ceckholm ghedaen alſmen uyt den ooſten komt/en dattet weſtwaert van u i6-

Mn
Albdus iſt Edt be. diet bezuyden by de Lijflandſche
anghs ſeylt.
NN
edaen/als die noordwaert van u ligghen.

. 1 uur. ed pee
Aldus vertoonen de groote T utjers/alfmen by De Uijflandtſche kuſt langs zeylt/
: en datſe noordwaert van u legghen.


: IIR NN ae IIWÜ
het gat van der Narve/ alſmen van 't hooghe
landt af comende daer ontrent komt. 135.355


Aldus iſt landt ghedaen beoofien der Narve alſmen van 't Hooghe landt af komt.
2 deel, z Boeck. S D Aldus
L = Ie

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.