Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

De Cuft van Tuflaridt inde Belt: 23 | | 
Van Aelburger diep tot Stevens-hookt is de cours zupdoolkten Stevens. | 
zupden ontrent levenmplen. Daer tullchen bepden lepr het landt in Vooft. | 
ren groote Jnwijc/ daer de twee Stedekens Mariacker ende Ran- 
deren in liggen. Mariackerlepdt van Aelburgher diep zupden ende Mariaker | 
zupden ten welten drie mplen/ ende van Stevens-hookt vier mplen. 
Tullchen Mariacker ende Stevens-hookt lepdt de Riviere van 
Randerſen/ die loopt krom omverre in het landt op / tac dat lkede- Hanberſs. | 
ken Schandelburgh toe. | 
Van Stevens-hookt tot Halelin is de cours ooftzupDoolt thien Bafelin. 
, mplen. Halelin is bupten om al vol Duplen/ficben ende Gronden. 
(| .. Wpder belchruvinghe van Halkeiin ende Anout / midtſgaders van 
| & alle vuplen ende ondieptendaer ontrent geleghen/vindp m Het Derde 
hooktltuck deles boecx. j | 
. Hecht bezupden Stevens hookclepdt eea lktedcken ghenaemt O- Gumtbus 
zuntbup, daerligghen de Kkalck-gronden recht voor de Riviere van e | 
Grimlont in een Inwück,recht om den hoeck van Stevens-hookc: t. | 
Dat 18 een Sandt ban twee ofte DIe Voeten waters / maer nict verre | 
daer af iltthien vademdiep/men machſelooden op vier vadem. Men | 
mach de Grimſondtop ſeplennaer Grunltee toe / dac ig een laed- J 
plaetſe voor Boepers. . 1.1 w 
Van Scevens-hookt tot de Groote Helm is de cours zupdzupd- Groote- 
[ D pet ontrent vijf malen. Det lant Ereckt ban Stebens-hooft otten heim. | 
hoeck van Cbeltud zupdzupdwelt vijk ak les mplen. Ebeltud is een Ebeltud. | 
lkedeken/ liggende nefkens den grooten Helm telandewaert in Tal: ; | 
(chen Den grooten Delm ende Juclandrc 1 Diep les en feven baden. 
] 
 
| 
| 
 
Bergh van Melver. 
 
Dicht by Stevens-hooktende de hocc van Ebelcud id Diep acht/nez 
genende oock thienbadem. De groote Helm heeft twee _kieven/ een 
op de noordooltzyde/ enhetander op de zupdwelt zvve. 
Van Stevens-hookt tot Siero is de cours zupdzupdoolt les mp- Siere. 
len / benoorden Sirro lepdt cen landtloofe grondt acn twee eben Ml 
verdeplt/ diemen ſchouwenmoet. Deletwee Reven ligghentot om: : M 
mighe plaetſen boven water. : J 
J Van de zupdoolthoeck van Sieroltreckt een Rik ak nae Ru»ſnes 
"] toe, daer machmen +t achter letten. ; 
s Doe bact Def Eamben uyter zee verthoorer. 
3 
§ : 
§ ; Streckinghen en courſſen. 
V. PAn Schaghen tot Lesou zupdzupdoot. —— ' c6mylen; 
j Van Schaghen tot De klepne Helmen zupden ten weften — z mplen. 
Van Schaghen tot Zeebup zupden ten weſten e 8 mplen. 
Dan De Helmen tot Zeebun LV id za 2mplen, 
Dan Zerbup tot Aelburghjer diep zupden ten weften — 5 Mplen. 
Van Aelburger diep tot Mariacker zupden en zupden ten w. z mplen, 
Van Aelburgher diep tot Stevenshooft zupdooſt tenzupven 7 mplen. 
 
Van Aelburgher diep tot Haſelin zupdooſt ten ooſen - 15S mplen. 
Van Stevenshooftctot Haſelin ooſtzunvoſte. Ö tomnlen. - 
Dean tot den grooten Yelm zupdzupdweſt en side! f 
î_ DBan Srevenshoofttot den hoeck van Ebeleud zupdzupdw., 5 of 6 mplen, 
Van Srevenshooft cot Sp20 zupdzupdooſt ee s mplen. 
 
VI Hooft- 
 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.