Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
Flveende Eyder, at 
| dieutwvee Vadein. Vande kelketotde levenlte tn latie ton Hoodoo tet noozden'en 
| Dep Daer benoozden [langs Dzie badem, Doozbp De lekte tonne 3ynde/bolgt boot 
ev De baeckens/die taenaende noozdwal / tot aen den Hulck/ loopt Daer Dicht bezup: 
ech den ofte beoolten Heen/ omeen lteertte ſchouwen die vande ooltwal ak komt / die. 
men onderkeplen machin een Doodebalch. Van den Hulck tot Schulperzpleis de 
ni/ cours-voltzupdoolt / in dat rack ltaen de baeckens gen dezupawal op de Ballalt- ; 
ta Plaet/daer moetmen benoorden bp langhs loopen/ die latende aen tuerboozt. Van Tonnin- 
pe Iperspl tot Tonninghen is de cours noordnoozdoolk. Voor Tonninghenis ven. 
a de boer op ’c Dzooghle/ en metlacgh water niet Dieper als anderhalf vadem. 
M Van Daer bet innewaert nae De nieuwe Kadt ghebeeten Fredzick-ſtadc/ 18 Diepte ge: 
[ lech. De diepten hier vozen verhaelt zun alle te verltaen op eenlaegh water. Van Fredtick: 
; onninghennae Wollerlum ltreckt dé Epder voort noordoolt ten oolten. Van ſiadt. 
ai Wollerſum nae Harebleck noor/dnoordwelk. Van Harebleck nae Hepmersbode 
a ts Van.Repmersbode nae Npenzple ooltzupdoolt, Van der Npenzplenae 
| „y Eullchende zu.. op de Epder en vÿkdr/ dat is de ton op de Hont / teghen 
Ur de ton op dezupdelpck(te punt vande Nieuwe gronden/ (taen twee baeckens / 
ei Wepnich bezupden de boorls twee tonnen / hec weltelpcklte op de oolthoeck van 
( lauoozt oft den Nſeren Hendzick/ het ooltelpcklte op delteert vanden Hont. Tul- 
then die twee baeckens gaet een diepte deur zupdoolt ofte zupdoolt ten ooltenin / 
Tien Deur mach (eplen bp de bakens op den JIſeren Hendzick langhs ( diemen 
i anaenltuerboort iaet) tot in het epnde vande Noordpijp/ die van daer ontrent welt 
zer ltreckt. MBen mach De Moozdpijp van buntenupterzee by de zupdwal inlso- 
iu! 9p drie en vier vadem/ tot aende voorlz bakens/ en daerby om noordwelt ofce 
] A weltelpcker op nae de Epder / ofte men mach voorder bp de vooz(z zupdwal 
hs loopen tot om het baecken op Hoedemerlant / en voozt tullchen het clepn 
§ "landeken Bulhookden en Buplen bp de bakens op Hoedemer»ant langhs/ met 
eel cromten en bochtenzupdwaertaen/encomentenleltenontcrent noor/doolt van t 
f Uwe werck, teghen De Mieuwe gzonden ut op De oude Elve / Dat en ís niet wel 
ebevaren/ dan ban De ghene die daer heel mel bedzebenig. 
h P" de noor-dwal van de Epderlanghs (dichr bezupden de dupnkens de Zupder- 
eokden) loopt noch een Landtdiep oolt en oolt tennoozden in/ en comt bp de Hulck 
der op de Epder upt/dat en is niet dan vooz clepne ſchepen/ daer en blpkct metlaeg 
WE niet meer alg vykvoetdiepce. 
Bant gheen en loopen der ſtiroomen. 
We ee _ Srtreckinghen en courffen. 
Bap den norrvweſten ; erde Ursu! U: Wyzangeroogh tot het Nieuwewerc 
 
Necker en ballen (eer fterc ober Die upt- gee ie De een 
Ö ÖideeHeylighelanc maeckt bolzee eennoozd- | . Eydernoo!dden. tig ls mplen. 
?dooſte en zupdzupdweſte zMMaen. vrg eroogh kor Heplighelan ht d- 
' Di ‘Pioen grondenontrent deſc H pu l eg 
| plaetſen. : | lUijck / ende zupden wel so weſtelpyck. De ton 
; ; : ; op thooft inde Weſer en Heplighelanc lig- 
| Peters Botiadigerlandt / Keidigerlant gen verſchepden noorden ende zupden 6 m. 
. y, Ditmarſen legghen De gronden o De Schoztonoftehet Hieuwewerck en Dee 
i Om TF GLE ; 6 
Dm 4 ::; \ D e en I 
M Biltz: 
Up uten een en here weltzrde vyfehien. An Heplighelant tot de Dolmen vody Jar- 
Ea Ie CE machmen ban beweſten 'r D mupen ig de cours weſtzupdweſt ofte 
Tee AND Un wat weſtelpcher r 54 mien | 
L ; 
 
   
 
ftr r . A DIT SD B . 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.