Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

ee 3 EE 
pil: 
boert. 
ttiel. 
Femeren. 
  
28 
VII Hoofiſluck. Befchr vinge der Zeekuften van Hollten, Mekelen- 
borgh en de aydelijcktte Eylanden van Denemarcken, van 
de Belt tot aen de Ielleen Valfterbon. 
OR Ezupden de Voert van Flenkborgh ligghen noch d;te Voerde 
§ [D [ZF okte Rwieren/ daer groote ſchepenin moghen,te weten de Ölept! 
e g| NEFF pilpofvoert / en De Voert van liiel/ het landt ltreckt van fun 
D § DJ borgh aktoc liielzupdzupdoolt okt wac ooltelÿcker bÿk mplen. 
I Van Sonderbo:gh tot de Slepe is de cours zupdoolt tel 
LE Go B en B aop woon Sie 
ontrent zupdwelt ten welten : daer comen oock veel groote ſchepen unt, De (adt 
Gotto2p lenot oock op Dele Kiviere. . 
h Euftche! . s Hlepe ende Uitel lepot Nülhhokvoert/ daerlepdt een Stedeken op [ 
ecten Ceckelenkoorr. : 
De Voert van ltelis een wpde Voert / ktreckt ontrent zupdwelt in / men math 
daer oock met groote ſchepen in. 3 | 
Van fiel tor het weltennde ban Femeren it ooft ten noozden ontrent (es mplett 
Dan het Pool»ſche Riknae Femeren (ober de Coelberger Hepde) is de cours oo’ 
zuudoolt thien ok elk mplen/ maer van heczupdepnde van Vangelandt tot Femert! 
ilt zupdoolt ten oolten vjk mplen. | ; 
Het Cangel tullchen Femeren ende Lalandt is vijk’ſes vadem diep. ,.] 
WMenmachrondom Femeren leplen/ ’t is daer al vlacke grondt : Tullchen f 
     
  
| meren ende Hzollterlandt machmen deurloopen op vier ofte vijf ellen / daer lepdt eu! 
Denliger: 
haben. 3 
I.: wi van Om int Diep ban Wiſmer te ſenlen/ Coo let dentoozen op het zupdlandt 04 
(mar. gan wen feplt [oo in/ tot Bat De toozen Ctaende op 't ooltlandt bp dar oolterlche 
 uaſtock. 
ſtedeken gheheeten Hepliger Haven/ daer ment ketten mach met vlackgaende (cht 
pen/om Tarwe okte Garlte te laden. zit 
Van het Eplandt Femeren tot Gelter Rik is de cours oolt ten noorden ontt 
achtten. Jar van Femeren tot de Trave van Lubeck ilt zupdzupdwelt ach 
U; Daer gaet een goet diep in voor groote ſchepen/ is diep op de banck egen 
waters. I;; j 
Daer is oock eengroote Jnwijck ende een goede haven/daermen vooy alle. wird 
(upt-ghenomen een noordoolte ende noo:Dnoordoolte windrt) leecker ligghen u 
Van de Trave vanUubeck tot Gelter üik / is de cours noordoolt ende zuy 
ontrent veerthienmplenen. " | G p 
Van de Trave van Lubeck tot het diep van Wiſmaer is de cours eerlt noc 
zt ten oolten/daer naer ooltnoozdoolt / daer gaet een ſchoon diep in vooz aldt 
chepen. - : 
! hui 
comt aen de vijf ofte fes Hunen / bp Die punfen Gaen wat boomen bpeen/ Da 
boltlandt come een Afke afloopen / reckenDe noozdtoelt ten noorden van DAC 4 
TanDt af/ alg De toozen comt aen die huplen/ Coo gaet zupdzupdoalt in/ in dat Vit 
»ſes ellen water. Inde Somcrliggen daer twee tonnenin't gat/ de eene op de d! 
van t ſandt dat Van ‘t ooltlandt af comt loopen/ ende d’ ander op de vlacke B 
men loopt Daer tulehen benden Deur. Dit diep van Wiſmer lepdt van Fem 1ol 
verſchepden zupden ten oolten ontrent vyk ofte fes mplen. SBaer van me 
Gelter Liifis de cours noordnoozdoolt neghen ofce thien mplen. . ayl 
Ontrentzupden van Gelter rik lepdt Noltoci/daer gaet oock een goet diep wc 
vik ellen/ ‘tis daer leer vlack / menmach ' aen bepde zyvden met de plechtgaerV 
talten. Wiſmmer ende Rottockliggen ontrent les of ſeven mplen verſchevden. yy! 
' _ nobbenes Ecn tuck beoolten Roltock lendt een hoogh landt Gobenes ghenaemt/ datt j 
{chiet cen groot ff ofte vlakte t zeewater maer Gelter if toe/ het is cullch p 
(ter if erde DIe vlackte nietdieper als twacif ofte derthien vadem: comtmen ' 
rif naelt/ loo drooghtet terltont op: maer camtimen dele vlackte naelt / loo wo 
allencxkens d!ooger. Gelter Rif als vooren is ghelepdt/1s cen dr00gh Rik! en“ 
weltweemplenm Zee. gi 
  
 
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.