Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

tet! 
. w webt roten | 
UandeOolterlcheen Noordtlch | 
' %s SCHIPVAERT, | 
î Inhoudendedebelchrpvinghe der Seekutten van 
3200:weghen/Denemarcken Dolen en Meckelenburgh/van 
. der Neus en Schagen ooltwaerts om Dallterboen 
î_ tot Bomholmen Statyn. 
  
§ 1 Hoofiſtuck. Van de Noorweeghfche Cult, tuffchen der | 
Bis : § Neus en de Langhefondt. ß | 
Ander Neis (dat is de zupdelijcklte punt van Noorwe- 
gen aen de Noordzee) weltwaert,/ltreckt de kult een kkuck 
weeglhs bp 'tlandt van Zeelt langs weltnoordwelt/ maer 
 1 daer beoolten(bupten de lilippen heen toc voozbp het Ep: 
lant Vleckereur)ooſltnoordoolt ontrent achc implen. Van 
daer voort noordoolt tat de Langhelondt ontrent twaelk i 
mijlen. Dele kult is alvan enckele hooghe lteple lteenen | | 
berghen/ en daer bupten11et menichte van kteenklippen 
en rudſen beſer/wont erlÿck om lien/inaer Heeft beel (coo: 
F/) ) ne diepe havens/ met leer gotde anckergrondt/ daermen 
I !.be. V groote menichte vanhoutladet. D’ eerlte Haven beooltlen 
| ken eu is ghehreten de lilook/ ofte de Uioe en 't Uialk / (nge twee uutmuntende en Dettloof. 
| [k baere heuvelen/d’ een wat grooter als d' ander/die in die haven op 't hooge landt Ket en 
lezsen/ envan once Schippers alloo genoemt worden.) Dien dele havenwil zen- alk. | 
ki Mende ban bewelten/ kal een Huck bevolken der Meus ontmoeten een groote I 
a Geeren Melÿn/met een Warder Daer op/Dacr voozbp zijnde (al n Linden een mMeln: 
] ende uutkilip/daer oack een Warger. op OTN Sparrelg. Tullchen dele Sparrels | 
| een cen linge Ki eN Baten Hert . NE | 
! in parrelg lent noch een klippe int vaerwater maer boven water/die laetmen J 
dehzoort/Cooinzeplende opent hem het gat allencxkens / en foo comtmen tegens 
| d loof aen: daer binnen comende/wÿcktmen weltwaert op om Den oeck/en (ettet 
| beige spray: t! in oft keatin vayet! ; alſoo dat die twee voorſchzeven 
ect beootten Sparrels leude uu. Scheerlondt okce Welkerrÿ- Scheer. 
     
  
  
| buen daerin te zeplen/ laermen Sparrels weltwaert aende Cinckerhandr; en alle ſondr. 
Me hure Dolmen ofte Kudlen aen lkuerboozt ooltwacrc/ en loopt loo mnewgerts tor 
| tue tt tnplen beooſten Scheerlondt lepdt dat Eylandt Depligelondt: Daer op lkaen Hevlighe- 
] ismen gate Warders/ men zeplt bewelten Dat Eplandt In/ Cot Datmen Daer binnen fond: | 
| | ut! (etter Dan onder Dat Hoozl; Eplandt. Datr te neffens loopt een groote Dort 
[ d Ty. dewaert in/daermen in zeplen mach/en Daer veel ſchepen laden. 
Ied ke mplen ooltnoordoolt van Hzeptighelondc/ en les mplen beooſten der Neus 
duet ts haven en dat Enlandt Dleckereur' men mach van bepDe zpden/foo van bez Dlecker. | 
| Gat als ban beooften Dat Eplandt/An De haven van Dieckereur zeulen. Pet welter- Welergat | 
| | ü fte: in noordnoozdoolt. Allmen van Hepligelondt af komtſ foo machmen tot pAn Dee | 
nenher apen in lien/menzeplt bp de unticharen van Heplighe»ondt langs tot bin- “ | 
hal a. vlandt Vlecker/én wÿckt dan weltwaert nae t landt/tot binnen ze Dicve- 
. tiqy ee: de galghe op îtaet/ enlettec by ‘t weltlandt op vikchien-Celthien/ okt twin- | 
't lie em/men byengt daer een ancker voor upt/ en achter nut maecktmen een tou : I 
| ! nde aen de klippen valt, Ben mach van Daer weder beoolten dat Eplandrt J 
j | _ 2deel, 2 Boeck, i Diets 
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.