Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
 
 
taffchen der Metel en Derwinde: 7 
a E:. 
EE is RENE ENA BeeTdDe oneffen OND, Delen oozt oott: “ 
men hem vooz wachten/en niet tenae comen. Een Hooms-man keplde/Anna 
1999/ int Voozjaer/ wat nae aen dele viackte/ gheraeckte op een onbekende lkeen/ en 
(en 002 3ijn (chip. Daer benoozDen nae Derwinda tot neffens Sackerwijck ilt al 
guodtie grondt/en beer black; tot veel plaetſen een goedt Kuch van landt niet Dieper 
n (eg en (eben baden ſchoone ſandtgrondt/bequaem om ke fetten/ alimen met een 
"100/dooîte wint aldaer bylepdt / en mec laveren niet en can winnen. Maer (oomen 
Inder ſepl hout/machmen met laveren De wal over al op bier oft vijf padem londer 
ft 
: pake Courlandt te kennen; loo merckt op dele nae-belchzevenupt- [tenntſſe 
dt Derwinda ltaet een Slot mec dzie toozeng / dat is baven met roode pannen 
| Deen IT Butrent een mijl Dien Da De Daos) Bacovens. | 
a a EE EE 
Att Almen (oo nae De wal comt Datmen Het ander landt oock fiet Dan Doet Hem 
kr heuvelachtigh landt op/Coo dat hp dan niec Cog wel te kennen is. 
]4 Onrrent drie mplen daer bezupden in Sackerwick lepdt noch een heuvel ofc 
tech vol boomen met lammigije clepne heuvelkens daer beoolteri / allmen nefkens 
D inda is machmen die ekken lien ten halven de mars/ maer niet wel vanbenden. 
Het kleheuvel wert van ſommige genoemt Ducdalven Slot/ en lepdt meelt alleen/ Ducdal- 
andt oo daer bezuvdenals benoorden is meelt al effen en echt land. ven Slot. 
di ntrent vjf mplen daer bezupden die voorlz heuvel envier of vierdehalk mplen 
re rden Derlpba legghen noch twee uptlteeckende heuvelen dicht bp malcande- 
del [bet landt Daer bezupden nac Derlpba ís Van bere aen te fien (alfmen neffeng 
ne ktwee heuvelen oft wat daer benoozdenis) als of algebzoken landt was : daet te 
a OREN bier mplen ban landt / ofte alfmen 't landt even van beneden lien 
ertigh badem Diep. : 
damen B Dr.. begint te comen op twee ofte derdehalk mijl van landt/ 
toeg lepde een banck van twaelfk/derthien en veerchien vadem / (ommige eggen Dat Banck by 
ennoorden van Derwinda op die banck niet meer als vyk ok ſes vadem waters pw. 
fate Welen/is ontrent een half mjl bzeet/ tuſſchen de banck en 't landc eenmÿl bup- 
k wal iſt weder cwintigh en vierentwintigh vadem diep. _ | z 
dolt Ut g6p v00: Dertwinda (etten (oo bzengit dat voorlz Slot ontrent oolktzupd- reede 
Dan w/Dan comt dat meelt achter ‘t hooghelandr;/ en leitet op vyk vadem van de voor Der- 
aldaer ig De befte reede. wins 
Vertooninghen deſer Landen uyter Zee. 
  
   
 
 
EN Ö.. 
  
UV 
Aldus verthoont hem de Cuſt van Koerlandt ontrent Sevenberghen/alſmen een 
mijl buyten landt daer by langhs zeylt. 
 
| muntende plaetſen. Gor Vee U | 
 
 
 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.