Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

open | eerde Ee verlielk/dan vi ete Diepte ban dertien badem/ 
ell ont/ heel tot binnende voozſz Noozdelve. Allmenghewaer werdt dat- 
egh! , un daer in vervallen is / machmen ( als het Nieuwe werck wepnichzundelpcker 
chol . Iupdoolttenzundenvanu is) over de lteerc van Voghelſlant heen op upk vadem, 
pp " rneemenlotegen de HÖchoztonop de rechte Elve. w; 
y an! zupd hacht ban De reede van Heplighelanc t’ lepl te gaen / is de rechte cours 
< en daktten oolten / dan looptmen ober De bools lteert van Doghellandt op (even 
horcs Lon Daden en hardachtighe ſandt gront; (oa men dan een weynich zupdelycker 
nus rech: krÿghtmen weder twaelf/ derthien badem weeckachtighe grondt / dat is het 
vas men d diep ofte kille van de Elve tullchen Voghelſandt ende Schorregronden:loo- 
| de annoch zupdelpckerloopt/krÿchtmen weder hardachtige gront van de Zup- 
i cc HH 
Ein Da em/ en daer by langs. nae de Schozton / tot aen de voorlz vlackte van ds 
!wewerexgronden/ en daer den dach berwachten.e.. . „ z) .... . 
, int daegh van Peplighelandt okce upten welten comende / en dat Nieuwewerél 
Iheliche krpghende/bzenght datende Liarp over een/ en »eplt daer op aen/ los 
0e gene: 
| Gean tot de Koalton / dat is de tweede ton/ is de cours recht oolt/ die lepdt op 
de teuadem. Op t Nieuwewerck ltaen dzie boeren hupſen, ‘t middellte dâer van ert 
beren van t Nieuwewerck komen over een allmen by de tweede tôón komt. De- 
O0 Ode op les vaDeny bande Koolten berlchepden ook ten noordéen wel (06 
ae 
| De ej t ooft ten nooden naelt. De vierde lepdt op vuk vadem;/ van de der- 
! heete,1de derde) 
, die; bf z jderbalgh/ die is voor aen wijdc / en met halkvloet wel en Dab 
EG Pe 
buk | alaf/ om Darmen dit balg (oude maden. Tullchen dederdeenbierdeton 
Vat boog laten, enallede Warte tonnenäenltuerbla ie. ... 
tol euzuud. o9!lz witte ton en het Nieuwewerck ligghen verlchevbén noózdnöozdodlk 
Ö vierdehz V dWelt / daer beooltenis de noozdwal heel ſcho,. De upkde ton lepdt op 
] [ D: lau Ofte bier baden ban be vierde ver»chenden recht oolt en wen. 
U lthevden ton/ dat is de Hoeckton/ lepdt op les vadem/ bande vierdé en vykdé vet 
! bandez; echtoolt enwelt. In trechte diep benoorden dele voo,»z lwarte tonnen/ 
n Be Doon ot de Hoecktonin 'trechte vaerwater ilt deurgaens les en levent bt: 
Eg 
oee pbl vie cs vat Ten een eend cn sf Recht 
ENO H 
l Helen PE babe onderleplen. Als her lchérp toozmken bah Wotjdt comt bez 
. Been oee (dat is oen kerck met tiyée (pitten op tentootén) DAN zp Die 
IEESHGSHSSHNENGSUIUS 
1é lauteen( [el zyn ßer mplen / tullchen dé ton in t Kos ende ton Komariplact be- 
19 langh aha! egghende recht midden langhs het vaerwater/ontrent anderhalf mijl 
ui ten wareebeeten Pelgzomsſande/ Daer op en 1s deurgäens niet meerals twee pa- 
eer one SE wenniciy ineer/ daer op legghen dzie kwarte tonnen / endaerteghen 
d | alg 24 noordWal twee witte/ daer moetmen tuklchen deur/ benooden dat (aft 
. car deten je §o?6p zpnde/ kömtmen opt Viack. Daerlegghen noch twee toil 
Alle de diezzlehlenoock aen ltuerboozt moer laten / eermen tor Bzunlbutte! 
deel boeck, hier vozen gheroert zun ghereeckent oppalf vloer. Daf 
  
  
oolt ten noozden/ enwelttenzupden. Tulſchen dele tonnen (Tech inter: 
loopt eendiépe balgh ooltzupdoolt in de Jieuwewercxgronden/ge- balgy. 
' Hiruwcordzpde van het Dieplepdt een witteton op dzie vadem/ op De [eert ban dt Nieutve 
men van lnipten comende onderleplen/ die moetmen aén Brondem
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.