Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
 
 
  
 Hnoordwalopvier vadem/ in t gat/ gheheeten olde Kpperdiep/ laet Die ton aen bad 
Coerſant. 
. bepde de wallen wel lien barnen allt pet wat koelc. 
Aangeleg 
Waltot binnen dat dzooghe lant dat van Phanu afſchiet/ Smeur»ſant gheheecen/ 
als ghpincomc. De wallen zijn daer nefkens.alle bende (eer »choz/Cos wel wiſdpck 
&meuts 
| Qudt. 
Waart, 
ren/ te weten / de binnenſte okte langhlte een wepnich ofte een handt»paeck lengde 
Denhoeck van Smeurlant ghepafeert 3pnde/ wijckt Dan over naer Wildpck/ el 
 
26 _ De Kaften van Tutlant, 
ooft ofte Zunderhooghte/ lult (oo twee Kapen lien op een droogh landt/een ltuck 
weech bezupden Zupderhookt / bzenght die Kapeneen wepnich doo; malliandt- 
benoorden de korclte ofte upterlte/ Dan (ullenfe oolknoordoolt van u aen; hour dit 
foo ltaende/ en ſepldt daer op aen / lult Coo binden de upterlte tan / legghende aendt 
boort/en gaet voort innewaert oolttennoorden-oolt, en oolt ten zupdennae de twer- 
De tanne/ daer looptmen oock bezupden om/ want daer te nefkens komt een vlackte 
vande noordwal akſchieten/ vande unter Uiaep nae de tweede ton toe, diemen »lchou- 
wen moet. Okte houdt dellach vande zupdwal, Coerkant ghenaemt / en loopt op ! 
loot eerlt oolt ten noorzden / daer nae oolt / ten laetrlten oolt ten zupden daer bpm/ 
fult daer op't zoog he niet minder binden als 10 boet met laegh water en daght- 
Jpex ghetp; Daer binnen it weder diep 6/ 7en 8 badem. Doozbp De Kapen zunde/ o 
loeft Dan noozDtwaertop / om Het (ant Daer de Liapen op ltaen;/ en lettet dar waer k 
u belieft! ‘tis daer wijt en bzeet/ oock Diep en lchoz/ loo datmender gheen quaec kal 
Doen, De Gpper (chepen die uytwaert willen/ legghen daer op dewint te wachtele. 
Achter het Evlandt NIanuilt les en leven vadem diep / daerlooptmen oock terer. 
De/ men mach van daer het diep opvarennae Knpen/ maer heel tot Rypen roe, nitt 
met groote (chepen/ dicht bn Kppenloopt het ten enden; [ulcy Datter een D200ghen 
bals turen benden ig/ Daer niet meer alg Die ellen Diepte enig. Met clepne (che 
DOUAI on ze: on omteplen nat Jurfant toe/ daer is met laegh water 
_ Dan benoozden komende om Knperdiep ín te feplen/ fuldp oock nae het zupdepn- 
de van Phanu aenloopen / tot dat ghp de voorlz Kapen ghewaer werdt / ende doelt 
Dan voozt als boven gheleertis. Ditgat is met hoogh weer het belte gat nie/want 
het is naeu ende bupcen verre ulack : dan als ghp dat ghevaet hebt, meuche ghy 
 
E zupdzupdwelte ende noozdnoozdoolte Maen maeckt hier het hooghlle_ 
Grouivediep.. 
O Ntrent noozdoolk okte noordoolkten noorden vanhet noor-deundtvan Phanu! 
lepdt een berghſken/ als oft een Eplandekenwaer / ghenaemt Luplbergl! ] 
ken wepnich dacr benoorden lepdt een langhe llechte fkandtbergh / ghenaent 
Lavohelegh : van daer îreckt hec Un nat ZupDerzijt to e weltnoor/dwelt en ooll. 
_ Tullchen den noordhoeck van Phanuen Langheleghgaet dat Gouwediepilk 
©mDaer in te (eplen/ alfmen unt den zupden komt / loopt langs het Eplant PVV 
nu heen/ en bp het noordepnde om ( dat is verre vlack.) Als ghv dan dieper water. 
krught / t Vr gti tz luv ure noordoolt vanuop 't hooge lan! | 
renkabel gie bn one De Deen gene At Bokt 
Dat meuchop op ’t gheficht aenloopen Conder mifdoen; maer laet dat aen lkuerboo 
(Dat isde Plate die in’t gat lept) als Smeur»ſant,maerbupten zun de wallen vlak 
Cettet daer neder tot dac ghp het laeghlte water hebt/ dan meucht ghp naer Hartint 
ghen leplen/ en loopen te voet naer Waerdt okce Woert/ 't welck les oft leven mplen 
h! Ve w:: pe TE is leer zom / op De welcke (oo hier ende Daer een pot ofte 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.