Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
 
  
 
 
 
id de Rijghfche Inham, Revel en Rinlandt. w 
Sybrichfnes, ; : t. Digeoor 
Mdus iff landt ghedaen van Dageroo?t nae Spbrich{nes. 
  
   
  
— we 
 
Hoe deſe voorſz Landen van malfanderen en van ander Landen leggent. 
V AnHontsoo n Dagerooztt | n.o. wel ſoo noordelijcli ſeben ofte acht mpleii. 
Noo de Don VA D; ee | Wan Kupren tot het noozdooftepnde ban 
De Dageroozt tot Sphrichſnes n.o. 5 m. | Oeſelnooren — vd 10 mn: 
hej an ÖSpbuchſnes cot de Oſſeholm en Gzaſ. | Van Lemſael tot Parnoutn.ten o. 7 mp en. 
u 3.6. & (Got ee z of s mplen, Dn Dageroozt tot Rijghſhooft zuphzupt- 
aſhol rooten boom o e r - é 
Orſel 3.3.0 my zun totren gro q 5 ei Dan Dageroort tot Boftergaerde 3.10 23 Ne 
he OA de noordooſthoeck van Oeſel tot Par- Van Dagheroozt tor Godeſche zandt zupd»> 
ut 03.0. ontrent ts. . 12 mplen. | weſt ten weſten er 20 mplen. 
QO,f n Arentsbozg tot De noozdoofthoerk ban Vä Dageroozt tot Boechſchaer w.tê n. 16 m, 
lloss. L 6 of 7 mplen. | Wan Dagheroozt tot denhhoeck van Alandt 
Van Abzick tot denoozdooſthoec van Oeſel | oſtedeEplandenn w.tenn. 1 ; mplen. 
 
 
 
 
VI Hoofiftuck. Befchryvinghe der Zeekulten van Lijflandt tuflchen 
_ Dagheroort en Revel. Item van Vinlandt noordwaert 
| daer teghen over gheleghen. 
DA GW Etgensholm en Sybuichneslegghen verlchenden oo!tnoordoolk eg 
& en noordoolt ten oolten / weltzupdwelt en zupdwelt ten welten vijk 90.0. 
DA |? mplen. Rondom Oetgensholm machmenzeplen / en oock daer 
8 PS acher fetten bo07 noozDelijcke en noozDwelte Winden / op (5 ofte 
37 / ſevben vadem. . | | 
SAP Dan Orrgensholm tat groote Vogheisde cours oolt ten noor- Grote 
bie, Gl EZ den dzie imlen / daer tuſſchen bepden een wepnigh bezupden het 
îerwater/lept een dzoochte ekſen boven water/men mach daer randomzeplen/don. 
! (eer nag daer bp comen/want die ig rondom rudſigh en lteentgh. Groote Kogbe U s. 
en upthoeck met. twee ofte d;ie witte lirÿtberghen/en daer door leer kennelijck. 
ge UltchendeſenhoeckenOetgensholmen wat zupdelÿckerlepdt cen anderyoeck 
im heeten clenne Koge,tulſchendie en groote Rogegaet zen wpdt Doert andewaert en 
îhaan les en ſeven vademdiepte/maer wert in't epnde dzoogh. ‘T is daer ontrent al y . 
e grondt engoet omſetten. [B. Ut: ] ; IK ns 
NCC 
gebe nah een hoeck met twee witte krÿt-plecken ghenaemt Surp/ tullchendie en Surp. 
jedate Koghe ontvalt hem ‘landt zundwaert mec een groote inwyck. It ghp 
tag roel tos ſeplt p dien hoeck van Hurp langs nae Nargen toe Dat latende aen 
IUboort vanu / al.ontrent oolt aentot aen t zupdepnde van Narghen. Duerlns 
Inde, Jaet danooltzupdoolt aen eengroate mple/ ſa comt ghp bp 't ennde van ’trik/ Kif ari 
    
Dat van de bloate ligrels afltreckt/comt dat met naerderals oples vadem. Als het de ttarels. I 
Slot bai Level comt bupntende Uzarels/ſcplrdan rechtnae t hoofewan Nevel toe/tot nevel. . 
de ooltzude/lget daeru ancker vallen/kozt-danmer het voor»ſchip ofte achterfchip <22 
wirr hookt / en marckt uaen viertoumenvaſt/ om de noorden ennoordnoordwelte § 
tom en wille/die wapendaer vlack enopen.in/maeckende eenlargher wal/Coodathe * 
tüdts met Culcke windendaervpp waren... . 
dat e tenoolt ten noorden ontrent dzie.mplen van 't zupdepnde van Nargen/lepde 
g Hande de Wolfis ontrent een mÿllangne. i za m 
ban 00tdnoordwelt en noozdwelt ten noorden twee clepne mplen van t weltepnde 
an dat Eplandt de Wolk / ennoordoolt ennoordooltten oolten van t nosrtdepnde : 
Me LE En PO Dar er es Hen 
2 deel, 3 Boeck. € weder 
 
 
 
 
 
 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.