open | eerde Ee verlielk/dan vi ete Diepte ban dertien badem/
ell ont/ heel tot binnende voozſz Noozdelve. Allmenghewaer werdt dat-
egh! , un daer in vervallen is / machmen ( als het Nieuwe werck wepnichzundelpcker
chol . Iupdoolttenzundenvanu is) over de lteerc van Voghelſlant heen op upk vadem,
pp " rneemenlotegen de HÖchoztonop de rechte Elve. w;
y an! zupd hacht ban De reede van Heplighelanc t’ lepl te gaen / is de rechte cours
< en daktten oolten / dan looptmen ober De bools lteert van Doghellandt op (even
horcs Lon Daden en hardachtighe ſandt gront; (oa men dan een weynich zupdelycker
nus rech: krÿghtmen weder twaelf/ derthien badem weeckachtighe grondt / dat is het
vas men d diep ofte kille van de Elve tullchen Voghelſandt ende Schorregronden:loo-
| de annoch zupdelpckerloopt/krÿchtmen weder hardachtige gront van de Zup-
i cc HH
Ein Da em/ en daer by langs. nae de Schozton / tot aen de voorlz vlackte van ds
!wewerexgronden/ en daer den dach berwachten.e.. . „ z) .... .
, int daegh van Peplighelandt okce upten welten comende / en dat Nieuwewerél
Iheliche krpghende/bzenght datende Liarp over een/ en »eplt daer op aen/ los
0e gene:
| Gean tot de Koalton / dat is de tweede ton/ is de cours recht oolt/ die lepdt op
de teuadem. Op t Nieuwewerck ltaen dzie boeren hupſen, ‘t middellte dâer van ert
beren van t Nieuwewerck komen over een allmen by de tweede tôón komt. De-
O0 Ode op les vaDeny bande Koolten berlchepden ook ten noordéen wel (06
ae
| De ej t ooft ten nooden naelt. De vierde lepdt op vuk vadem;/ van de der-
! heete,1de derde)
, die; bf z jderbalgh/ die is voor aen wijdc / en met halkvloet wel en Dab
EG Pe
buk | alaf/ om Darmen dit balg (oude maden. Tullchen dederdeenbierdeton
Vat boog laten, enallede Warte tonnenäenltuerbla ie. ...
tol euzuud. o9!lz witte ton en het Nieuwewerck ligghen verlchevbén noózdnöozdodlk
Ö vierdehz V dWelt / daer beooltenis de noozdwal heel ſcho,. De upkde ton lepdt op
] [ D: lau Ofte bier baden ban be vierde ver»chenden recht oolt en wen.
U lthevden ton/ dat is de Hoeckton/ lepdt op les vadem/ bande vierdé en vykdé vet
! bandez; echtoolt enwelt. In trechte diep benoorden dele voo,»z lwarte tonnen/
n Be Doon ot de Hoecktonin 'trechte vaerwater ilt deurgaens les en levent bt:
Eg
oee pbl vie cs vat Ten een eend cn sf Recht
ENO H
l Helen PE babe onderleplen. Als her lchérp toozmken bah Wotjdt comt bez
. Been oee (dat is oen kerck met tiyée (pitten op tentootén) DAN zp Die
IEESHGSHSSHNENGSUIUS
1é lauteen( [el zyn ßer mplen / tullchen dé ton in t Kos ende ton Komariplact be-
19 langh aha! egghende recht midden langhs het vaerwater/ontrent anderhalf mijl
ui ten wareebeeten Pelgzomsſande/ Daer op en 1s deurgäens niet meerals twee pa-
eer one SE wenniciy ineer/ daer op legghen dzie kwarte tonnen / endaerteghen
d | alg 24 noordWal twee witte/ daer moetmen tuklchen deur/ benooden dat (aft
. car deten je §o?6p zpnde/ kömtmen opt Viack. Daerlegghen noch twee toil
Alle de diezzlehlenoock aen ltuerboozt moer laten / eermen tor Bzunlbutte!
deel boeck, hier vozen gheroert zun ghereeckent oppalf vloer. Daf


oolt ten noozden/ enwelttenzupden. Tulſchen dele tonnen (Tech inter:
loopt eendiépe balgh ooltzupdoolt in de Jieuwewercxgronden/ge- balgy.
' Hiruwcordzpde van het Dieplepdt een witteton op dzie vadem/ op De [eert ban dt Nieutve
men van lnipten comende onderleplen/ die moetmen aén Brondem

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.