Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

  
N 
Y Hoofiſtuck. Beſchryvinge der Zeekuſten van’t Eylant Dageroort,van : 
de Moenſondt , en’t noorderdeelvan de KyghſcheInham. 
Pr r Ondtſoort de nooz-dwelthoeck van Oelel/ en den hoeck ban Da- 
AT 7e gheroot leggen berlchepden noozdnoozdwek en zupdzupdoolt 
CAN] PZ ontvent les mplen. Daer tullchen bepden is een groote Inwück/ 
A 1@) Daer loopt oock een gat deur/ maert is ioo d’0ogh en ondiep dat- 
ter geen ſchepen deur en mogen/ en over alſcherpe onecken gront. 
2> Op Dageroort att een hoogen toozen/Die Den . Haer der Kadt 
" ebel Daer heeft Doen bouwen! om Het lant Daer by te verkennen/ 
| díe machien ober wederzpden van Dagheroozt verre in zee lien/ 
Hückover'clandc heen verre in die voorſsz Inwÿckee. Gel 
| Onder den hoeck aen de zupdzyde van Dagheroaott ilt goet legghen voor noorde 
noordoolte winden/en ſchoone ſandtgrondt/men mach bp den hoeck van Dager- 
ez omlooden op even ofte acht vadem / aen de noozdzyde van Den Hoeck is goede 
Voo j inden. lt ] 
an Eels (recht De Culte noordoolt vijf mplën. Daer 
tulſchen bepden,te weten/twee mylenvan Dagheroozt/ en dzie mplen van Spbauichl- 
8 vecht cen blacke afgacnde grondt dwars van landt noordwelt in zee wel vier 
 
Hiss: ſewen vadem diep / en wert altemet dieper tot nae de Finſche Scheeren Daer t 
v Ur t.: lant van Dagheroort noorden en noorden ten oolten 
anden hooghen toozen/ daerlepdt een blinde klip Die (eer Genl is/Daer niet meer alg 
ceskwaelktehalve uoec/terltont nae de ltoot wierp hy 't loot/ en vont vijf vadem diep- 
' Detaozen van Dageroazt was doen van hem zupdenen zupden ten welten,;... ; 
 
ſchendie twee Kevenig een ſchoone vlacke ſandcſtrandc/ daermen 't ſetten mach loo 
I aendewal allmen wil op kes/vÿkokte vier vadean. 
| Een wennigh bewelten de weltelÿckſte hzeck van Spbzichſnes niet verre van 
pn EDDE een Dz00ghte onder water/ontrent loo groot als een ſchip/daer 't niet die- 
enisalstwaelklvoen. | s 
ſt „„an Sphzichſnes tot Otgesholm is de caurs ooltnoordoolt vijf mplen; Daer tus 
henbepden gaec de MBeunlondt in. 
land ezupden Otgenshÿolm gaeteen groot Jnwijck int landt / daer in lepdt een Ep- 
u 
Ai af wet eenmÿl inzee dat (eer beers / Daer machment bp in lepoen naer 
bjoan Svbzuich»nes tot de Olleholm en Gralholm is de cours zupdoolt dzie bfte 
ty mplen/ de Gza»ſholmziin twee groene Eplandekens / en de OÖlleholm lept on- 
Ge EE GE GES zi 
jk noemt/lepdt teghen over de Gral»holm/naer het Kif van Dapfael toe/Daer op en 
He ral oen ee Bene Aeon nen rme pedir 
' J .1 e. 1 19 15 . 
. 
 
teélttot de Gzalholm/ en eplt daer. dicht bpin/om de Gzalgronc die oolktwaert daer 
ik mplen/bp na in maniere als het groote Jutſche Rik/is eerlt van dzie/vier/vijt/ 
att en mple bewelten de Graſholm/daermen rondornmeſeplen ende »ſerten mach: 
h gen over lent te mpden. Van de Graſholm torten Hoeck van Delel Daer Degroote. 
Cödt ap 
gd 
thien vort waters opis : Cen Ollaner man eeft daer op geloten ginch niet Dieper … 
| 
vbzichſnes 1s een upthoeck met twee hoecken/daer van elck een rik afſchiet/tuſ- Subzich|; | | 
nes, 
t/ en daer achter eenſtedeken gheheeten Iapſael/ Daer machmen’t (etten Waerz . . 
zeil. Syp de zupdweltkandt van Dele Jiwijck loopt een groote Drooghte ofte- 
. 
ondiepten diemen de Gra»gront noemt/ de ander Graſ»gront diemen de oolter- Graſgroti 
hy,Die van Otgensholm ak door de Meunlondt leplen wil / Cſalaengaen zupdzupd- Mennſst, 
IE EE 
u van Graſ»holm naer Oelel toe leplt/leplemen bp dele Eplandekens langhs/ las 
ive die ontrent twee ofc dzie kabels lenghden aen lktuerboort ligghen / tor Ben 
te 
] 
| 
J 
 
 
] ' 
| | 
| 
ſſ NN 
I MI 
| | I 
 
J 
J 
J ] ] 
II. 
In MI. 
MÒl@ | 
III INH. 
m 
II 
II MI 
| [| 
MW 
|I 
II MIM 
| | 
III MI. 
 
 
 
a ei IMI 
taſhuan.. 
 
 
 
 
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.