Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
 
 
 
32 d'Eylanden Bornholm en Rugen, . | 
Aende ooltzpdeilt oock goec kecten voor Suanex en Nex / maer voor ter al 
niet alte ſchoon. Bp Nerlogpt een Kikken van de waldat aen bepde zude epi 
maer foomen’t niet naerder Kort als óp thin vadem / canmen Daer aen niet ml 
Re. Doen : benoozden Pr lendt oock een groote klip. Die voor Mer letten wil/ die ſeil 
allodat de plompe toozen die boven Nex ltaet / tullchenhet welt en welt ten zupdil 
van hemltae/ en dat de noordijoeck naozden ten welten/ en de zupdhoeck zupozupl 
- wrelt vanhemis, daeriſtdieptweentwintich vadem/ enſchoone landgrondt. © 
veelander plaetſen iſt anders lteenachtigheengruplighe gront. Met zundwelte t! 
wette wint Geefemen Daer een opperwal .... _ Iz 
i WZ 
) ett, “De Eeuhoims leaghen verlchepasri Gan‘ naorbepnde van Zon ol 
. " noorden/ enwelt tenzuydendzie mijlen/ envantzundooltennde zunden en noordt! 
nm 
L omde 
bier mijlen, Inde Serthokns is een havenken/ dan overmits Het nier en word 
bzupckc/iulk onbekene.. . gee nh 
. A Bant Eland Rugen. ert :p 
EN ee 
| I feſeulen. * ennoorden ten weltenaen, daer levdé een middelgrondc daer (taet ſomtiitst! 
 
_ bolſch. ganderhaikmül--18 boogijlandt/: met een Genle Goeck : Wen mach dacr onder 
IE De wit" omióopen: Komende uit Den welden; (oo en komt Den Hoeck niet natrDder AP 
 
Haeclienopr en lomtijdcs met/ laec die aen bagboozt ; daer voorbp ziude / zei 
den hoech Daer {jet bos op (taet, alloo dat de Stadt komt achter het boſch / ghy" 
Danſien een uptſteeckende hooge boom/b;enght die over den plompſten toozen! t 
. houdt die ſoo ezn will ſtaende/ gaende ai noorden en noorden ten welten aecnnaf 
baeckenop de Jel. Als ghp daer bp om loekt welt aen/ loo neemt acht op twer bol 
mendte op desoltwal een ltuck int landc taen/ bzenght die een »ſchips lenghde WW 
ten de hoochlte boom die op de wal ltaec / en loekc om het baecken nae de ton (0 
In t gatlegghendzie tonnendiemoet ghp uptſeplende alle agen bagboozt / maer! | 
éeplende alle aen Ctuerboort laten. Tenis in t gat niet dieper aig les en even Dor 
daerbupten iſt oock alverrevlackwatee... . L, y 
Het Eplande Uughenheekc vier uptſteeckende hoecken daermentot verſchev" 
I! ylaecſen reede ondermach. makcn/ als Dooznbolch/ Witmont/ Jaſimont en t PY 
| Doom. Den hoeck van Doorbolchleydt van de Jelle verſchevden noorden tet we 
   
imaecken voor nag!doolte/ oolte en zupdoolte winden. y 
Dit gijn t daer letten / Coo lectet op duie / bier ofte vijf badem/ alfo0 Dat DE WA, 
Hoeck noordnoordoolt van u act / ofte Daf De Iierck over de hoeck (taet/ akte V) 
Dry dur: ontrent belieftokce te pas komt / ‘tig Daer over al vlack water ;; 
lchoone »lantgrondt. tng:k ] “% : iy 
an Bagribalch tat Bomholm is de cauxs noordoaltten ooltenderthien oto 
thienmpiew maer Doombalchen Valſterboensrik leggen verſchepden noozund" 
welt enzupdzupdoalt elk mile. . ee | ;üy 
. DPanDoornbolch tot Witmondtis de cours noordoolt ten oolten dzie mÿlen/"), 
tuſkchen benden gaet eengroote Jnwijck in / daer machmen bp Witmont la cock 
1 t "| ope ven bes [: maken op vyk of les vadem/vooz zupdwelte/zupden/en 
. gneede on- Dit gu onder Witmant reede loccken voor weltel cke winden!/en bp ; 
î wmondt. gfcacht vadem / daer »ſchieteene onetke vlackte ak diemen ſchouwen moet / an bt 
. hoeckzÿride f lettetdaer op twaelf / derthien okte veerthien vadem / dat is anti 
eenmijlvanlant/ naerder aen de Walop ſeven/ acht ofte thien vadem enis de Gl 
niet ſchoon/op twaelk vadem hebdp grok »ſant/op Derthien of veertien vadem peil 
grondt/ weeckachtich-Coo datmen bp harde winden de anckers behoefc te (cho 
menlepdt daer oock beſchut voor een welten ende zupdenwindt. gilt 
 
 
a ee 
 wmopdt. perrg om Deri hoeck/ dat dienoordnoordwelt ofcte wel loo noordelÿck van uk 
| om Den Hoeck komende »ſult ghp int zupdwelt oft wel ſo weſtelc vanu lien a zul! 
dichc bolchken boomen op een llechten bergh / en aen elcken kant van D 
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.