Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

    
| arne tullchendie twee bancken vervallen / latende Noockſant okte de Maber Boorfank. 
  
J! 
] % 
. 
" 
tuſlchen de Eyder enden Horn, .. s 
Zhenoeme Jeurtmans hups: Als dat hups een malt lenghde bupten den hoeck van 
il kame; gaet danoolt ten zupden ende ooltzundoolt in/ houdende die mercken 
alloo ltaende / tot dat ghy binnenden hoeck van Lilt zyt / wijckt danom den Hoer 
zuydwaert 
Diep, ertop / en lettet voor des Doochts hups / daer ilt neghen okte thien vadem 
B 
baghbooze allmenin komt / is van bupten aen eer black / en bequaem omte loo- 
EV alfmen ban benoozden Komt. Om Dat te (chouwen/ upt Den noozden comen- 
de. Wijckt loo verre vande wal / dat het roode klif bupten de Dupnen comt/ okce 
Ut ghn dat rupm lien meucht/ dan meuchdpwel over Haekſandt mec een »ſchip dat 
jet leer diep en gart. Van ghelpcken/ als ghy upt het gat van Liſt kant / ende 
ou noord wilc / leplt foo verre upc/ dat ghp het klif fien mcucht / Coo meucht ghp 
ie dit vooznoemde lant/ dat (treckt van het zupdpnde van Rem af een goet 
: peen de zupdzyde ban Het gat van Lilt legghen noch twee (anden ofte bancken 
Bezerk langhs de wal/ niet leer verre bupten De (rant / het innerſte oktenoorde- 
dezupdt 
"z: het La 
eus De Brant ban Lit aen; ontcent het roode klif! om De Kus wille / die van t 
w ande van Zit aftrekt! wepnich bupten De Grand. Mis ghn De Mach vande 
Wal hebt/ endeeen Guck binnen Dat roodeklif Komt / ontmoet u een biackte vande 
îra le moecrghu wat ſchouwen/ dan meucht die leer wel looden/ bout al die boet- 
ren u aer enmeuchdp niet aen miſooen. Van de bunnenhoeck van Lift ſchiet ooc 
at Fen af/ daer moet ghp u voor wachten. Binnen den innerlten hseck van Lilk 
uz de meuchdp dan (etten waer 't w belieft. 
am î. t hu naer Lutke Tonderen;/ loo laet dat kant dat bezunden Jurelant lepdt / 
len avec n ortt/ enloopt tullchen bepden deur. Die naer Hoe»lem okte Hilt wil we- 
boomen ; et Wadt - Iaet dat ſant aen baghboozt. Op Doozen (taen twee ofce dzie 
Vogzen gol Voutmen over de welterkche Kerck ofte toozen/ en loopt alfoa naer 
he Tulchen de Rulkende Barlinghkandt gaet een kchoon diepgat deur / gheheeten 
t euwe, vecht bezupden Hioocklandt heen / dat is een dzooghte legghende 
Witte Tt Dan Rui ende Barlinghcant, Omdat Nieuwediepin te leplen;/ let her 
ec âlikop Silt aaf? en ooft ren noozDen Dan w en loopt Daer op aen / (ult (ooit, 
Op biep 902E Van w loopt fo bn Kut heen; maer en Komt Die oock niet naerder alg 
toor ADEM tot Dat gijp unt Lanrdiep komt! Dantegende wal komende / ende 
als nd. Dan de (rant Krngende; loopt voozt bp de voecltrant langs innewaert gent 
Tult beſchypvinghe van t Lancdiepis verhaelc. : ; 
Wiep, Urn Haekſant okte Haesſant ende het Eplant van Him gaet noch een Lant.. 
lang, W ban ontrent anderhalf vadem waters, Het Enlandr Kim is twee mplen 
lÿcy lena ten ſCeer vlack/ ſulcx datmen dat lant op Ces ofce even vadem nauwe- 
langhs e'tles ofte [even mplen bupten het Eplant van Siltlepdt noch een Banck Back iy 
loo lan ah Wal pan acht ofte neghenvadem is ontrent anderfalf mijl langh/ontrent 
iep, ik Enlandcis. Tullchen Dele Banckende het EplantiE derthien va- .. 
j nt zupden van u.. 
"rs Knuytsdicp ofte Ryperdiep. 
J|! Aeg ban List tot Linupts ofte Anperdiep/is de tours noozden en zonden 
Ü to DE milen maer Kpperdiep ende Heplighelandt ligghen ver»ſchepden - 
© Wel fo wettelijk; ende zupden wel (a ooltelijck. | 
! | levau ji linunts ofte Knperdiepte fenlé/komende ban bezupdens loopt bp het vlac- 
ende Manu am/ nae het zupdepnd van pam (oe/genaemt Zupders 
2 deel, 1 Boeck, hoeft 
unten in t gatlent een Plaet ofce ſandt/gheheeten Haefſandt/ dat laetmen aen Vaefſane. 
êls gheheecen Barlinghſant/ het upterlte Giult otte Rultingh/ dat ltreckc om ſegrſings 
ot bu nge neffens het roode klifk/ tulſchen deſe landen en De Grant van Si Butt ofte 
ndtdiep1n. Om dat inte ſeplenkomende van bezupden / loo »ſoeckt bp Kuſting. 
lantancte, L. neghen vadem bupten het Eplant van Hiltzÿnde/ dan levt Heplighen.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.