Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
eil Ruflandt ende Finlandt, ' 23 
 
7 vr Eenhaälk mple noozden ten welkenvan Hooghelandtlepdt een blinde klip on- 
ue vog Per, omdie te ſchouwen moermen dicht bp Hooghelandt langhs leplen. De 
e Y er ghelegenthepdc van Hooghelandt is hier vooren beſchreven. 
d mer [ Yoogelandt totde Sommers is de cours oolt ten noorden vijk mplen. Som- ssmern. 
Ds due h s een klip ofte clepn Eplandeken by nage als de Eerctholms, doet hem op aen 
1§ fu euvelen. Cen wepnigh daer beoolten legghen eenighe klippen boven water. 
de jh aen bepde zvudenvan Sommers om leplen/oock tuſCſchen Sommers en- 
rs ter/me vu klippen daer beooſtendeur/imaer daer benoorden om ilt rechte vaerwa- 
It uſtuîi' i; rttt)ttt 
n. foi de Sommers tat de Goelchaer is de cours noordoolt okte wel loo ooltelÿjck Goes 
p fl n. De Goeſchaer / die oock van lammighe wert ghenoenmr de groote Vil- ſchaerofen. 
j! c) ts t langachtigh enlaegh ghebroken Eplandt van (eben klippen/Daerom Dit Bifcher. 
he int even klip gheheeten wert / lepdt niet verre van 'tlandt/ »ſoo datmen die niet | 
wies licht rijght boo Datmen niet Verre Daer an is / doet hem op allinenſe eerlk 
tt die ee aer Wert aen vier heuvelen als oft vier laceghe Eplandekens waren : men laet 
it Groot, half mijlken aen bagboort legghen/ om een blinde klippe te ſchonwen die een 
t! U Patelingſcheut zupdzupdoolt daer aflent. 2E water nier heel lecht is' maer 
1 welp at dÿne/ machmen die aen t barnenvan 't water bekennen. Menmach oock 
1 Iaope;100rden die blinde klip / te wetens tulſchen die blinde ende de Goelchger deur- 
1 noozde. dan moermen al tamehjck dicht bp Goeſchaerlangs. Als die noordwelt ten 
y beng A V uz: : gn Di voa.lz blinde klipghepalleert / ‘t zu dat ghp daer 
Ö upden heen loopt. 
k ooft A) de Goelchaer ofce groote Victcher tat de clepne Diſſcher / is de cours noord- Eléptts 
: niet te oalten dzie clepne milkens. De clepne Diſſcher is een kale vonde klip, lepdt. Viſſches; 
É om rer van landt/als mendaer by comt is hp goet upt d’ ander klippen te kennen/ 
k lend tier geen »ſo verre vanlancalleen leggen/men macher aen bepde;zvden om ſep- 
- ooft ü daerbezupden heenilt rechte vaerwater. Ontrent een Gotelmglchoot zupd- 
puntey zupdoolt ten: oolten van dele clenne Viſſcher/ lepdt een ſwarte klip met de 
1 oft een K! boven water/bpnae als een ton op de Dlieſtroom/ van verre aen te fien alg 
k (chen die DN De, Dele (teen moetmen aen tuerboot laten/ en loopen tul? 
j | Daer EE oe Deo Koo die Leen niet eer nae; want men Hout Dat 
| | Bere de Hittehers zijn anders rondoim (choon;foe datmen daer onder oock reede 
p | m DA de clepne Viſſcher tot de horck Corſnes / die de AupbCkchen Uiruploozrt noe- ltorſnes: 
| en Us Decours ooltnoorDoolt wel loo ooltclick een clenne miujl. Uaozrlnes is een lae- 
t | eu gacnden Boeck ban t valte landt/niec al te ſchoon/die laetmen aen bagboozt. 
n leut elten lio,Cnes leggen twee Eplandekensdicht aen t landt. Nekkens den hoeck 
e ade enklip okte teen bp nge als een Jol baer machmen bp omloaopen op vijkcehalk 
! g dem/ maer niec nader. Aen d’ ooltznde van die hoeck machmen t ketten voor we- 
event anderhalf mijl Dwars van Cozlnes af/leggen leer veelklippen/ſommige 
Wen mach lens: een half vadem/ ommighe meer en (ommige min onder water. 
vier Hemmniec bupten het gemeene vaerwater begeven/danmetc (eer Groot ge: 
date menighte van klippen en rudlighe dzoochten die Daer ontrent ghelegen zijn, 
== 
| eljcke winden op vijkokte les. vadem. : 
en perÿckel. Tenis met moghelick te bekchrpven alle de onekfen gronden/ de 
vent derdehalf mijl. Koodehelis cen groot rupgh Eplandt/ meteen zael in't mid- 
aer et moetinen aen (tuerboozt latenlegghen. De noordhoeck is eenroode hoeck/ 
k tau langhe ltocken op over epndt;/ ghelick een Warder in Nogzrweghen/ daer 
' Menn, n dicht bp heen/okte men logpt mudrſwaters in nae dattet te pas comt/maer 
Ja ach niet Dicht B» De noozD foech Daer tegen over (Die onfe Schippers noémen 
[ ] dor Lammertſz hoeck) camen / omeen lteemgh en ltepl rifken dat daer ak ltreckt/ 
n 
naeder 
  
Van Cozrlnes tot het Eplandt de Roodchel is de cours noozdoolt ten noorden Boodehel. 
menmach op c loot daer bp omloopen op leven okce acht vadem / maernie.. 
 
 
 
m .
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.