Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
tuifchen’t Nieuwediep en Rijghf hooft, | . sts 
| tr: zupdepnda van Bornholm te mee e Bu 't noordeynds van Bornholm oftban t 
H HH H HE ien 
lmg rioozden z groote mplen. : 
Hoemùceſtalle de vootnaemſte hoecken en plactſen der Öofizee 
van Bomholm verſcheyden legghen. 
| Dn Bozmdhaolm tot der Memel ooſt ten ni. | ten noozden E _ tg mplen. 
. Van tu ::: der Lpba is de cours UE pes Bornholm tr Äh: 
0 oofs2 mplen. | Dan Boqznholm tot Derklippen, oft; u: 
u Bozmholm tot Derwinda noozdooſt | klippenn.o. _— : 
o ee 6o mplen. | Dan Boznhalm tot Hanno ig de tous . 
| eN Bornholm tot Ooſtergaerde n. o. ofte | ten weften _ 
dlfonooelijek 46 oft 48 mplen: | Dan ’t noozdepnd van Baoznholm tot Sants 
Van Bomholm tot Houbozg ofte het zupd- | Hamer n.u. — — #«4wlplen. 
tpnde van Godtlandt n. o. wel so noozdeljch) Dan noordepnde ban Boznholm tot deri 
4 och ban Goefbeer w.nN 4 mplen. 
UI!" cgthepnde van Boznholm tot Zup-| Van de noordhoeck van Boztiholn tat - 
] 
| btrnoozden her zupdepnde van Oclandt n 0. ſtedeweſt tenn. = 
# 
 
 
 
I 1 Hoofiſluck. Om van Rijghfhooft nae Dantzick, Conincxbergen; 
| Melven en der Memel te zeylen: 
Ea An dijghthooft tot Heel ië DE tours zupdoolt kes ok leuenmpilen 
83.5) //2 ver»ſchepden. I\llmen Heel ghenaeckt / iſmen haelt grondt af op 
] dertigh vadem. Aen de Cult van Heel’ dicht bp 't landtr ilt diep/ 
FA vierentwintigh ende oock dertigh vadem 
   
([? ZZ nder Heelmachmen tlettenop ſelthien ende twintigh vadem teede on | 
it. Hoo ghp eeri wep- der hee. 
: I E / pichr by BBE ODE andt .. »eer verre bupten 
' AD hebdp geen grondc op veertigh vadem. Gen mple benoorden Hecel/loopt een 
lackte van landt af / daer moet ghp u BOD? wachten als gn De 
wilt/ghp meugÿtet op bepdr zpden van Heel ſetten / maer a 
rtr Dantzick voor de Wiillel/ is de tours zunden ten welten vier mp- 
: wildp 't vooz de Wiſſkel letten / (90 let herbewelten de Lilien ofte dat Welter- 
t Maer om in de Wüſſel ofte jet Dantzicker diep in ke 
wee maſten met de tonnen daer boven op / die op d 
ſtaen/Cet die over sen/ende ſeplt daer op aen tulſchen de 
Termunde is/ kieltmen de ooltwal / want de weltwalis vlack / allmen comt voor 
Bootlmans vlack'moetmen de zyde vande Grorcnſwoozt kielen/ende maeckendaer 
aenvier touwen valt. : 
Het Conincxberger diep lepdt verſchepden vande Wyſſel okce iten ban Dant: 
iten iv maer alûmen binnen 
zick / galtnoordoolt en noordoolt ten oolten thienmplen. Van Rÿghſchooft ooſtten. 
zupdenderthienokte veertien mplen/En van eel oolt en welt thien mplen. 
Van de Wiſſſel tor het Conincr berger Diep/en al Daer benoorden zero! c.: | 
ſchoone witre ſandreſtrant/ op bepde zuden van ' diep ſtaen ſommige Do! . 
yen ofce bakeng. Leb. 
aen te ſien ofſe verbzant waren / maer opde zuydzyde (éaen twee Capen 
Wit gup Tl si bzeagt die Capen over een ff gyp op thien ofte acht spe 
 
 
 
 
c voor Heel Cettein 
en de binnenlte zude ile 
ſeplen loo neemt acht op die any | 
e Kilten okt op t Welterhookc ker Diep: | 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.