Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
    
 
 
  
  
5 Van ’t Eylandt Dageroort, ; 
t nn M van Oelel’teghen over dengrooten boom? t is in dat vaerwatet 
I Allmen loo feplende boozbn de Gzafgrondt comt/ (oo ghemoetmen aen bagboo!t 
ff Slot va ken Eplandt / daer benoordengaet het diepinnaer 't Hlot van Meunlondt op Dat 
‚| Weunſst. yadem/ het wert dan alteinét vlacker / watt hétis daer al vol Sanden. Bezupden 
I| er ſelve Eplandt gaet noch een diep in / dat tnächmen denrleplen tot het epnde van 
wh iT laet alſldan die twee Eplandekéris bp het zuydepnde van Oelelaen 
uerboort ligghen. U. U nt | 
Waxrhet rechte en belte diep gaetban de voo,ſchzeven groote bvom bp het landt 
 vanOerkellanghs, dat is dzie en vier vadem diep/ ten laetlten wert het kes/leuen ende 
acht vadem/dat langs »ſeplende dan laetmen die twee voorſchzeven Eplandekens by 
hkk epnde vanGelelaen bagboorcliggen. Dai ben groten boom tot Het eere EV 
lande ken is De cours ooltzundoolt vier mplen t daer naer van het eerlte Eplandeken 
tot het tweedé zupdoolt : ende voort naer 't ephde van Geſel oolt ten zupden. 
 
]! st :Dán Dat ende ofte noordoolthoeck vanGelel loopt een vupl rik ak een groote halk 
nn°’glOShlPttzſ!$ 
m . ooſtzupddaltenwéltnoordwen. 1 
I | "Alcmen om dien hoeck romt machinenop de Hüghſe zee ofte Jnham leplen watt’ 
| I| ttiéni wil weltzupdwelt uae Arentſbergh! zupdiwelt sft wel loo zupdelijck na Abaicti/ 
] IH an a eer Ne nae Kijn/ofte warmen wil. De ghelegenthepdt van | 
ff Manno. Dan lzÿnna Manna en SDazrcholm al tot Parnout toe/is de cours noordoolt ten 
on noozden kes mplen. fetfens panna en Sozrcholimilt tuſkchen Coerlandt en die Ep! 
U landen diep vijf en ſes vadem/en langs lioerlandt altemael een ſchoone ltrandt. 
 Varnour. Parnourlepdt m een groote Jnwück / ‘t is daer op de reede dzie en bier padt! 
I I diet! Z: t:: EV (et Dar Den toon ban Parnout noozdnoozdoolt VP 
oe Baer De{e Landen uyter Zee vertho onen,. u | | | # 
 
 
       
Sid PT: », #5 y. 41.4 
ENEN EEE ENU 4 
Me Dagtroort noorduvordooſt drie mylen van u is verthoont het adus. M 
 
  
 
   
 
id NN C GCC UG r fs (13% 
M. s Dageroort noordooſt van u zünde tivee of deie iyleniſt aldus ghedaen. 
   
1e egte ans Lies 
DusisDageroort van ghedaente als den tooren ooſt ten zuyden/en de noordelijekſte hoeck 9 ; 
[ voſtvan u is'drie mylen men macht dan by claer weder eſfen van beneden ſietz u, 
   
: AW iere M [ 
Als den tooren op Dageroort zuydooſt ten zuyden en 't landt.daer beooſteenn. 
_ uydooſt van uis dzie mylen[verthoont het albu. Es 
 
 
 
  
    
Uu Ü. . . 
» Zybzrielmes, go 316 3 te 
* - LL] I EW I 4 h A EL In . - U sf 
EEN IE LL . 
V ls Dagerootts kooreh zuydzuydooſt van u is/ verthoont die mct h ut zizti zijd 
. tut HIT 96 IGE zhrünti ui Nu n nu ytc 
   
 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.