smse 7 si
Sereen eee
roses

Van de Horn tot Schagen, 31
Tulkchen Boevenberghen ende De Dolmen ltreckt het grdote Zutlche Kif af welt
in zee/ daer over loopende! op twaelf ofte Dertien vadem/ Coolept der Neus van u
noojdwelt ten noorden 18 mplen/ op levenchien ofte achtien vadem Daer over lopen-
de! machmen 't lande lien/ aendenoordckanc ilt grofk lant/ aende zupdzpde lteenach-
tich alg erten en boonen. |
Welinoordweſlt van Boevenberghen ontrent les mplen / ilt Ceſthien vadem diep t
roflteenich ſandc grondt/ acht mplen vanlandtiſt twintich vademdiep/ grok ltee-
nich ſandt ghelpck als erten. :
Zupdwett ten welten van Boevenberghenontrent 22 mplen/ iſt diep 2; vadem
kooten ſwart ſandt grondt/ dat is de gront van Dogghers»andt. .
e Holms is een flechte hoeck/ aende noordooltznde ſchorre neder gaende/ mid- Holms.
den op den bergh (act een vierkante Kerck (onder too2en. Als dat hooghlte van't
landt zupdzupdooſt van uis/ enmen het noozdepnde etken lien mach, Coo ilt upkchien
Daden diep / grofk rupch »ſant / met Commighe lteenkens dacr onder. Twee mplen
noodoolt / okte loo lommighe legghen wel loo ooltelpck van de noordhoeck van de
almen af, te weten tuſſchen den noordhoeck van de Holmen ende den oolterhoeck/
leuteen Iteenbanck ( in maniere als de Trindel van Lezou ) daer niet meer open ig
als twaelf voeten/ alloo dat de twee derdendeelen waters / ontrent tulſchen die
eenbanck en de noordhoeck bipfc / en het ander derdendeel tuſſchen den oolter-
hoeck en de voo Steenbanck / Daer zun ver»chepden ſchepen op ghebleven.
e voorſz oolterlche hoeck lepdt ontrent drie mplen beoolten de Holms / is oock
renhooghe (chorre hoeck / als oft die Holms waer. Hecht netkens deen Oolter-
lhenhoeck ſchier een Rik af een half myl in zee / dat machmen op [eben baden
iat looden. Eenighelegghen datmen tullchen dat Hik en'tlande deur mach leve
ee a EN GH TE
h bof liercken met tompe toozens. Daer ligghen §:t noch ry hiaerwelau-
eo ullchen den Oolterhoeck ende Robbeknupt in den Inwp Ee
Ha en gi Aar n tm Ken bifoop ghenaemt, -
wi: bewelten dat witte Klit van Robbeknupt gaet mede een Kivierkenin / daer
deken op lente Werlom genaemt. :
cCOOESSE E r
ietwyet nae Parishals toe. Neffens Robbeknupr ilt verre vlack / vpfchien va- knupt;
iccCOGſ lG N OS
ven Geen ee EEE ra Harthalg.
een pla Hobbeknupt tot Hartshals it noordoolt ten oolten dzie mplen/ daer f;:
mpe toozen tulCchen bepden/ Hiobbeknupt naelt/ men mach daer het hooghe
lande van Lakiou/ over dar hooghelandt henen lien.
g [tsyals is eenlange echte Berg/ aen t ooltepnde wat »lchoz. Nekkens Harts:
Gg:
leple, Aer op (loomen lepdt) wel ſchepen gheblevenzyn /
Dany is de cours ooltnoordoolt les mplen. ‘Tlant be- Schagen:
L len ytartskattor Sehagh V ende heuvelachcich lant/ men kanhet hoo-
m nt van Laeklon oock aver dic ländt henenſien. Langhs dele zeekultenen vint-
ur Geen (oo lange llechte bergen, als zun Boevenberghen;/ de Holms / Yartshals
Plat Vbbeknupt, Een ltuck weeghs binnen Den hoeck van ÖSchaghen ſtaec.een
ba te Kerck mec een plompe toozen/geheeten out Schaghen/ als die zupdzupdoolk
t !1s/laloopter een ruggelken ofte vlackte van de wal ak’ daer moetrmen wat van
doch. Awiicken/andersiltaleen ſchorre rant tulCchen Hartshals ende Schagen’
Open mach dit ſandeken wel om loodenop vier en upk vadem/»ſo na allmen wil.
w ttt

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.