V za Derwinda hae Rijghe te ſeylen. gE)
Hhoedefeplaetfen van malcandet én oa ander Landen gelegezijn.
P Y s.. Memeltot Hepligéna noorden ten} Van der Memel tot Houbojgh. weſtnoojts
bn Bogen a ben Gotch ban ie an Sebenberghen ist Kyguthooft zum:
lu. ei 4 mplen. welt 25 mplen.
en Seoenbergen tot Derlpba.is de cours Dan Sevenberghen tor Dupderdotden weſt
ten ooften r 3 of 4 mplen, | wel ſozupdeljeck 36 mplen.
rst Derlpba tot Derwinda noorden ten] Van Derwinda tot Rijghſhooft ujw; ß:
1 2 of rz mplen, \ tenzupven. ——
tander 1Memeltot Buuiſteroozt zupdzupd- Ban Derwinda tot Bomholm zupdweſt ten 4

Dain» JI L:: 12 af 1z mplen, | weſten. . T pF; . 6o mplen,
ander Mentel tat Wantzick zupdweſt ten VanDerwinda totHguborgl pen zups
pe a TZ 24 mplen,. den N n r Ig). UU E
tei wehtut JNemel tot Rijghſhooſt zupdweſt | Van Dertvinda tot Obſtergaerde w. 2> m.
22 mplen. | Ban Derwinda totGödtſche ſandt nodyd-
tech Memel tot de Eertholms ofte het | weſt ten weſtne. +! " /33 of 24mplen.
s of Us h; Boznholrn weſt ten zupden.. Dan Dea tat Dageroort nea wel
+ ofsomplen. [so weſtelyck. 1 Fraciut;s in zien:V Hoofiſtuck. : ss perwijds om Domeesia Ry ge EN feylen-
c IW 3,44 G ghelegenthepdt van Derwinda/ en bóeinen kennen atis int
DEZ voargaende Ho kcltuck verklaert. : as 1311:15
U 3 Dan Derwinde tot P uleroort (treckt De kulte noordoolkt ten
[U2,) P. noorden deie mplen/en van Luſeroott tot Domtklries soltnoozdoolt
=D) JA en noozdoolt ten oolten neghen of chien mylen. Allmen nekkens
H. Sea Soa

B BB eend HORN OE
jjualeroazt loopt eengraote anetken ulgckte ak wel twee mylen t zee / maer daer en is
Net baz te uzeeten#nen mach die op vier' vk sk (es baden EE 'élaot averloapen/ ge-
9 “Brgſtlaughs aldie kult bau Eoetlanhe v. vän Berwindä totom Domelnes.
vssklüeten Lutttogtt heekr het [ante rei Mt ri viche ko ver tehmew leren ...,.
noozdoolte ooltidorddalte en dofte winden'a piche kseltendatmen merlavee. .

EE sen let bei hote van Lutersgsrsotnsäpwvatt vat
in op (eten baden Daer is tchaone tandtgrondt en toetleggYet. . Jondehoeck
y,üktlaudt tulichén Domecnés en Berwinvais en nneijeklande. Aendehoeck
: qu Derwinda.i haogh en gaet aller êkens ooltwaert ſchupn neder:tot Luſer-

ige toe : Deele onee otte dzie mplen beelen Domelnes Iets een hooghe
uWebergh geheeten de Doemberghſdie aen de ooltkant tehl en ſchoris/engaer
tele tu tztt up tegen mal ttz
mE & es oe
ta epoo van Oc epe ban penhorck at. Dowmelnesverlcheuvennvord:
SOE De en De JOD a E0 OEREN SW coor Dar
Dau ther oog 1 boven water! tor toine andere plaetſeni Len/twee/derde-
é vademdiep. Beweltendatrik legghen noch veel anetkendwaelgronden .
L.

EE ee, s ve kutte an Ent Hoope
uso ghutiac 6 ier vitptt Als rte ol gmenve aqjrieni Bectvihevervate‘twoen
Done tar u tr z
P .
2 deel, 3 Boeck. B bupten

‘ban Dornelnes comende en een imijl oc twee daer beoolten ofte
aliencxkens cchupn tet! 1nseroort/ Coo dattet twée hooghe vub- Luſerocnt.
U Cas E U r ü DICK ukeroozt toe/ geheeten Swalueroort darts Swaluen.
n boas rif [wel twee mpllangh/ leer pact en oneffen/tot (ommige plaetſen na Oelel oozt.Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.