Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

  
18 Elve en Eyder. 
op acht bademDaer af wilt loopen Cult wel twee molen weegs bande wal loopen] 
het rechte vaerwater is tuſſchende Heverende Peplighelandt niet meer Dan neg hel 
oftethtenbadem Dien. Z!s ghn om. den Hoeck nae De reede comt / en Da: Schok 
pershoeck noozdoolt enhec klifk zupdwelt banu lepdc / daer 18 goet ligghen op vpl 
adem. 
  
Zoja: Scholvershoeck isde hoeck daer de Zuydhaven binnen lept / (treckt hemvanl! | 
ven. hgoghe landtantrent oalt in zee. Van het buptenſte epnde van Scholvershoeck 
lkreckt een banc van dzie vadem tot den hoeck toe daer de Monick (taet/daer binnel 
Ö “tr ?:; ligghe n voor fchepenDie niet Diep en gaen./ dat heet de Zupdhaven van 
water. 
Bande Elve, 
C Heede van Veplighelandt en de upterlte ton van de Elbe ( gheheeten d! 
Hchaorton) leggen verſchepden recht zupdooltten oolten en noozdwest ten we‘ 
Iten les mplen/die lept recht benoo;den de Schorhormn / datis deupnterlte punl 
van de Nieuwewercxgronden / aendezupdzyde vande Elve / het rechce diep val 
D'Elve loopt daer benoozden heen. Aen De no0:D35De vande Elbe leggen de Noop 
dergronden-die ltrecken op de noordweltzyde verre vlackachticht'zeewaert af. Yet 
EEE ERI Ee Eee oop ande vont 
Dan een Half mpl bzeet/Die wert allengikens hoe berder bande wal hoe Dieper. Det 
pehalf mpl bande voor; ton is Daer op ontrent elf vadem water: allmen noozdell 
van de Schorton aenleplt / looptmen daer over op d:ie en vierdehalf vadem / matt 
't diept haelt weder ak op 5 / 7 / s en 10 vadem weecke gront / dat is nde kil vandt 
GE ES E 
vademdiep/ daer bezupdenteghen de Zupder okte Schozregronden/ is de grondl 
weder Heel hart en De gronden keer (tepl/ men mach die ( befonder bp nacht of dont 
ker weder) niet naerder komen als opelf of twaelk vadem/ſoo men die naerder comtl 
machmen de weder Til of Zupder-byeebalgh ondecfeplen/ die loopt aware 
mu ſrendentenrrt. ci comende) nae de Elbe zeplt/ vindtmen tulſchen Heyl 
gelant en de Wcſer/ en daer voozt een Ctuck ooltwaerc / diepte van twintich vadeit 
kot datmen comt ijf ten halven Heplighelant nae de Schoz-ton / dan begint hett! 
proe pa! gchthien op lelthien en veerthien vadem,/ dicht bv de Schozton it 
Hoo men by nacht bp de Schorre okte Zupdergronden langs comt/met een zu" 
delpcke windt / op twaelk of derthien vadem-en ooltten 3Rooden acngaet/ ontmoe” 
menten laelten de vlackte vande Nieuwewercx gronden/ recht benoozden de ont 
balgh opacht en ſeven vadem / Daer moet dan hec ancker inde grondt om Den Darl 
ke verwachten / men al hem dan niec verre vande Schoztonbevinden. Met noo! | 
velvcke winden inoetmen veerder vande zupdwal/ op die voozſz vlackte / Cetteu ol 
ponder e Z Zenoatven en Kale eert ofte blackte die ban Dogellant af treckt/ loof 
en. We een ütuck inwaert/ oe gg! ;! N ie rewe 
maerloopt achter (mal en (cherp toe / ten laettten Heel tot niet. epndighende bp AF 
   
     
tegen De witte ton/ Die op de Elvelept op de teert vande Nieuwe gronden / is val 
bupten inwaert meer als tenhalven derthien en twaelf vadem diep/ en S 
gront / leer ghelpck de rechte Elve / '‘tghebeurt dickwils by doncker weder dat dk 
ſchepen (mepnende de rechte Elve ghevat te hebben) daer in gheraecken/ omtjots 
eeen Bae it. Almen wan Orgen EO teu 
| Diepte van twaelken derthien vadem / een mpl daer af zunde / datmen hec p:? i | | 
. a Ü Ä . 
Een zupdzupdwelte ende noozdnoozdoolte Maen maeckt aldaer het hooghltt | 
! 
n 
| [
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.