Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
VI Hooffiuk. De lutlche Kult, van den Horn tot Schaghen. 
Won we Echt benoorden ben Doodenbergh lende den Hoeck genaemt det 
Ne [W "F Hom/ tuklchen Zupderziit ende Welterzÿt / makende daer een 
| > Horn vanheclandc : daer bezupden ltreckt de kult ooltzupdoolt 
D QP) ende weltnoordwelt nae ‘t Grouwediep: daer benogrden / MOO 
ß ) í den endezupden nae Welterzpt. Welterzÿt is een Dozpliggen- 
I LARS de ctuſſchenden Blauwenbergh ende den Yozn. 
c > Ontrrent delen hoeck okte Homſlsopt een langhe banck af/ on- 
dienoemen Dupvelshorm-/ die lept op tommghe plaetfen gheheel dzoogh / be»londer 
vpfok leg mplen ban De wal/ Daer Die niet Dieper en is Dan tee En cen half/ ofte B2ie 
dM mingen boet. Een (chip Dat Daer op lkeplt kanmen »lomtijdcs effen vanlant 
Den/bp tjantis hp op 't dieplte/ te weten vier vademmin een voec. Die aldaer van 
benoozdenkomt met een diepgaend’ lchip/ mo:t wel voor hem lien / Want is op de 
noqzdweltzpdeco ſchorre/ datinen den eenen worp Heeft tweeentwintich/ den andes 
waorpvijkchien/ ende de derde wozpniet meer als dzie vadem. U 
Allmen op Welterzpr okte benoozden Keefshom telande komt/ machntenop les 
kte ſeven vadem bp de wal langhs looden / tot by den voor Horn / men (al Dan 
  
nocheendzoogh Ki vinden / Dat van't landt afloopt / gHeheeten Den VA / dar Vel | | 
9ck opde noozdzyde leer ſchozre is/ men mach dat van benoorden niecnaerder ko- 
men als ſeven vadem. Hecht daer bezupden begint Keekshozn van de wal af te los- 
Pen/ is daer een ſmalle banck/ menal daer niec minder vinden als dzie vadem/ ofſe 
!ievadem min een Voet Waters tot twee oft Dzie worpen toe/ naer dac het koelt 
. te baozt gaet/ dankrijchtmen terlkont weder vpkvadem / enloodet voopdt bp Dat 
?voghe and: om, Daermen begeert te welen. : | ' 
.Naer de opinie van (ommghe begint Dogaherslandt ban deſe banck. Allmen 
téenen goeden noozdoolten windc / daniſmen ontrent Deeldach noch opneghen 
| bz: waer upt niec qualÿck en ſchÿnt / dat Dogghersſandr zÿn begin aen Dele 
oude ebben. j 
Bm pet k!! tue antrent tekennen: Ontrent d;ie mplen benoorden den voo!lz 
herr lepteenhooghe bergh een wennichvande ltrant / gheheeten den Blauwen- 
Y GW gaende aen bepde zyden Hecht neder: is Wat (wartet als het ander landt: met 
en bewaſken: bezupden deſe Blauwebergh lepdt dat Viſſchers-dozp Welterzpt & 
a eben dat dozp ende den Horn lept een (warte Hompel/ ooc ren Edelmans hupst 
ders ilt altemael heuvelachtichlandt. 
Rintopperdiep. 
B Enon den boos Slauwenbergh ligghen dzie ofte vier laeghe Blencken? 
bp het gat van Numennochtwee groate witte Handtberghen dicht bp den 
ul; Brzrore ee eender EH DBE Oog 
be tent Is al t' ſamen een fchoone Grandt / het kennelpckſte van 
berghe eis den voorſz Blauwenbergh / ende die twee voorlz Blencken ofte Hant- 
. 
van ug! Hinkopperdiep ofte het gatvan Numen te leplen : lepdet bp het landt ginpeg; ' 
erzptlanghs op les ofte even vadem / tot dat ghy komt tot de ¿wee voozlzperdienen. 
Troote witte dummen / Cult dan opde zupdkant van 't gat / opeen laegh lande lien 
tot Kapen daer op elck een tonneltaet : Brenght dieovereen/ dan ſullen die nooz- 
de.! te noopden ten oolten vanu ltaen / keplc daer op aen / ghp lult een tonne vin- 
Dart loo verre die anders gelept werdt. Recht voor 't gat van Numen lep CEA | 
iSCSI SEE CE 
2t / en loopt dicht by de zup 
Blencken op ligghen ) op De Kapen rea aen niet wonen 
Woof; 
 
k neghen pien weltzupdwelt in zee/ ghenaeme Keefkshorm / okte als ſommighe geefsyott | I') 
 
 
 
 
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.