I
T Ds T t L U. SV V . D D. Ä K > | U.
VA . Q U aan WENT ne
V —
== ei: =


é
i

Bornholm en Rughen. zs
ticit eenmÿl buntenlandtlangs ſeplc/endat hec ooltepnde van Bornholm oolt wel
Ul. Zupdelÿck ontrent twee mplen van u is / daeriilt diep ſeven / acht vadein1 grove
: tecke ſandt grondt/ dat duerttot dat het voozſz ooltepnde volt en of ten noozden
rent een groote mijl ban u 18/ al op cenderlep Diepte! maer allt ooffnooD0ok van
komt it vjfchien vadem diep/clepn Cwartachtigh ſandt grondt.
Vhiieokte vier mplen van Bomholmals het oo”ltepnde(daer Bzouwers rik af loopt)
rent ooltnoordoolt oft noordoolt ten ooîten/ en het noordepnde ontrent noorden of
Looe ten oolten van u 18 / Daer lepDt een banck van feven/ acht ofte neghen ba:
?’ (trecke noozdwelt en zupdoolt meer alg een mijl lanck / Het zupdelijck ie epnde
DE ontrent upd welt ban 't ooltennde van Bomiolm. Die bp nachte Dele banck
Jlemoct, can eenighe gifinghe Daer unt imaecken om zijn cours nae te ellen; 't zu
Nat fp of ot waert nae Geefcol ofte nae Dallterboen begeert te welen.
Öutrent ee mplen ooftzupdoolt van 't bools ooltepnde van Bornholm (te we-
ne laeghe fandtijoeck Daer Bouwers rif affreckt) Daer ift diep vierentwintigh/
Ytentwintigh vadem lteenachtighe grondt.

u ntrene dzie mplen oolt wel (oo noozdelijck ofte ooft ten noozDen van Meun lept Banck
ca banck van eit en twaelk vadem/ die duert van daer met een noozdwelt ten welten uk.
als: tor dat Nöeun weltzupdwelt ofte zupdwelt ten welten van u comt / daer wert
[; Weder achthien/ negenthien entwintigh vademdiep teeckgronde. Vallterboen
un noordnoordwelt/ en Steden weltnoor-dwelt vanu zÿn/ mec die elfde nood:
„ten welten cours voortgaende/ crÿght ghp dan te met weder vlacker wacer/ te
Un ſelthien-vijkfchien vadem/en dicht bp Steden veerthien/derthien en twaelf va-
Dey Die van Witmont ofte Jafmont comt nae De &ondt en Dzie molen bupten
NW been loopt / Die loopt over Dele voorl; banck peen / die bn nacht hem Daer op
bindt/ tis een goet merck om gillingh nae te maecken.
Hoe haerdeſe Landenuyter zee verthoonen.

II III Ö
€ Sombolm verthoont aldus alſmen uyten weſten komt.EN Z EW Un. VEN ne eeen AN
De Eertholms noordnoordooſtvau De Eertholms ooft van UI
U gijnde toonen aldus, . zijn aldus ghedaen.

V ICC
Aldus zijn d’ Eertholms ghedaen noorden van u zjinde.

ENE

t. Aldüs is Witmonde ghedaen alſmen daer voorby zeyle.
twee mylen daer af zijnde.

Mous is Safenrt ghedaen en tre myler van Lande
daer by langhs zeyle.
LF deel , 2 Boeck, . E 2. Witmont
Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.