Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
 
 
 
Weder- 
ſondc. 
 
aondtte 
eulen. 
Stvane- 
‚_ gvonden. 
24 Het Zuyder deel van de Belt, 
VI Hoofifiuck. Om voort door de Belt te feylen van Syro tot 
‘voorby Langhelandt. | 
WAW Z, y E coursvanden grooten Helm tot dât EGplandt Wero is noord- | 
  
  
  
> Y ( zr t UDP berfchenden D2ie mplen / ’t ig daer | 
A é L . .. 
U {! ? 4 Dan Weroloopt een dyooghte ak / tot aen Kanholm ende oM 
7/ F& liapholm : oock om de Eplandekens Samps;, ilt al vol dzooghle 
L$) gronden / die loopen ak tot aen het groote Eplandt van Samplo. 
& Dan grooten Helm tot aen t Eplandt Sampo ilt zupdwelt 
ende noordoolt drie ok vier mijlen. z 
Van t noozdemnde van het Eylandt Sampſo »lchiet een Nikken ak noorden inzet! 
Daer moetmendicht bp om looden / om op de Heede van Samplote comen/ allmet 
Daer ſetten wil. Het is aldaer op de Reede diep thien vadem/ en men is Daer onder D 
&wane-gronden Voor alle winden belchut. : j 
Van het zupdepnde van Ebeltud tot Aerhupſen / is de cours welt tennoozden 
a ODE Daer mplen, Yet ig Daer al vlack mater ban twee ende Die VA 
m . fg 
Dit r.; Aerhuplen op de Reede wil letten/ die bzenghe den grooten toozen in het 
midden tullchen de twee andere »ſpitſen/ daer is de belte grondt en goede Reede op 
dzie/vier/ofte vijk vadem/ſCoo droogh ailinen wil. Bezupden Aerhuplen gaet de We- 
Derſondt in/ tuſſchen Jutlandt ende Sampſo : die daer in»ſeplen wil/ die moet dae 
wel bedzeven zijn / het 18 daer al vol Keven ende ondiepten. Men mach oock dat 
vaerwaterbpnachteniet ghebzupcken/ omalle De fanden ende Dz00ghten wille! HP 
dage moetmen oock wel neerltich toelien/ en zijn loot niet (paren / Dan men maf 
SAE DR 
DW It Het Daer ober al ſetten ende Reede maken. Allmen door de Wederſont wil leplen/ KOZ 
mende ban De grooten Helm okte Ebeltud ak / loolaetmen dat Gplandt Tong ends 
de Hwanegronden aen bagboozdt / loopende voozt al by de Jutſche Culte langhs 
op twee okte dzie vadem; tot verbp Hozſnes oft: et Enlant Endelaw/ ’t welck MEN 
vanbewelten niec aen leplen okce ghenaecken en mach / van weghen alle de grondel 
Die aen de welkzyde daer voor ligghen. 
bet is tuchen Endelau ende het valte landt nan water / ltreckende van de W! 
der»ſondt deur de Swane-gronden zupden deur/ het 18 aen bepde zuden dzoogh / [ : 
tmaer een Mil om Deut te varen. : ' 
Allinen van de Melverſondt af komt/ ende deur de Wederſ»ondt wil »ſeplen / loo il j 
beft bude Fut»ſche zvde langhs te loopentot nekken de Reviere van Hopllneg : datt 
moetmen dan wat van ' landt afwijcken / en ſeplen op het Eplandt Tons gen / lo0 
laoptmen tuſſchen de Noorder ende Zupdergronden deur,latende her Oplant Tons 
gen ſtuerboort. Allmen dan verby Tongis-/ loo lalmen Dicht bp de noozDhoeck VAN 
 
Sanplo uptloopen / nae t landt van Ebeltud toe/ het is altemael eenderlep cours 
Melber- 
fondt, 
van Horſnestot Tons / boort tot Sample ende Den Hoeck ban Ebeltud / te weten 
naordoolt ende zupdwelt les okte even mplen. ; | 
Van hYorllnes okcte dat Eplandt Endelau tot de Melverlandt is de cours UPD 
zupdwelt vjk mplen. De Melverlondt is cendiepe Sondt van twintich ende vijf 
î e>ntwuntich vadeny leer kromin te komen, gaet tulſchen Fupnen ende Juclandt m 
_ Ebeloo. 
 Hoems. 
| Reede 
 boorBonu- 
wens. 
 
dat zijn bende hooghe landen. 
; ]: ? en Ert tor Melversondtis de cours zupdwelt ende zupdwelt ten ; 
Vande Heede van Sanpſotot Ebeloo is de cours zupdzupdwelt ende zupdwelt 1 
ten weltenvier mplen. Van het zupdepnde vau Sampfatot Ebelo is de cours zu 
wek ten wedenDziemplen. | # 
Dan Samplo tot Goems ig De cours zundoolt ende noozdwelt bier mplen. „.,„ 
Denoordwelt Cult pan Fupnen ltrecat haer zundwelt tenwelten les mplen- het 
Eplandeken Ebelooleydt een mjl van De lelve af’ recht voor Bouwens- doch inen 
mach tulſchen het Enlandt ende Fupnen niet deur. Bezunden het Eplandt opde 
eenen grooten Keen onder t Water /tulchen Delen Keen ende het EplanDdt ig de need 
voor Bonweng op acht neghen vadem. Cu ccchet 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.