_ alg bo0fs ig, |
t tweeuz van Kol noordoolt ten noorden nae Swederoer toe / en loôpe dichr bp dit
Ep 2 klippen mette Warders aen 't zupdepnd van Swedereur oin/tot achter

: ; M
. tullchen Maelterlatidt enkel. 21 |
vadem. Om nae mercken in Waerſ»berghen te zenlen/ Coo letmen Oudtboep be- I
paotden aen het Slot/ en gaec noordnoordoalt in/ daer lept ern klip gelÿcke water/ I
lartmen aen ltuerboozt legghen/ enletten't beneven t Ölat op vier okce vijk va- |
I
|
„Cwee mplen bezunden Waertberghen lepdt de Rivier van Valckenborgh/ aen waickenn. |
de noo,dzyde van de ſelve lepdt een Eplandt ghenaemt Muriptinghe / twee mplen borgh.
bezupden lepdc sen Eplande gheheecren Tullo / tullCchen Dat Eplandt en Valc- Culloe
litgſürelanbewarns lend ectheoghe rrgh/gheraen Hoher tui een |
Bende van hooghte en fatfoen Die Hp heeft met Kol / werdt oock [omrijdt boz |
: Gas eN oaltwaert van Zullo lepdt Helmltee op een akwaterken/ maer daer Velmſe.
Umoghen niet dan Boots en Boepers in. |
Twee mplen zupdwaert van Helmltee lepdt dat ltedeken ofte Slotken Laholm uahoem.
Penaeme/ Daer gaet oock een Kiwierken landewaert in. Een mple wetwaert Van |
aholm lepdt Balltadt. Dele plaetſenlegghen in een groote Jnwÿcke

Stvedereur.
batte inplen bewelten Bos-lkadt lendt dat Eylandt Swedereur/daer machmen
entyje"de znden achter loopen om reede te maken. Van benoorden ilt daerrupm
rifle Un in te comen / dach van 't noozdennde van Hwederoer loop een rudligh
ist ttt CK s
Degre Alpen, op (eben vadem / nefkens het witte kerexken van Turcko/ alloo dat
bie ge klip met de twee Warders aen 't zupdepnd/zupdwelt van u is' en Kol ober
Wil gel) klip lkaet/daer ilt belt te leggen en daer zyt ghp beſchur voor alle winden.
den d daer bezunden weder uptloopen;/ Co laet die tWjee Klippen met de Warders
Dj ckboort/en loopt daer vzp dicht bp om nae Kolto. MU .
die que DAN nou afkomt en deur zupdelijcke winden niet boven Kol mach loopen/

eit Z: f;; letter als boo; is. "T y daer weecke gronde. Een roozden winde
En geo Deere tot Kol is de cours zupdwelt ten zupden / tuſkchen bepdenlepde
kenmaet; Inwijck/daer op lepdr dar tédeken Engelhjolm/daermen oock reede ta-

deel, 2 Boeck, Bz Om

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.