- Kort onderwijs inde
Dit zpn evenberre berſchepden bande Polen des werelts A en B , als de Tropici ban do Linle
ECqninoctigel/ te weten 23 graden z1 + minuten.
X Hoofiſtuck. Van des Sons declinatie.

Es Song declintie is zune diſkantie van de Linie Equinoctiael/die is tweeder- |
len / nae het noozenende zupden.
Verklaringhe,
: Des Song declinatie werdt her- |
. A. A. vorsaeckt upt zvnen loop langzrnnſe.
ee Ge t T? Linie Ecliptica aldus : Laet A zpn
1.5 denoozder en B de zupder Pool der
wereldt/ C P E den Equinoctiael /
: ;; opten 27 pn komende ín't bes
F " e. / tl Ee

C HG de inie Eclipticae. DeZon
AE G ben ghehe declinatie noel noode:


TE B nae H, en komende tot aen K it be:
ginfel Tauri/ Hp (al afgheweken of
ghedeclineert zun van de Linie Equinoctiael nae ‘e noorden ban1I totK 11 graden zo minuten.
Voottgaende tot acn H. is op t meeſte ghedeclineert van P tot H 23 graden z. ; minuten. Dan
daerzynganck vervolghende van H tot F, komt in't beginsel Libze weder aen de Linis fender
declinatie. Dan F boorrgaende nae G totín M het beginfel Hagittarij bp fal afgheweecken ofte
gbedeclineertzpn ban de Linie FE, nae't zupden van L tot M 20 graden rz minuten. Aen G
komende; ig jp ban E tot G op 't meeft ghedeclineert nae ’t 3upden/ban Daer loopt hu dan tot aen
D weder aende Linie Equinoctiael/ voldoende ſulcken loop in een Jen.
X I Hoofiſtuck. Des Zons declinatie te vinden op yder dagh es jaers #
Et Sonne-Jaer (dat is de tydt dat de Son gaet upt eenſeecker punt inde E-
ſcliptica/ en weder in dat lelve keert) enis niet van z65; daghen ekken / matt on-
lkrent ; urenen 49 minuten ( dat is wepnich min als s uren ) meer : waeromme
Datmen altpde nae dzie jaren tot het vierde 4 mael 6 uren, dat is noch eendach,in Fe-
bruario toedoet / om het jaer of revolutie des Hons in efken daghen te tellen/ culck
vierde jaer wert daerom gheheeten een Schzickel-jaer. Soomen dan de declinacie
CCN
| gaendelanghs de Ecliptica ban »
eee
Der Sanne wil ellen by dach-tafelg: ’t ig noodigh te maecken vier belondere tafelen.
van zieriadanighe aen een volghende jaren. 't Voorlz verſchil dat vier revolutian
des Sons wet effen over een komen met lulcke vier jaren / bzenght bp lanckhepdt
van tyde (00 Vee ge rich inde declinatie! Dat het noodich is ten nunlten alle twintich
Jaren ſoodanihhe tafelen te vernieuwen.
Omunprloodanighe Takfels op pder dagh des jaers te vinden De declinatie deg |
Hons’ is van noode te weten twee dinghen : heteerlte / in wat jaer datmenis/ of
Sthnuickel-jaer/ okin t eerlte / tweedeokte derde Daer nat, Der tweede / wat Tafel
Datmen tot fulck bekent jaer moet ghebzupcken. - / t
Omlheteerlte : deelt de Jaren onfeg Heeren bóven 1600 D002 47 [oo de deelinghe
ghelüÿck .upt Komt/ (onder overſchot / lulck jäer is dan een Schaickel-jaer van z66
daghen : maer »ſoo upt de deelinghe eenigh ghetal overkchiet / fulck overlchot wij(t/
hec hoeveellte dat lulck u voorgheltelt jaer nae 't Schzickeljacerien.
. 3


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.