Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

  
_ CDEFDMEguinoctiael/ GD HF de linie Ecliptica) 
4 ‘Kort onderwijs inde 
VI Hooftftuck. Van de Linie Equinoëtiael 
{N 't midden des hemels. aver al even verre van bepde Polen / werdt gheima: 
gineert een groote Circkel/ deelende de gheheele Sphera in twee even ghelpcke ! 
deelen/ die ghenoemt werdt den Equinoctiael / om dat / wanneer de Zon come 
aen of onder Dien civckel/ ’t welck ghelchiet Den 21 Marij en 23 September, dachen 
nacht over al op Serdryrk evenlanck3pn. De kennille deles Circkels is vooz alle ] 
andere nut inde Zetbaert: omDaer bp temercken/ Goe berre men’t3pnoodDwaert 
ofte 3zusdwaert op Aerdrpck van de »ſelve akwpckt : oock werden daer bpgereecknt 
de nden en uren Des Dacghs / De Declinatien der Zonne en dev Herren / en ander nut: | 
ticheden meer. 
Verklaringhe. ] 
Inde voozgaende figuer zifn A en B de Polen ber Werelt, CDEF 4 be linie Equinoctiaelin. 
t midden des hemels even verre ban bepde Polen A en B . deelt de gheheele Sphera A CBE m ] 
twee gelpcke deelen/ als C A E het noopder/ enC B E her zupder deel, ] 
Hier upt is te mercken: dewple den gheheelen omloop des hemels wert ghedeelt 
in 360 graden’ dat de Polen van malkander (taen 180 graden / en tuſſchende Polen 
en den Equinoctiael over wederzyden blpfc allerweghen 90 graden. Dele Liniewerr 
Cheteeckent inde palcaarten met cen roode linie van oolt en welt / deur t beginkeldee 
graden; foo Die nat ’t noozDen/ alg nat zupden werden ghetelc. AMI 
VII Hoofiftuck, Van de Linie Ecliptica ofte Sonnewech. 
D Linie Eclipticalent lcheek over den Equinoctiael/ die deelende/ op twee pun- 
ten recht tegen over malcander/ in twee even gelpcke deelen/ en wert oock dooz 
De ſelve in twee gelpcke deelen ghedeelc/ het eene lept tullchen den Equinoctiael 
  
en de noorder Pool / het ander tullchen den Equinoctiael ende zupder Pool: zune 
meelte akwyckinghe over wederzyden vanden Equinoctigelnae bepde Polen is 23 
graden z1 ; minuten, werdt ghedeelt intwäelk ghelpcke deelen / en elck van dieneen 
belonder teecken toegeſchzeven. De Zon gaet langs dele Circkel (onder immermeer 
Daer upt te wijcken/ en deurlooptſe met haer enghennatuerlpcke loop allejaren eens/ 
Peek vele chu oto oe rü" here van den Equinoctiäel loo 
Verklaringhe. 
In deſefiguer zijn als voxen A B de Polen der werlen. A. 
sſnpydende en deelende den Equinoctiael/ en oock hem ſel- 
ve. intwee ghelpcke deelen/ in de punten D en k Dienen, 
Equinoctien noemt’ het eeneaen D het Equinoctium dex 
Lente / het ander aen F het Equinoctium des Herfſts. 
D'eene helft D H F 't noozder deel / lepdt tuſſchen den .. 
quinoctiael D E F en A den noozder Pool’ op 't meefteaen | 
E Hdaer af geweecken 23 graden z1 + minuten: d'ander EQ ! 
helft F G D hee zupder deel , lepdt tuſſchen den Equinoe- z 
tiael F C D en dezunderpool B. deſghelpcx op t meeſte/ 
als C G. daer afgheweecken 23 graden 31 z minuten. Het 
noorder Deel werdt ghedeelt in ſes teeckenis / diemende 
noordelpcke noemt/ beginnende aen D met de climmende 
tepckens nae t noo?/den/ Aries-Taurus, Gemini, tot aen : 
Bal epe GA l nate he Hinder meehe aende Tinte Equinoctiael in F het df. 
quinoctium des. Herfſts. Het zupderdeel d Jelper werdt ghedeele in ſes teechens/ diemende 
supdelche noenst/ beginnende aen F met de dalende teerken nae t zupden / Libya/ Virgo/ Sa- 
  
gittarius/ totaen.G het punt.van demeeſte afwpchinghe nae’t 3npben/bandaer boogt met Klim. 
mende tepckens nat t noorzden/ Capricomus; Aquariugs/ Piſces/ tot weder aendelinis Equinoc- 
tael! 
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.