Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

_ van Syto tot voorby Langhelandt, 47 
[di ee Are tot het Zuuvepnde pati Ea / a de cours ee kes on 
| B pa tenen pe DABO van Lan 
Kn mach tudchen Zanghelandt ende Aer deurloopen om De 10620 / en comen 
| [ilß uoorden ten welten vÿk mplen. Tallingh machmen aen bepde zyden om lep- 
nittdie [; : epi vuple gronden ter zpdenligghen,/ 't en is op die gronden 
qu Die voozfchzeben gronden ende Fupnen rnachmen oock deur loopenin 
"ydi 
j [che Voert/naer de Eplandekens van Areu ende Tozeu/ als hier voozen ghe- 
| En Ur vemade cot De kromte ban Sonderborgh (Die tulpen het 
me, Mdt Allen ende het valte landt ingaet) is de cours oolt twee mplen/ daer mach- 
! ) ß §u!en ht: bz; Zvi: van Zellen om nat Honderborgh toe, en vaan 
| du Caelen het Splandt ende het valte landt heel nau ende krom/maer allen 
| tutebyeed je endekromte comc op de Voert van Flenſborgh/ lo wert hec wpder 
| tn Doert van Flenſborgh gaet tullchen Sénderborgh ende Hollterlandt in/ is voert vs 
A 
fi van All in : want van Nubel okce Yollterlandc ltrecken de Üalck-gronden an y 
beg !halven het diep. Dele Voert ltreckt welt tenzupden in/ tot datmen comt Hoog ron 
to PIE. Daer leudt voor aen de Uier een Eplandekenaenderechterhant/daer 
ten beooen 1n loopen; en gaen al welt ten zunden ende welt, tot datmen come 
m t De kromte ban de Hiivier ofte Voert / dan ga:tmen wederom zupudwelt op : 
"letdan de (tadc Fiencbo:gh vooz hem legghen. ; 
| Hoe deſe voorſchreven plaetſen van imalcanderen verſcheyden legghen. 
[ q " de groote Helm tot Wero zupdzupd. | Van 't zupdooſtepnde van Fupnen tot den 
tue an de aroote Helm tor Gara F dope gn we k! V fn: 
\ Vm tz, ;;; == z mplen. Kens van Tozeu ende Areu weſt ten n. ende 
erg tet. Ape aan een tot Melverſonde isst u is: 
oe ban Sampſo tot Ebeloo j: z. wf di Ge R V-; : ; Z: s s "h:: 
I G KE pe en Santo het Ehlandt van 4e ee - of 7 mplen: 
Dt hg Ebeloo/ is de cours 3.w. z groote m. | Van Roſnes tot Caſſeur z.3.0. 7 of 8 mplen. 
Bef Cufte van Fupnen ſtreckt | Van Spro tot Langhelandt zupdooſt ten 
ERR BEANS iens 
 
. Vans. ie ...... 6 mplen. | zupden ee 4 * z mplen. 
hu Ban Hhrloo tot Melverſondt z.w. 4 mplé. | Van 't nooedepnde van Langelandt tot het 
I YT ty "delon tat Melverſondt zupdzupd- | zupdepnde zupden vie 6 mplen, 
ih gzupdelyese ~ gmplen. | Van 't zupdepnde ban Langelandt tot het 
Mn Hampſo tot Roems z.0. 4 mplen. | Eplandt Arr ts de cours n. w. ten weſten wel 
' Vanß Mo tot Koſnesz z.w. gz mplen. ſoo weſtelicnn. — Se 3 mplen, 
Veſtende Welten Svr totRoemszupdzupd. | Van t Eplandt Arc ofte Kopingh tot de 
ô Van mo Den teu weſten 7 mplen. Roen is de cours n.w. ten weſten 4 mplen. 
ke eeen totBulcſack zupdzupdweſt dzte Mt ss § nan tot het Eplandelien Arei w. 
EN 4 en _ — 2 nwlen, 
: Dany rd tot Rompsz.teno. <mplen, | Van Areu tot Apenrade zz w. 4mplen. 
30e en mpg tot Uinuptshooſt zupden ten | Dan De Kibiere ban Apenrade tot de engde 
v Bau e bdzupdooſt. - 4 mplen. | ban Sonderborgh oote. . . mplen, 
] Vu "nuptshoafe tot Ranghelzndr Zur b.. Bt Hönpecbozgh tot de Slepe zurbeoſt 
| hg zueuptshoofc tot het € Eplandt Tat. Von 't zupdepnde van Langelandé tot Fe- : 
| S s - z mplen, meren is de cours z o teno. gs of s mplen, 
2 Boeck. D 2 ie VIT Hooft- 
 
/ 
' 
] 
| 
 
 
 
 
.. Nyborgh weder inde Belt : hetis van t zupdepnde van Uanghelandt tot Tal- Taſſingh. 
| De B het Cplandeken Areu tot Apenradeis de cours zupdzupdwelt vier mplen/ rer Ley 
' Ode van Apenrade 1s een open wpde Voerc / daer oplepdt dat voorſchzeven 
 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.