| 1
M | V tufléhon Dagheroort en Revel. : ts |
/ Deuptſ»ſcharenvan Lupßen 't gat van |
jo! ] otto leggen ver»ſchepden oolt en welk
er j ontrent lCelthienmplen / hoe welzet daer
jau ; tulſchen beyden al ghebroken landt en
y ; vol klippen is/lo zÿn daer nochtans geen
ede / havens noch gaten bequaem om met |
ch ; ſchepenin tecomen. |
qu . Van Luys bupten de Scharen om na !!
ae J 't gat van Elſenvos / is de cours oolt en '
f § _ oolt tennoordenelk ok twaelk mplen/maer I |
at- § 3 JY Narghen ofce de Wolk en't gat van El- IMI
jen Es § l ſenvos legghen verſchepden noordnoord-
teil ; § / oolt en zupdzupdwelt ontrent twaclf ofte
feu T t derthien mplen. De ghelegenthept daer >
u | S / vanleelt in't volgende Hoofkcltuck.


Hoe deſe plactſet van malcander en |
van ander Landen gelegen zijn. |BP An Sybzichſnes tot Oetgensholm ooſt- |
“ noordooſt ennoordooſt ten o. s mplen. |
Van Getgensholm tor groote Raghe ooſt . |
ten noojzen.. rr 3 mplen, ||
Bangroote Roghe tot Surp ooſt z mplen.
Dan Koghe tot Margen ooft 4 mplen.
Van ’t zupdepnde van Narghen tot het I|
ee de Wolf ooſt en ooſt ren noozden . MI
en.
' "Dan UPevel tot de Wolf noorden ten wes I
ſten - 4 mplen, : M
Un Getgensholm tot de nptſcharen van : |
NN
SSóòSEEE2Et ect

UI ü
Aldus verthoont Revel buyten de Wolf alſmen by de Revelſteen is.

edaen als de hooghe bergh drie pien zuydzuydive
sft diep vijfendertigh en ſeſſendertigh vadem.
=
Vereoortusabett deſer Landen uyter Fee.


j | / V Uups noorden ten o. 11 of 1 2 mplen.
' Uh / Van Hpbuchſnes tor het gat van MM |
if r | / w. zu;! Eck hetu terſte L: |
p- IS / var Aar we TE . mplen. |
! | & ' § / Van Wrop oſt Abo tot het gat ban Zupg
p TE S. H ipve conrs so .. - IE I
jo é Q . Van Lups nae ’t gat van Elſenvos ooſt en |
jj. ; 2 / voſt ten noozhen. — Z 2û up!: M
z Dan Margen tot 't gat van 8 |
jet S / weſtten noorden 240f 25 mplen. ae I
W IS Wan Marghen ofte de Wolf tor EGA van
a- | Etſeuhog nue: tot de uptſcharen van Lupst
s f ngen cori. Peltinghſcharen zur: |
q! / wel foo ooftelijck ofte noozdooſt ten ooſten |
§ | / 15 mplen. :
(k- y An 't gat ban Abotot Boechſchaer zupd-
ip / weſt ten zupden UT; 1 z mplen,
en / ; 9
en
pu
en
at
. zdecl, z Boeck; - VII Hoeft:

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.