Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
 
 
M | Akerſont. 
Graſwßÿe. 
$ : Vande Noor weeghfche Cuften ; 
men binnen de liotlen deur/ die binnen de Sulteen. 
leggen;tot tegeng het landt acn/Daer bintmen een 2 5 
groote grautwe klip/Die lactmen aen bagboozt leg: 
gen en De clepne rotzien Die Daer binnen legghen 
aen Ruerboort, en loo voozt bp het weltlandt om/ 
{oa opent hem Dan Dat gat/ Dat 18 naw en binnen 
ilk black water en weecke grondrt. 
îDVande Zulterscot het Eylant van Aker»ont 
is de cours oalt ten zupden dzte mplen , daer tul: 
ſchen bepden lepdt de Grzalwijck binnen de Su- 
(terg/ van fFarder verfchepden ooltnoordoolt on- 
trent bijf mplen. Ailmen Daer ín wil zeplen/ foo 
laetmen De (cherpe Hoeck aen bagboozt / binnen 
lepdt een ronde Klip / Daermen aen bepde snben 
mach omzeplen / Daer neffens is goede ancker:s 
grondt. Naozrdenvan dele klip lepdt een groote 
Inwück/ bequaem omnret ſchepen op de wint te 
êleggen: binnenlepdt oock zen ronde Klip. Men 
loopt bp 't weltlandt langs / dat Ereckt hem eerl 
noordenin/ en om het Oplandt noorzdnoordoolt/ 
men laet dat Eplandt aen ltuerboozt / enloopt 
noo2Dno02D welt bn dat welilandt in. 
Beoolten Gralwmüÿck/oock tullchen de Sulters 
ende Akerlondt lepot Schipinl/ Dat is een haben 
z daermen Sparrenen ander vette warenladet. 
î Orttrom. 
Eupder- 
. wücx- 
Holm. 
Rooden: 
wücx- 
holm. 
Harmenſ- 
Hooft. 
Yet Eplandt Akerlondt/ daer machmen ran- 
dom zeplen/Daer benoorden iendt een groote In: 
Wijck ofte Doet te lande waert in GreckenDde/ ge: 
heeten Ottrom. | 
Bezupden Ottromleggen Noorderwücrholm 
en Zupderwijcrholm/ twee groote Eplanden-: op 
een groote Voert, die verre en diep telandewaert 
op ltreckt /. daer op legghen verrelandewgert in 
veel ltedekens! als Oltborgh/ Oldewat, Aleroes 
en Draghens/ van daer comen veel vette waren. 
Zupderwücrholm ende het Eplandt Akerlondt 
legghen verlſchepden noordwelt ten welten en 
3upDool ten ooften bier mplen. ] 
Dan Zupderwijcrholm tot PHarmenl hooft ís 
De cours zupdzupdoolt vier mplen/ daer tulſchen 
bepdenlepdt Boechſ»ſchaer/ maer twee mnlen be- 
zupden Harmenlſondt lept kerck»ondt/ dat is een 
groote Aivier/ Die berre te Landetwaert in ltreckt. 
Harmenlhookc en het welkennde van de klip- 
pen Diemen Paternoker noemt/ leggen berlchen: 
 dennoozden ten welten enzupden ten oolten vier 
mplen/ daer bezupden zepltimen in Maetlterlandt. 
Op de Cult tulſchen Farder en Maelterlandt 
is meelt over al goede anckergrondt op vijk en 
Dertigh en veercigh vadem. 
Vankt vallen en loopen der ſtroomen.in 
dcſe geweſten-leeft in't voorgaen- 
: de Hooftſtuck. 
 
 
Hoe haer deſe Landen uyter zee verthoonen. 
Aldus verthoont hem ’t landt beooften Sanghefondt/ alfmen ontrent vier m1 
ple part Lande 
_ gzijnde1uyt den weſten daer by langhs zeylt. 
. Langheberzh. 
 
    
IV 
I 
ZW 
I R K © - CE R EGON I EB 
NN ; I E ERES EW SNN Ng 
  
>» 
NN 
W 
EI 
EER 
       
  
ER 
NN 
ED 
   
   
    
NN 
NN 
          
   
      
   
 
NN 
SN 
UD K U van Needse aan Me Banserijerhel «a Maeſſerlandt[alſsmendaer bn Less zenltidrie mylen bu 
 
I 
I 
I 
> 
  
NN 
II 
  
E 
ERDE 
  
ES ND 
 
yten lande. .. 
 
T ~ 
" — 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.