Konftder Zeevaert, 7
. L tf '. I Exempel.
Ickbegheer te weten wat het jaer 16440002 eeujaer is. Verlatende de 1600/ deel
ick de overighe 44 door 4 / dat komt efken unt (onder overfchot (want 11 mael 4 8 44 )
Daer ut bebind Kk Het jaer 1644 ten Öchzickel-jaer tezijn.
II Exempel.

Om te weten wat Het jaer 1643 Hoo en jaer ig; berlatende de 1600 / Deel iCk De 43
Door 4/ en bevinde datter dzie overſchiet (want 10 maelvieris 40 / Die Ban 43 blpft 3)
Daer upt bemerck ick Het jaer Van 43 het derde nae 't Schrickel-jaer tezyn.
Om ‘Cele te weten Conder rekenen/ beliet dit navolgende Takelken/ d’eerlke Co-
lomnezijn Schzrickel-jaren/de 2° , z. en 4’ Colomnenzijn de drie Jlarenna de Schzic-

J
. kel-jaren. H
; ] Schrickel-jaren. z'jäer. © ajar © 3 jaer,
1 1636 —— 1637 - 1638 REZ 1639
2 1645 —— II =. . 1643
j | 14 —— 1645 1646 – t ù1647 '
Ü
| bet tweede: omte weten wat Tafel men tot Hòer jaer moet ghebzupcken/dat (taet
boven elck der volghende Takelen aenghewelen.
] Exempel,
In ttweede jaernae ‘t Hchzrickel-jaer op den 22.0 Map begheer ick te weten des
Sons declinatie: Tek loeck inde Takelen in t tweede jaer de maent Map / en daer
onder inde eerlte Colomnedes cykers den 20° dagh / vinde daer uekkens inde tweede
Colomne 20. 4/ dat is 2- graden 4 minuten de declinatieder Zanne. Endewnle dat
E kullchen Den zo Mui en 23 September(dat de Zonis benoozden de Linie) loo is
2,. ' & G L AG U W;. D
11 Exempel.
EEE G Eutttt
dDreerlte Colomne den 12Dagh / binde daer nefkens 1 z graden 14 minuten voor de de-
_ clinatiederZonne/opdiendagh: dewijl dat is tuſCchen den 23° September / en 20
_ Wartcy/datde Zongaet bezupden de linie/ de declinatieis danzupdelpcke.
Volghen de Tafelen vande declinatie der Zonne / gherekent epghentlyck op de
: î Eerdrycxlenghde/ ofte Meridiaen van Enghelandts-eynt/ omredenendat die meelt
î ghntkrent die lengte vanonle Nederlandeſche Zeevaerders werden ghebzupckt loo /
zv vande Canaelderzee / als langs de kultenvan Veanckrpck/ Poetugael

Tafel

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.