Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
 
26’ Van de Welſer, ; | 
Ban Sunt butteltot de ten cy Salon ofte D‚nburgherfandt/ís De courg oo 
en óótt ten noorden/ bp bet nvozdlandt laughs. Van Halteshojn tot deton tegens 
de Steitr oolt ten zupden en oolktzupdoolt. Van de Steur tot de ton op Singh! 
ooztslandt zupdoolt enzupdoolt ten ookten/ die lepdt teghens Bplenburgh / met! 
als ten halven in het diep. Tullchen dele tonne en de tonne op de Steur lepdc notl) 
eéntonin het vaerwater. Van de ton van Gruygheroort tot de ton op Staderlant/ | 
DE oe 
Den / en van daertot de ton op Terloo/ ooltzupdoolt. Van daer Tor De ton op HV 
nebal is de cours oolt ende welt. Van Hanebal tôt de kan van BlanckeneslanDt/ 
ooft ende ooft ten noorden! men hout die ton ober een groote boom/en loopt loo bp! 
noozdlant langhs; tot datmen de ton voorbp is. “ | 
Van Blanckenessandt tot de ton in de bocht / is de cours ooltzupdoolt/ en val 
daertot dat Geckhout oolkt tennoorden/ in de rechte Liille / aldaer ilk dzie oft vier v 
Dem diep/ daer ligghen de groote ſchepen om te laden ende telollen, | 
De Eyder. 
Pk mpylen benoorden de Elvelept de Epder / met veel uptſtekende dzooghtet 
verre buptenlandc/ beſcnder en merelt aende zupdzpde : aende noordzpde val! 
't Diep by het landt van Epdetltee langhs lepdt een langh lant gheheetendt 
Breede rugghe okte Nieuwe gronden, aende zupdzpde legghen Blanoozt/ den Pl 
ren Hendzick/de Hont en Heckeſant. Bezupden Blauoort en den Uleren Hendäck 
ontrenteen mpl bezupden de mondt van de Epder gaet noch een Diep in gheheecen 
de Noordpijp/ daermen infeplen en bp de Hondt weder op De Epder mach uptko- 
men. Inde Eyder legghen aende zupdzyde van het diep keven Mwarte tonnen / Dit! 
men alle inkeplende aen lkktuerboort / en een aende noordwal diemen aen baghbooſ!! 
Iaet. Deupterlte ton leydt vande Schozton verl»chepden recht noorden/ en val 
Yeplighelandt oolt okt een wepnich noozdelpcker UPE ok les mplen. Allmen met 
fulcken cours op 't lant vervalt/ wertmen benoorden de Epder op ’t landc van E!! 
derltee ghewaer een lcherpen toozen/ redelpck hoogh! gheheeten Gardingen/bzentt 
dié öber/ oft arn de zupdkant van de dupnkens/legghende aen de noor:dzpde vand 
Epder-/ geheeten de Zupderhookden,Cal dan van u ltaen noordoolt ten noorden okt 
een Wepriich ooltelpcker/ leplt daer op aen / lult alloo op deupterſte ton vervallen/ 
als dan delcherpe tooren van Wellingburen/ ltaende bezupden de Epder int land! 
van Ditmalken/ oolt okc oft een wepnich zupdelpcker vanu komt / lvohebt ghpd! 
VE Da JD OE ee 
zupdöwelten tomende / op de boo} merken van Gardingen en be Zander hoof ]. 
den/ looptmmen over de vlackte van Blanoozt / diemen oock de lteert vande H) 
jeet/ ltreckende van Blauoozt ak bynae tenhalven Heplighelandt / werdt bp ToM 
nighe oock Blauoozt ghendemt : Ofre upten noozden kamenide/ bzengt de voors 
epe ee] 
kn ozdnooDook van U/ [ult Too doende _ de Pe mitten. van 
cite ton tor De tweede / derde / ende vierde ilt keenderlepcours oolt | 
E 
 
 
 
  
 
ect: Blauoozt aen de zupdzüde Van Het Diep; men moet 
OE OE PE EE | 
ee a oen WI 
: Gust oogt teten Oer eg En | 
| ordt ende vierde/ lepdc noch een ton âende noo;bzpde van t diep/ ap de zus! . 
beke punt bande Nieuwegronden/ bie laetmen aen baghboodt / en zart 
zuyden om. Vande ton op de Yont tot de lelte/ is de cours noojdnoowoolt en r 
 
| 
3- . iw
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.