== ==...

ee E Ä . . %


S .. U D S S S .

. J
|

Bornholmen Ruglien. 33
| eneen (pits teomnken / noch een groote boom ghelijck oft een Menier Was (onde:
Is/als die boom zupdwelt ten welten van u comt/let daer op neghen okte chien
| VWdem/daer is tameijcke grondt/nae de grondt daer is/ bp de hoeck van 't landt 1E
dercthien vademdiep.
|; Okte bzenghc de noordhoeck noordwelt / en de ander hoeck zupdwelt ten zupden
tun | en etter Daer op thicn ofce elk vadem / daer is goedelteeckgrondt / maer en
le, ;t nietlangh/koo haelt als ghp de lteeckgrondt verneemt moet ghy t ancker val-
nlatenwant de grondt is daertot veel plaetſen niec ſchoon/ ok gp moet verre om
[U de hoectzen ſeplen/ daerleghdp beſchut oock voor een noozdwelten ende N00}:
Wint op thien/elk ofte twaelk vadem goede lteeckgrondt. 6 TE |
born Peert (datmen oock noemt den grooten Bock op Jalmondt) is een kappel 't veert.
ies sten oa On B GROOD WE BG GORE
onde en’t Peert leggen ver»ſcheyden zupdzupdoolt en noozdnoordwelt ture
Bezunden t Peert gaet dat nieuwediep in/daermendeur nae Statijnvaert.
t Nicuwediep3.n.
a T


Elen ps Dooft/ Daer ttreckt eenclepnrifken af/ darrom moetmeneen uck bup- Hieuwe
Atok Deen loopen/een wepnigh vao;bpdien hoeck zünde / canmen de bup- zeplen.
s Fkeuve Diep lien/daer inlegghen eso ; vie
Bp eene zupden wel foo weftelijck bant Peert evdt een Hoeck gebeeten Smink | Ö


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.