Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

t || 
 
 
 
z2 
oner, 
Sch 
: Mali 
Kol. 
Valfterboen, 
Berfebeck, 
 
 
Aldus is het landt van Schooner ghedaen van Kol af tot Valſterboen/ affen bont den Drooghen zeylt, 
 
De CuſtvanIutlandt inde Belt, 
F Hoofiſtuck. Om vanSchaghenin de Belt te ſeylen. 
Vac An Schaghen tot Zeebup is de cours zupden ten 
SS f ? welten vÿk mülen /daer ilt op de Reede vier en vijk ve 
P/ Zs demdiep. Tullchen Schaghen en Zeebup legghen 
&.) de klepne Helmen dete milenvan Schaghen/ entwee. 
Te mijlen benoo,den Zeebup. Allmen de Belt wilt 
; ſeplen / loo laetmen die aen ltuerboozt ligghen / gaen- 
CSE s de al zupden ten welten aen tot nekkens Zeebup/ men 
mach oock tullchen de Helmen ende 't valte landt deur (eplen nae Zet: 
bup toe allmen Wil/ Daer isop 't mine tullſchen bepden Die Baden 
waters / maer bupten de Öelmen om / tulſchen de Helmen ende het 
wur ber Ton iû wijt Dzie mijlen / enin die Tille Diep chien ba- 
em Geeckgrondt. 
De giiegbenthepdt ban de Pelmen en Hoemen daer te Keede mach 
loopen / oock ban alle diepten / Dz00chten en dwaelgronden culſchen DE 
Velmen/ Schaghen en Zelon / midt(gaders ban 't Eplandt Lelou en 
t veeg Keven / is beſchzeven in't derde hoofcltuck deles 
Tullchen Lelou ende Zeebup legghen veel dwaelgronden die leer 
onefken zn / van drie/ vier, vifk en fes vadem / dierghelijcke oneffen eN 
vlacke gronden legghender oock wel binnen ofte bezupden Zeebup! 
van vier / vik/ en les vadem/ maer de rechte Lille tullchen de dwael- 
bz); [ü Leſouen de vlackten van Zeebup deur / ig diep (even eN 
Bezupden de klenne Helmen en Zeebup/ het balfelandt naderald | 
Lefow legghen noch Commighe onefkken dwaeigronden / daer niec meer 
water op en is als chien / elk/ entoc ’ommighe plaetſen twaelf voecen. 
Mie mer: acht of neghen voet diep en gaet behoekt daer vooz nierte. 
  
Om Aelburger diep in te ſeylen. 
Van Zeebup tot Aelburgher diep is de cours zupdenten wetten vijf | 
mplen/op De no020-3pDe van het gat Raet eenen plompen toozen gehet- 
ten Hals/ in't gatlept een tonne’ enop 't zupdlandc ltaen twee Capen/ 
die bzenghtmen over een/ daer op bindtmen De ton / her gac ltreckc ee 
welt tenzupden in/ ontrent een kabel lenghde / dan îaetmen noozdwt 
ten weten op recht naer alg toe; ende loopt bp de noozdwal in tor neb' 
feng Hals / van de zupdhoeck van ‘t landt komt een vlackte afſchieten! 
die moetmen ſchduiwen : nefkens Hals zijnde! gamen zupdwelt tet 
weſtennaer de bocht/ende inde kromte moetmen deneodwal wat (chow 
wen / dan weder noordwelt ten welten bp denoordzpde langhs, tot dé 
lweede kromtetoe/ dan zupdzupdwelt / Daer nae weltzupdwelt cot De 
Stadt toe. Voor in't gat bp de tonilktwee vadem diep. Dan omdatrr 
in tezeplen ilt belt datmen een Lootlinan neme. Bp de zupdwal gat | 
oock zen Diepken m1 ban Dzíe ende vierde balf ellen, Jd 
De Stadt Aelburgh lepdt dzie mplen De Aiviere opwaerts in't lant: 
oock ligghen betwelten langhs Dele Culte ommige banchen Daer moet 
men Dat lahdt wat ſchouwen. 
Almen ban de Helmen nac Stebens-ooft leplc/ tuſCchen de Dwael- 
| gronden ende De blackten ban Zeebun deur; (00 ontmoetmen een vlackt 
gront ontrent ten halven Stevenshookt ende Zeevup/ van vijk,(es ende 
feuen badem. Dele Dz00gijte is ghenaemt de Sweteringh-lept ontrent 
twee mplen ooltwaert van elburgher diep; De Kille Daer uiteen BEP” 
Den ig outrent thien ofte zif vademdiep. 
Van Aerlburgher diep tor Halelin 18 de rours zupdoolt tensolten on- 
ú ktrent vÿfchienmplen. 
van 
 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.