Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a ‚Vande Pomer{che Kuft ; 
maer bupten kenningh ban landt tWaelE/ Dertien Da 
dem. Zange al ze Domerlche kulte/tuilehen ‘t Nieu- 
we Diep en Garlhooft is al black Water. Maer nae 
Keefcol en Kijlhooft it bn De kult langhs twintigh/ 
nn; en oock wel vijfentwintig badem 
TullchenColbergen enGarlhookt ilk aleen blacke 
effen lkrant en grondr/ londer eenighe bancken. Jn'’e 
vaerwatrter tullchen Bornholm en Reekcol ilt diep le- 
benentwintigh en achtentwintigh badem/ maer verre 
dar: Oene ilt wel vijkendercigh en achtendertigh 
ademdiep. ; ; 
Moordwelt van Keefcol/ Dzie ofte bier mplen ban 
lanDdt/lendt een banck van negen/thien/en elf vadem/ 
als ghy van Baornlzolm comt en Keefcol 3updook ten 
oolten vanu comt/loo comt ghp teghen deſe banck’'en 
epndicht als Reekcolzupden ten oolten van u is. 
î Dan dele vooelchzeven banck nae Bomholm toe 
ilk diep vijkentwintigh/dertigh/ en lesendertigh vadem 
fteeckgrondt. Ontrent twee mplen ooft van Bom: 
Holm ilt veertig badem Diep Keerkgrondt / mat. nae 
Geefcol toe wert Het Dzoogher. 
Jî dat ghp dickwils ‘t Toot werpt; langhs die kult 
leplende/ghyo (ult noch meer bancken binden. 
Ren mach bp nacht ofte Doncker weder bn Dele 
kue v2plijck langhs 3eplen op acht/thien/ twaelf va: 
Dem/van Keefcol af tot om Kijghlhooft/nefeng Kijgl: 
Hooft ilt beer plack/en grondt als víf-grondt. Derbp 
oft om Kijghfhooft comende wert Het heel Diep. 
Als Kijghlbooft zupdzupdwel van u is ontrent een 
mijl/ Daer it Diep dertigh vadeny maer eel oneffen en 
banckigh, de grondt wit grof (andt. 
_ Kijghthooft zupdoolt van u- ilt achtentwintigh va- 
Dem Diep / met roode Keenighe grondt/ bp nae alg oft 
reekſandt waer. 
Nüÿghſhookt welt van wDaer ilt diep leltien vadem/ 
en witte (andrgrondt. : 
Streckinghen deſer uoorſz Landen. 
JPOAn ‘t Nienwe diep tot Kolbergen is de cours ooſt en ooſt 
ten noogben _ >>! 12 Of 13 mplen. 
.. Dan Kamijn tot Kolberghen noozdooftten 0. - 3 mplen. 
. Dan kolberghen tot Kolijn noozDooft 3 mplen. 
‘‘WankolijntorKuwolzen.D.tenn, . <4 mplen. 
. ODanRuwalde totGarsſhooſtn.o.tenn. z mplen. 
" DBanGarshooft tot Reeſcoln.o.te nn. - z mplen. 
Wan Keefcol tot Wpba 0 n.0. zó 5 mpleu, 
Dan U pba tot Sernebiffe 0.1.0. SI 4 mplen. 
vgn Dernceviſſe tet Rijghſhoofc is de cours ooo. 
3 mplen. 
Van Hzolſberghen tot Garfhooftn.otenn. 10 mplen. 
B;! te tot Rijghſhooft is de cours ooſtnoordooft 
JP Ay t Zzupdepnde ban Bomholm tot !! Hun zr: 
p yar 't zupdepnde van Boznholm totUclherghen ee 
Vertooninghen deſer Landen uyter Zee. 
IU es SWS Nn II IC 
) 
  
ss 
   
Rijfhooft, 
 
   
 
affen twee molen Guten Landt Daer by langs gente, 
Rijhoett ghedaen 
Alu 8 iſi Landi tuſſchen Reeſcol vn 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.