Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
 
 
 Deepten 
nt Scha- 
, ger rack. 
 
16 y De Cuften van Noorweghen en Sweden, 
ban Kel zupdwel ten welken (eg mplen Dat 
ís aen De nooDzpde of buptenkandt heel 
bupl bol veven en ondiepten / Maer aen de 
zupdzyde okte binnenkandt nae Zeelandt 
toe ilt redelÿck ſchoon/ Co datmen daer wel 
reede maken mach. Van t oolktepnde van 
Palelin (treckt een Nif ak noordnoordoolt/ 
ennoordoolt ten noor/den nae Noorwegen 
toe wel twee mplen in Zee / tot op een mil 
na aen de Luplgronden/ die met zupdelijc- 
ke ofte noorvelijcke winden hier moet lave- 
ren / en wat verre weltwaerc in die wijck 
loopt/Die moet weltoelien en hem daer voor 
wachten / want al»loo 't daer ontrent heel 
onghelijck is van diepten en onefken gron- 
Den/ſo en canmen dieniet wel op ’t loot aen 
doen/maer de kult van Zeelandtmachmnen 
op les ofte leven vademop ’t loot genaken. 
Hooghp bp langhe donckere nachten/ 
ofte miltigh weder int Schagher Hack 
guaemt te moeten bpleggen: fo neemt acht 
op Dit nae-volghende : Zijt gip tulchen 
. Öchagen en Zelou/foo meugbt gh» u wel 
bapelijck om De zupd ofte welt houden; 
maer u loot veel ghebupcken / ontrent de 
Yelms en Schagen meugt gp de wal ge: 
naken tot op thieu twaelf of vijfthien va: 
dem cer ghp behoeft te wenden : Zijt gn 
nae u gingh neffens Zelfow Daer meugtit 
gh» tot op thien ofte vijftien badem bn 
 
comen : fRaer (00 gn 3ijt tulchen Lelou 
en Anout/ Daer meught gh» op de blackte 
loopen tot op Dijf; (es: even! aTht oft thien 
vadem. Züt ghp tullſchen Anout/ Halelin 
en l&ol/daer meughtc ghp de zupdwal aen- 
loopen tot op vujfchien / ſelthien vadem/ 
maer tullſchen Halelin en Zeelandt op tien 
of twaelk vadem. Het is in alle manieren 
geraden liever hem te houden aen de zund- 
. walalsnae de Noorweeghlſche zude/ maer 
 
men moet wel op zijn loot paffen / en Dat 
veel ghebzupcken. 
Bat vallen Der fEroonen in Defe 
Vaerwaters. 
ee 
mette wint/ en 't vabelt Daer (omtijts op fommt: 
ge plactfen alg offer Dro0chten waren / Dit can: 
men bp ftil weder bebinden alfmen cen Zoot op 
de grondt laet Fincken. 
Bp Schaghencomt de ſtroom ghemeenlijek 
Vertooninghen deſer Landen uyter Zee. 
ofte den meeſten tijdt de Belt uptballen/ nae hes 
landt ban noozdooften toebefonder alg de windt 
een wijl upt Den ooften ofte noozDooften Heeft 
ghewaept/ enloopt by Noorweghen langhs om - 
De Noodt, Bemandt comende ban Anout af 
 
II DER 
W 
U 
UID 
I 
IG NN 
Aldus vertoont hem ‘lande tuſſchen Maeſterlande en Waerſberghen. 
  
  
  
Mous doet hem Anout op alfmen van Leſou af cott: 
Aldus vertoont het Landt van Waerſberghen alſmmen van Anout nae 
 
 
de Sondt daer verby zeylt. 
 
   
as 
D 
elfen van Shaghen Daer nattoefamt. 
 
 
en ON 6 
Wous doet em Stu op 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.