|
tz. | Vyeklippen t n
; Päcnolets f ;
; H .
q: tuflchen Maefterlandt en Kol, d
Hoedeſe Landen van malcander en vanander Latdehlegghet: °°
DEN angen tot het Eplandt Farder| Ban DEupderwijcxholmm.tot Harmenfhooft


Dan Vaerwijck tot farber o n.ó. : u ; Thooft tot Het ui U
Ge Fardertot het Murtaicke Eplant sin Paternoſtey _ 4 mplen,
man f arder tot het Eplandt Baſt ü. tenw. PAn Langheſondttot de Hoims zupden teit
of wat! Father tot het Äceuwater wet Dan Langheſonde tot Schägert ztut!! t.
en De gee te
u Ban Baſtto de Roo l UE te het 2 ER Van y: er tot yo s z ; IEN,
Water t hoeck ofte het S Farder tot Schagenz 7- mplen,
Van V: 0% 3 mplen. | Van Ottrom tot Schaghen zupden ten we-
Vande E:! de Sufters zo. & mplen. ten — D 16of r; mplen,
den uſt ers tot Akerſondt ooft ten SUB: ts . Draf ooft tot Schagen oef
tmgag Alerfondt tot Zupderwijexhoim 5 o. ij 't Paternoſter tot Schagen weſtzupd;
= 4 mplen. we 9 mplen.
HI Hoofiſtuck. De Culten van Noorwegen en Sweden, tuſſchen Maelters
_ landten Kol, enhoemenhet Schager Rack {al beſeylen.


SNaeſterlandt.ED SN
ee
a
eN
Q AD
<=
Le en,
Ls
a
2e
I) / € zeewaertuptltrecken/ daer achter / te weten / aen de zupdzpde 1:
L2) EZ gaet een wyde Voert te landewaert in /- daer aen lepdt een groote
WY) booghe ronde klip ofte bergh ahenaemt Bzitto.. Bezupdendie

: W sl F comende nae Aaefterlandt begeert te ſeplen/die gae oaltnoordoolt
Z aen/ loo lal hy die voo:lz bergh Butto int ghelicht crügen/die lal
ot Ön Paternolter/ die moec hp laten aen bagboort en zeplen daer bnlangs al
Uhr lag ook en volk ten noorden;, loo lal hp het Eplandt van Maelterlandcint ge-
| du kan n: daer op Raet een groote lteenen Warder / daer ſomtidts eenmalt met
Net hen „taet/en ſomtits oock niet. Men mach aen bende zuden van t Enlandt lo
; us daer bezupden om loopen/ nae dat ihr ei de windt te pas tou!
nog
2deel, 2 oeck,

P Et Paternolter ig een groote roe klippen / Die bande C ult borre Baerts
w Dort lendt Dat Eplandt van Maelterlandt. Dieban Schagen
Yp oofnoozDoot Dan hem fetten/enDaeroptoezeplen/totdathn

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.