Vertoonittghen deſer Landen uyter Zee.
Holflerlandt.
Wiliner.


Kleyne Kruyſoort.
Groote Kruyloort.
Oudevaer.

Roftock,
Robbenes,
Barts. *
Buckhoeck.

De Cult van Holftef en Mekelenborch .ofte die Yelle,
foort en Doornbos
alfmen daer by langhs beplt cen mijl buyten landt,
196 ghedaen tuffchen Eruy
Mekelenbo
Aldus is de Cuſte van
Weun loonaer comen als hp wil/ ende loeven Up
den hoeck weltwaerts op- ende letten ‘c daer watr
't hem beliekt op vik okte les vadem. ;
Aende noordzyde van Meun machmen took
fetten op (es vadem / achter een Wijken Dat van |
De noozDhoeck aflchiet / Voo cen oolten/ zupden!
zupdwelten ende welten windt / ’c18 daer over d ]
black ende goede grondc. : ; P:.
Dan Meun tot Steden is de courg noo!d-
welt ten noorden dzie mplen: daer tulſchen bew
den gaet de Wolkſlondt okte dat Wolvegac in/ dat
loopr verby Werdenborgh ende Ncltvelc doo; dé
î Oeolverlondt m de Beltupt.
Meun en Vallterboen legghen ver»chepdet
Toon ten solten en zupden ten welten vier mp-
Hoe deſe voo!ſchreven Landen van
. malcanderen leggen.
JHAn het zupdepnde ban Langhelandt tot Femerenil
decorrs zupdooſt ten ooſten s Df 6 mple!!
Van het Poolſche Rif legghende aen ‘t Eplandt All!
tot Femeren is de cours ooſtzupdooſt 10 ofc 1 x mplet. |
ande Slepetorkielzupdoo gz mplet
Van Kiel tot Femerenis de cours o. tenn. 6 mplett
Ü Van Femeren tot de Trabe ban Uubech SD j
Dan de Trave van Lubeck tot het Wire Diep ig dt
cours eerſt n.0. ten n/ daer naer o.n.0. t’ samen x mplet
Van Roſtocki tot Roöbenes ts decours n.0. 4 mpletl.
Dan Kobbeneg tot Doopmbofch n,o, ten o, ; mplet-
pAn Femeren tot Wiſwerdiepz. teno. § mile
oan een ore oon. ZE
Dan De Trabe ban Lubeck tot Gefter rif n. c 140
Van Wiſmer diep tot Geſterrrif n.n,0. 9 of ro Mp
Ban Oef toen JOE
Van Geſter tot Meun n.o. Es 5 mplet
Ban Meuntot Steden n.w. tenn. s mel!
Van Meun tot Valſterboenn. ten o. 4m s
; Hanz Meun tot de ton op Valſterboener rif ooge”
r 111 ueeſiſtut:

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.