id de Rijghfche Inham, Revel en Rinlandt. w
Sybrichfnes, ; : t. Digeoor
Mdus iff landt ghedaen van Dageroo?t nae Spbrich{nes.— we

Hoe deſe voorſz Landen van malfanderen en van ander Landen leggent.
V AnHontsoo n Dagerooztt | n.o. wel ſoo noordelijcli ſeben ofte acht mpleii.
Noo de Don VA D; ee | Wan Kupren tot het noozdooftepnde ban
De Dageroozt tot Sphrichſnes n.o. 5 m. | Oeſelnooren — vd 10 mn:
hej an ÖSpbuchſnes cot de Oſſeholm en Gzaſ. | Van Lemſael tot Parnoutn.ten o. 7 mp en.
u 3.6. & (Got ee z of s mplen, Dn Dageroozt tot Rijghſhooft zuphzupt-
aſhol rooten boom o e r - é
Orſel 3.3.0 my zun totren gro q 5 ei Dan Dageroort tot Boftergaerde 3.10 23 Ne
he OA de noordooſthoeck van Oeſel tot Par- Van Dagheroozt tor Godeſche zandt zupd»>
ut 03.0. ontrent ts. . 12 mplen. | weſt ten weſten er 20 mplen.
QO,f n Arentsbozg tot De noozdoofthoerk ban Vä Dageroozt tot Boechſchaer w.tê n. 16 m,
lloss. L 6 of 7 mplen. | Wan Dagheroozt tot denhhoeck van Alandt
Van Abzick tot denoozdooſthoec van Oeſel | oſtedeEplandenn w.tenn. 1 ; mplen.
VI Hoofiftuck. Befchryvinghe der Zeekulten van Lijflandt tuflchen
_ Dagheroort en Revel. Item van Vinlandt noordwaert
| daer teghen over gheleghen.
DA GW Etgensholm en Sybuichneslegghen verlchenden oo!tnoordoolk eg
& en noordoolt ten oolten / weltzupdwelt en zupdwelt ten welten vijk 90.0.
DA |? mplen. Rondom Oetgensholm machmenzeplen / en oock daer
8 PS acher fetten bo07 noozDelijcke en noozDwelte Winden / op (5 ofte
37 / ſevben vadem. . | |
SAP Dan Orrgensholm tat groote Vogheisde cours oolt ten noor- Grote
bie, Gl EZ den dzie imlen / daer tuſſchen bepden een wepnigh bezupden het
îerwater/lept een dzoochte ekſen boven water/men mach daer randomzeplen/don.
! (eer nag daer bp comen/want die ig rondom rudſigh en lteentgh. Groote Kogbe U s.
en upthoeck met. twee ofte d;ie witte lirÿtberghen/en daer door leer kennelijck.
ge UltchendeſenhoeckenOetgensholmen wat zupdelÿckerlepdt cen anderyoeck
im heeten clenne Koge,tulſchendie en groote Rogegaet zen wpdt Doert andewaert en
îhaan les en ſeven vademdiepte/maer wert in't epnde dzoogh. ‘T is daer ontrent al y .
e grondt engoet omſetten. [B. Ut: ] ; IK ns
NCC
gebe nah een hoeck met twee witte krÿt-plecken ghenaemt Surp/ tullchendie en Surp.
jedate Koghe ontvalt hem ‘landt zundwaert mec een groote inwyck. It ghp
tag roel tos ſeplt p dien hoeck van Hurp langs nae Nargen toe Dat latende aen
IUboort vanu / al.ontrent oolt aentot aen t zupdepnde van Narghen. Duerlns
Inde, Jaet danooltzupdoolt aen eengroate mple/ ſa comt ghp bp 't ennde van ’trik/ Kif ari

Dat van de bloate ligrels afltreckt/comt dat met naerderals oples vadem. Als het de ttarels. I
Slot bai Level comt bupntende Uzarels/ſcplrdan rechtnae t hoofewan Nevel toe/tot nevel. .
de ooltzude/lget daeru ancker vallen/kozt-danmer het voor»ſchip ofte achterfchip <22
wirr hookt / en marckt uaen viertoumenvaſt/ om de noorden ennoordnoordwelte §
tom en wille/die wapendaer vlack enopen.in/maeckende eenlargher wal/Coodathe *
tüdts met Culcke windendaervpp waren... .
dat e tenoolt ten noorden ontrent dzie.mplen van 't zupdepnde van Nargen/lepde
g Hande de Wolfis ontrent een mÿllangne. i za m
ban 00tdnoordwelt en noozdwelt ten noorden twee clepne mplen van t weltepnde
an dat Eplandt de Wolk / ennoordoolt ennoordooltten oolten van t nosrtdepnde :
Me LE En PO Dar er es Hen
2 deel, 3 Boeck. € wederNutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.