Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

  
smse 7 si 
Sereen eee 
roses 
  
Van de Horn tot Schagen, 31 
Tulkchen Boevenberghen ende De Dolmen ltreckt het grdote Zutlche Kif af welt 
in zee/ daer over loopende! op twaelf ofte Dertien vadem/ Coolept der Neus van u 
noojdwelt ten noorden 18 mplen/ op levenchien ofte achtien vadem Daer over lopen- 
de! machmen 't lande lien/ aendenoordckanc ilt grofk lant/ aende zupdzpde lteenach- 
tich alg erten en boonen. | 
Welinoordweſlt van Boevenberghen ontrent les mplen / ilt Ceſthien vadem diep t 
roflteenich ſandc grondt/ acht mplen vanlandtiſt twintich vademdiep/ grok ltee- 
nich ſandt ghelpck als erten. : 
Zupdwett ten welten van Boevenberghenontrent 22 mplen/ iſt diep 2; vadem 
kooten ſwart ſandt grondt/ dat is de gront van Dogghers»andt. . 
e Holms is een flechte hoeck/ aende noordooltznde ſchorre neder gaende/ mid- Holms. 
den op den bergh (act een vierkante Kerck (onder too2en. Als dat hooghlte van't 
landt zupdzupdooſt van uis/ enmen het noozdepnde etken lien mach, Coo ilt upkchien 
Daden diep / grofk rupch »ſant / met Commighe lteenkens dacr onder. Twee mplen 
noodoolt / okte loo lommighe legghen wel loo ooltelpck van de noordhoeck van de 
almen af, te weten tuſſchen den noordhoeck van de Holmen ende den oolterhoeck/ 
leuteen Iteenbanck ( in maniere als de Trindel van Lezou ) daer niet meer open ig 
als twaelf voeten/ alloo dat de twee derdendeelen waters / ontrent tulſchen die 
eenbanck en de noordhoeck bipfc / en het ander derdendeel tuſſchen den oolter- 
hoeck en de voo Steenbanck / Daer zun ver»chepden ſchepen op ghebleven. 
e voorſz oolterlche hoeck lepdt ontrent drie mplen beoolten de Holms / is oock 
renhooghe (chorre hoeck / als oft die Holms waer. Hecht netkens deen Oolter- 
lhenhoeck ſchier een Rik af een half myl in zee / dat machmen op [eben baden 
iat looden. Eenighelegghen datmen tullchen dat Hik en'tlande deur mach leve 
ee a EN GH TE 
h bof liercken met tompe toozens. Daer ligghen §:t noch ry hiaerwelau- 
eo ullchen den Oolterhoeck ende Robbeknupt in den Inwp Ee 
Ha en gi Aar n tm Ken bifoop ghenaemt, - 
wi: bewelten dat witte Klit van Robbeknupt gaet mede een Kivierkenin / daer 
deken op lente Werlom genaemt. : 
cCOOESSE E r 
ietwyet nae Parishals toe. Neffens Robbeknupr ilt verre vlack / vpfchien va- knupt; 
iccCOGſ lG N OS 
ven Geen ee EEE ra Harthalg. 
een pla Hobbeknupt tot Hartshals it noordoolt ten oolten dzie mplen/ daer f;: 
mpe toozen tulCchen bepden/ Hiobbeknupt naelt/ men mach daer het hooghe 
lande van Lakiou/ over dar hooghelandt henen lien. 
g [tsyals is eenlange echte Berg/ aen t ooltepnde wat »lchoz. Nekkens Harts: 
Gg: 
leple, Aer op (loomen lepdt) wel ſchepen gheblevenzyn / 
Dany is de cours ooltnoordoolt les mplen. ‘Tlant be- Schagen: 
L len ytartskattor Sehagh V ende heuvelachcich lant/ men kanhet hoo- 
m nt van Laeklon oock aver dic ländt henenſien. Langhs dele zeekultenen vint- 
ur Geen (oo lange llechte bergen, als zun Boevenberghen;/ de Holms / Yartshals 
Plat Vbbeknupt, Een ltuck weeghs binnen Den hoeck van ÖSchaghen ſtaec.een 
ba te Kerck mec een plompe toozen/geheeten out Schaghen/ als die zupdzupdoolk 
t !1s/laloopter een ruggelken ofte vlackte van de wal ak’ daer moetrmen wat van 
doch. Awiicken/andersiltaleen ſchorre rant tulCchen Hartshals ende Schagen’ 
Open mach dit ſandeken wel om loodenop vier en upk vadem/»ſo na allmen wil. 
w ttt 
 
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.