Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

  
 enru; 
  
tuffchen Maefterlandt en Kol. z 
Die ſoo verre niet binnen de Helmen wil legghen/die macht dock wel upterlücker 
ketten onder 't hooge landet van Laclon/alloo dat de Helmen zupdoolt van hem zyn/ 
Ip vter/vik/ les okce leven vadem/daer ilt oock leer goet legghen voor zupde en zupd- 
„Ipdoolte Wwinden/op ſchoone grondr van clepn wit en kwarc fanDt. : fl 
Luſlchen Schagen en de Helmen int vaerwater ilt diep achchien/lelthien en vyk- 
thien vadem. Tulschen de Helmen en’t valte landt is op t miulte dzie vadem water. 
A nen comt van benoorden tullchen bepden deur tot opt zundepnde van De klip: 
Denig loopter een rifken ban De Tir {men af nae De [krandt toe/daer de groote Leenen 
k0gen/geheeten Boultler rik/maer op dete vadem houdende/machmen aen dat riflzen 
etwildsen: Men mach bp dat zupdepnde wel weder uptloopen nae Zeebup toe/ 
90 datmen rondom de Holmen machzenlen mer ſchepen die met »ſeer diep en gaen. 
uiteen be Gelmen en Zelow een goet Guck van De Helms ilk twintigh en vyk- 
intigh vadem diep lteeckgrondt / maer oolt van de Helmen een mj] legghen 
Mmuugtze tteenen okte d)00chten daermen hem van wachten moet. 
Vewelten Lezou legghen de Dwaelgronden, benooyden het voozrlz rif/dat vande Dwaele. 
zuwdwelthoeck van RLezou (daer de platte kerck op ltaet) akltreckt / die zijn leer on- gronden. | 
ekken/ van dzie/ vier/ vijk/ en ſes vadem diep. Dan Dele en meer andere blackten en | 
zt. orden tullchen Zefou en Zeebup/ leeft de belchyyvinge van 't noozder Deel 
ve Belt, ; 
: Ontrent een mjl noordnoordwelt van ’t weltepnnde van Lezou,zupdzupdoolt wel liltppen 
ss zundelÿck vande punt van Schaghen / en ooltzupdoolt van de tlepne Helmen/ !!ſſchen 
a legghen twee ofce die clenne laghe Eplandekens ofte rudſen wepnigh boven de Belmg: 
are; tullchen die Holmkens en de Helmen ilt twin‘igh vadem / maer tutlchen die 
. kens en Zelou vijf vaDem Diep/Daer benoozden ilk verre vlack, vier en vjfva: 
lep zandcgrandr. ' | 
Olt gijn as. van de Helms ofce van 't Hooghe landt van Laclou ak zeplen 
dien, u' meteenzupdwelte ok zupdzupdwelte Windt/ loo en leplt niecr hoogher om 
c: voo!(z Eplandékens en bzoochten wille / als 3updool ten oolten / met kulcken 
urs »ule Sn Die Dzoochten ofte wlacten (Greckende om nood ban Die boo; Holm: 
| tt pen op les ofte ſeven vadem, datr nae wort het weder dieper/neghen/ 
b 
  
aelf vadem’gaet dan ooltzupdoolt aen/ loo langhe tat dat het ooftepnde 
az Lelon zupdweſlt vanuis. Als dat ooltennde begint zupden ten welten van ute 
de eén/loo comr ghp tegen die vlackte aen/ die van t nod;Dookepnde ban Lelou na 
leg, del ltreckt. Het dzoochc van veerthien/ twaelt/ en thien vadem- tot op acht/ 
ale envier/sock wel tot die vadem/ loo ghp Lelon wat na zyc/ die deie vadem duert 
y VEN goede wple/dan wozt her weder Dieper vier; les/ thien/ en bÿkchien vadem/ en. 
si ee Diep. Als het voo;lz noordooltennde van Lelou zupdwelt van u is / dan 
die viackte geneſ»en. Ul : 
nao Een Noe Trindel egghen berfchenden oolt ken zupden / en welt ten | 
Daten LPV. aghen comt met een zupdwelte okte welkzupdwekte windt/ en ombin. | 
hegten binnen de Trmdel (dat is tulſchen de Trindel en Lelou) wil deur»leplen iſt ven de : 
log Wte ſulcken cours gae / datmen zundoolt tenzupden mach behouden / loo uur. 
tege ontrene imidtlwaters heen / tulkchen de Trindel en de voo;lz raden ofte 
; ido eens Deur (Die noozdo0zDwelt ban De noo2DHoerk van Lefow/ende zupò: 
vee Stage en Lelou ilt drieentwintigh en bierentwingh badem/ Daer ober zijn: 
il îmenteghen een banck van acht/ feven/ en (e3, oock wel op vijk vadem- dan 
The IMtrent recht welt / wepnigh noordelÿcker ofte zundelicker van de ton op de. 
l ndel. Daer nac Wot her weder dieper loomen in't rechte vaerwacer 18/te weten 
Q, cht/thien/en oock wel twaelk vaden. w. | 
Ne kt rif oft de noordoolthoeck van UcſCouniet te onderkeplen / itt goet dan wat 
klicker te loopen/ te weten zupdoolt ofte zupdoalt ten ooltesz/ tot tegen ‘t voorlz 
an de punt van Schagherrifleggen. ) Op t diepſtein dit vaerwater tuſ- 
; ne van de noordoolthorck van Lelou afltreckt/vat machmenlooden/endaer bp 
iS die OD vijk/ vier/ en oock dzie vadem. Als de noordoolthoeck van Lekou (dac 
: alg Pe ubeligije boeck) zupoen ten welken van u ig/ foo comtmenteghen bet TiE/ en * + 
1 II Fundzundwelt van uis / log ilmen recht nefkengs her rif' maer die hsÑti _ 
+ deel, 2 Boeck. 53 Ä zupdJ- 
  
  
Reſouen. 
 
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.